Catullus 87 Cyfieithiad

John Campbell 29-04-2024
John Campbell

tristwch, hefyd. Mae’n dweud ei fod yn ei charu hi yn fwy na neb arall, ond gwelwn fod yr ymrwymiad o’i ochr ef neu o’i ran ef. Nid cariad unochrog yw'r hyn y mae pobl ei eisiau. Maent am i wrthrych eu cariad eu caru yn ôl. Ansicrwydd cariad dychweledig sy'n creu dyfnder a thristwch yn y gerdd hon. Mae’r hyn sydd ddim yn y gerdd yr un mor bwysig â’r hyn sydd yn y gerdd.

Gweld hefyd: Otrera: Creawdwr a Brenhines Gyntaf yr Amazonau ym Mytholeg Roeg | <22

Ni all NVLLA ddweud yn wir ei bod wedi cael ei charu

Llinell Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg

1

>2

uere, quantum a me Lesbia amata mea est.

cymaint a thithau, fy un i, Lesbia, roeddech yn fy ngharu i.

3

nulla fides ullo fuit umquam foedere tanta,

Ni fu unrhyw ffyddlondeb mewn unrhyw fond erioed

4

quanta in amore tuo ex parte reperta mea est.<3

fel sydd wedi ei ddarganfod ar fy rhan yn fy nghariad tuag atoch chi.

Gweld hefyd: Aeolus yn Yr Odyssey: Y Gwyntoedd a Arweiniodd Odysseus ar gyfeiliorn

Carmen Blaenorolanobeithiol. Gwelsom yn 72 fod Catullus yn credu ei bod yn caru cymaint fel na fyddai Zeus yn gallu ei hudo . Ond, yn 11, mae ei deimladau drosti yn llai sicr wrth iddo anfon dau ffrind ar neges i ddod â neges iddi.

Yn 2A, mae Catullus yn canolbwyntio ar Lesbia a’i aderyn y to . Mae'n cyfeirio at Lesbia fel ei hoff ferch. Mae'n gwneud yr un peth mewn ychydig o gerddi eraill lle mae'n ysgrifennu amdani, ond nid yw'n defnyddio ei henw yn uniongyrchol.

Er bod 87 yn dod ar draws fel cerdd serch wirioneddol , mae yna un llinell sy’n awgrymu peth pryder ar ran Catullus. Yn y llinell olaf, mae’n defnyddio’r geiriau “ar fy ochr” i ddisgrifio lefel ei ymrwymiad. Fel arfer mae ymrwymiad yn digwydd rhwng dau berson. Felly os yw Catullus yn gwneud pwynt i ddangos bod yr ymrwymiad ar ei ochr, yna mae posibilrwydd nad oedd gan y ddeuawd ymrwymiad cyfatebol.

Felly, gallai’r 87 fod yn gerdd o dristwch neu siom ac nid o reidrwydd yn gerdd am gariad dwfn, annwyl . Oedd, roedd Catullus yn ei charu, ond a oedd hi'n ei garu yn ôl? Nid yw'r gerdd hon yn ateb y cwestiwn hwnnw.

Mae cofio mai Clodia, gwraig dyn arall, oedd Lesbia mewn gwirionedd, yn ei gwneud hi'n fwy tebygol efallai nad oedd hi wedi caru Catullus yr un ffordd ag yr oedd yn ei charu hi. O leiaf tra roedd yn ysgrifennu 87.

Mae’r gerdd yn dangos gallu Catullus gyda geiriau . Mewn pedair llinell fer, roedd yn gallu cyfleu teimladau cryf o gariad, ond

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.