Catullus 72 Cyfieithiad

John Campbell 23-04-2024
John Campbell

Tabl cynnwys

cyfeillio â'r ferch, gan mai rhyw oedd ei eisiau. |
20>

Lesbia, nec prae me uelle tenere Iouem.

>20>Lesbia, ac na byddai yn well genych Jupiter ei hun. i mi. 20>

dilexi tum te non tantum uulgus amicam,

20>

Roeddwn i'n dy garu di felly, nid yn unig gan fod y math cyffredin yn caru meistres,

13>
Llinell Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1 <12

DICEBAS quondam solum te nosse Catullum,

Roeddech yn arfer dweud unwaith mai Catullus oedd eich unig ffrind,

2

3

4

sed pater ut gnatos diligit et generos.

ond fel tad yn caru ei feibion ​​a'i feibion-yng-nghyfraith.

5

nunc te cognoui: quare etsi impensius uror,

Nawr yr wyf yn eich adnabod; ac felly, er fy mod yn llosgi yn fwy selog,

6

multo mi tamen es uilior et leuior.<3

eto yr ydych yn fy ngolwg yn llawer llai teilwng ac ysgafnach.

7

Gweld hefyd: Dychan III – Iau – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

qui potis est, inquis? amantem iniuria talis

Sut gall hynny fod? ti'n dweud. Gan fod y fath anaf a hwn yn gyrru cariad

8

cogit amare magis, sed bene uelle minus.

i fod yn fwy o gariad, ond yn llai o ffrind.

Carmen Blaenorol

Cyfieithiadau sydd ar Gaeleithriad” sy'n cyfieithu i ddieithriad. Mae hyn ychydig yn wahanol i ddiamod. Mae cariad yn ddieithriad yn golygu cariad heb ddim wedi'i eithrio. Nid yw'n ymadrodd a ddefnyddir yn Saesneg. Mae cariad diamod yn golygu bod cariad yn absoliwt neu'n ddi-gwestiwn. Nid oes amodau i'r cariad a roddir, sy'n wahanol nag eithrio dim. Disgrifiad gorau Catullus oedd dangos sut mae rhieni’n caru eu plant.

Mae Catullus yn parhau â'r gerdd i ysgrifennu am sut mae'n ei hadnabod yn well nawr, ond mae ei gariad tuag ati wedi newid. Mae yn dal i losgi drosti fel cariad, ond mae hi bellach yn “llai teilwng ac ysgafnach” yn ei lygaid . Nid yw bellach yn ei gweld fel ffrind, ond yn unig fel cariad. I Catullus, gallai hyn ei gwneud hi'n fwy anhepgor, gan nad yw cariadon yn rhannu llawer mwy na'r awydd i rannu eu gwelyau.

Llenwir y gerdd hon â gofid. Hawdd yw gweld hyn pan fo Catullus yn defnyddio sawl llinell sy'n dangos ei deimladau o'r gorffennol a chymariaethau â'r presennol. Mae'n ysgrifennu am “ Roeddech chi'n arfer dweud ” , “ Roeddwn i'n caru chi bryd hynny ”, a “ Nawr, dw i'n eich adnabod chi. ” Mae e eisiau cael cymhleth teimladau drosti. Mae am fod y dyn sydd agosaf ati. Ond, yn awr ei fod yn ei hadnabod yn dda, nid oes ganddo ond teimladau cnawdol tuag ati. Nid yw perthynas rywiol yn unig yn llawn emosiynau dwfn, boddhaol ac mae'n ymddangos mai dyma sy'n dod â thristwch i Catullus. Mae'n llosgi iddi hi a hynnyyn ei “anafu”, neu’n dod â phoen iddo.

Er bod Catullus yn difaru colli ei gariad diamod tuag ati, mae'n angerdd tanbaid iddi. Ni all difaru cael llosgi brwd iddi. Gellir trosi Ardent yn angerddol neu frwdfrydig. Yn sicr nid yw’n hoffi bod gyda hi, gan fod unrhyw un sy’n teimlo’n angerddol dros rywun arall yn casáu bod i ffwrdd o wrthrych eu hoffter.

Anffodus, tra bod Catullus yn teimlo emosiynau angerddol dros Lesbia, mae hefyd yn ei chael hi'n annheilwng . Yn anffodus, nid yw'r darllenwyr yn gallu gweld sut mae hyn yn gwneud i Lesbia deimlo. Mae Catullus yn ein gadael yn pendroni beth mae'n ei wybod am Lesbia sy'n gwneud iddo beidio â theimlo cariad diamod tuag ati mwyach. Trwy ei hadnabod yn well, y mae ei angerdd wedi cynyddu; ond, nid yw bellach yn ei gweld fel ffrind neu deulu. Gallai Catullus fod yn dweud wrthym ei bod yn amhosibl i ddynion deimlo cariad diamod tuag at fenyw sy'n rhannu gwely dyn.

Gan wybod sut y gwnaeth Jupiter drin ei deulu a'i ffrindiau, mae'n anodd ystyried Jupiter yn dwyn ffrind rhywun . Jupiter yw'r enw Rhufeinig ar y duw sy'n cael ei adnabod fel Zeus ym mytholeg Roeg. Yn yr Iliad, mae Zeus yn dweud wrth ei fab Ares ei fod yn ei gasáu. Mae'n twyllo'n aml ar ei wraig, Hera. Nid yw Zeus yn profi cariad diamod. Dim ond angen angerdd uniongyrchol y mae'n ei brofi. Felly, mae gan ddwy linell gyntaf y Catullus 72 resymeg od. Ni fyddai

Gweld hefyd: Peleus: Mytholeg Roegaidd Brenin y Myrmidoniaid

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.