Ovid – Publius Ovidius Naso

John Campbell 29-09-2023
John Campbell
Asia Leiaf a Sisili.Daliodd rai mân swyddi cyhoeddus, ond yn y diwedd ymddiswyddodd hyd yn oed y rhain er mwyn dilyn barddoniaeth o ddifrif. Denodd nawdd y cadfridog Rhufeinig a noddwr pwysig y celfyddydau, Marcus Valerius Messalla Corvinus, a daeth yn gyfaill i Horace. Cafodd ei ddisgrifio gan Seneca yr Hynaf fel un emosiynol a byrbwyll ei natur. Priododd deirgwaith(ac ysgarodd ddwywaith) erbyn ei fod yn ddeg ar hugain oed, gydag un briodas yn unig yn rhoi merch.

Erbyn tua 8 OC , Ovid eisoes wedi cyhoeddi ei brif weithiau : y cynnar, braidd yn amharchus (ddim i ddweud yn anllad) “Amores” a “Ars Amatoria” , casgliad o gerddi epistolaidd a adwaenir fel yr “Herodes” , a’i magnum opus, y gerdd epig “Metamorphoses”<17 .

Yn 8 CE , fodd bynnag, alltudiodd yr Ymerawdwr Augustus Ovid i ddinas Tomis, ar y Môr Du, yn Rwmania heddiw. , am resymau gwleidyddol anhysbys. Mae’n debyg nad oedd yr alltudiaeth, fel y tybir yn aml, oherwydd ei gerddi cynnar poblogaidd ond braidd yn anllad, ond efallai ei fod yn gysylltiedig â’i ran yn y cylch cymdeithasol bywiog a oedd wedi tyfu i fyny o amgylch merch annoeth Augustus, Julia, a alltudiwyd hefyd. tua’r amser hwnnw (disgrifiodd Ovid ei hun yr achos braidd yn ddirgel fel “carmen et error”: “cerdd a chamgymeriad”).

Tra yn alltud, feysgrifennodd ddau gasgliad aml-lyfr o farddoniaeth , o’r enw Tristia” a Epistulae ex Ponto” , yn mynegi ei dristwch a digalondid a'i hiraeth am ddychwelyd i Rufain ac at ei drydedd wraig. Gorfodwyd ef i roi’r gorau i waith uchelgeisiol arall “Fasti” , ei waith ar ddyddiau’r calendr Rhufeinig, mae’n debyg oherwydd diffyg adnoddau llyfrgell. Hyd yn oed ar ôl marwolaeth Augustus yn 14 CE, nid oedd yr ymerawdwr newydd, Tiberius, yn cofio Ovid o hyd, ac yn y pen draw bu farw yn Tomis rhyw ddeng mlynedd ar ôl ei alltudiaeth tua 17 neu 18 CE.

<2 Ysgrifau

Gweld hefyd:Protesilaus: Myth yr Arwr Groegaidd Cyntaf i Gamu yn Troy Gwaith mawr cyntaf Ovid oedd yr “Amores” , cyhoeddwyd yn wreiddiol rhwng 20 a 16 BCE fel casgliad pum llyfr , er iddo gael ei leihau yn ddiweddarach i dri llyfr. Mae’n gasgliad o gerddi serch a ysgrifennwyd yn y distich marwnad, yn glynu’n gyffredinol at themâu marwnad safonol am wahanol agweddau ar gariad, megis y cariad sydd wedi’i gloi allan. Fodd bynnag, mae’r cerddi’n aml yn ddoniol, tafod-yn-boch a braidd yn sinigaidd, ac ar brydiau yn sôn am odineb, symudiad dewr yn sgil diwygiadau Augustus i gyfraith priodas yn y 18 BCE.

Y Dilynwyd “Amores” gan y “Ars Amatoria (“The Art of Love”) , a gyhoeddwyd mewn tri llyfr rhwng 1 BCE ac 1 CE . Y mae, ar railefelau, dychan bwrlesg ar farddoniaeth ddidactig, wedi'i chyfansoddi mewn cwpledi marwnad yn hytrach na'r hecsamedrau dactyllig a gysylltir fel arfer â'r gerdd ddidactig. Mae'n honni ei fod yn cynnig cyngor erotig ar y grefft o hudo (y ddau lyfr cyntaf wedi'u hanelu at ddynion, a'r trydydd yn rhoi cyngor tebyg i fenywod). Mae rhai wedi rhagdybio mai anllythyrenog tybiedig yr “Ars Amatoria” oedd yn rhannol gyfrifol am alltudiaeth Ovid gan Augustus yn 8 CE, ond ystyrir bod hynny bellach yn annhebygol. Bu’r gwaith yn gymaint o lwyddiant fel iddo ysgrifennu dilyniant, “Remedia Amoris” ( “Moddion Cariad” ).

Y Casgliad o bymtheg o gerddi epistolaidd a gyhoeddwyd rhwng tua 5 BCE ac 8 CE , a gyfansoddwyd mewn cwpledi marwnad oedd “Heroides” (“Epistulae Heroidum”) ac fe'i cyflwynir fel petai wedi'i ysgrifennu gan ddetholiad o arwresau tramgwyddus o fytholeg Roeg a Rhufeinig (yr honnai Ovid ei fod yn genre llenyddol cwbl newydd).

Gweld hefyd:Odi et amo (Catullus 85) – Catullus – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Erbyn 8 CE, roedd wedi cwblhau ei gampwaith, “Metamorphoses” , cerdd epig mewn bymtheg o lyfrau yn deillio o fytholeg Roegaidd am ffigurau mytholegol sydd wedi mynd trwy drawsnewidiadau (o ymddangosiad y cosmos o fàs di-ffurf i'r byd trefnus, materol, i fythau enwog fel Apollo a Daphne, Daedalus ac Icarus, Orpheus ac Eurydice, a Pygmalion, hyd at ddarfodedigaeth Julius Caesar). Mae'nwedi ei ysgrifennu mewn hecsameter dactylig , y metr epig o Homer 's "Odyssey" a "Iliad" a Virgil 's "Aeneid" . Mae'n parhau i fod yn ffynhonnell amhrisiadwy ar y grefydd Rufeinig, ac yn esbonio llawer o fythau y cyfeirir atynt mewn gweithiau eraill.

Yn ôl i Ben y Dudalen

Yn ôl i Ben y Dudalen
  • “Amores”<19
  • “Ars Amatoria” 25>
  • “Heroides”
  • “Metamorffosau”

(Bardd Epig, Elegiaidd a Didactig, Rhufeinig, 43 BCE – tua 17 CE)

Cyflwyniad

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.