Vergil (Virgil) - beirdd mwyaf Rhufain - Gweithiau, Cerddi, Bywgraffiad

John Campbell 04-08-2023
John Campbell

(Bardd Epig a Didactig, Rhufeinig, 70 – c. 19 BCE)

Cyflwyniadrhethreg, meddygaeth a seryddiaeth, er iddo ddechrau canolbwyntio mwy yn fuan ar athroniaeth (yn enwedig Epicureiaeth, a astudiodd dan Syro yr Epicure) a dechrau ysgrifennu barddoniaeth.

Ar ôl llofruddiaeth Julius Caesar yn 44 BCE a'r gorchfygiad Brutus a Cassius ym Mrwydr Philipi yn 42 BCE gan Mark Antony ac Octavian, difeddiannwyd stad teulu Vergil ger Mantua (er iddo allu ei adennill yn ddiweddarach, trwy gymorth dau gyfaill dylanwadol, Asinius Pollio a Cornelius Gallus). Wedi'i ysbrydoli gan addewid yr Octafaidd ifanc, ysgrifennodd ei "The Bucolics" (a adwaenir hefyd fel y "Eclogues" ), cyhoeddwyd yn 38 BCE a pherfformiodd yn llwyddiannus iawn ar lwyfan y Rhufeiniaid, a daeth Vergil yn enwog dros nos, yn chwedlonol yn ei oes ei hun.

Yn fuan daeth yn rhan o cylch Gaius Maecenas , gŵr llaw dde galluog Octavian a noddwr pwysig i'r celfyddydau, a thrwyddo ef enillodd lawer o gysylltiadau â llenorion blaenllaw eraill y cyfnod, gan gynnwys Horace a Lucius Varius Rufus. Treuliodd y blynyddoedd dilynol, o tua 37 i 29 CC, yn gweithio ar gerdd ddidactig hwy o'r enw “The Georgics” , a gysegrodd i Maecenas yn 29 BCE.

Gweld hefyd: Lleoliad yr Odyssey – Sut Wnaeth y Gosodiad Siapio'r Epig?

Pan gymerodd Hydref y teitl anrhydeddus Augustus a sefydlu'r Ymerodraeth Rufeinig yn 27 BCE, feComisiynodd Vergil i ysgrifennu cerdd epig i ogoneddu Rhufain a'r bobl Rufeinig, a bu yn gweithio ar ddeuddeg llyfr “Yr Aeneid” dros y deng mlynedd diwethaf. o'i fywyd. Yn 19 BCE, teithiodd Vergil i Wlad Groeg ac Asia Leiaf er mwyn gweld â'i lygaid ei hun rai o osodiadau ei epig. Ond daliodd dwymyn (neu o bosibl trawiad haul) tra yn nhref Megara, a bu farw yn Brundisium, ger Napoli, yn 51 oed, gan adael “Yr Aeneid”<19 anorffenedig.

Gweld hefyd: Trosiadau yn Beowulf: Sut Mae Trosiadau'n Cael eu Defnyddio yn y Gerdd Enwog?

Ysgrifau

Yn ôl i ben y dudalen Tudalen

Vergil's “Bucolics” , a elwir hefyd yn " Cyfres o ddeg o gerddi bugeiliol byr ar bynciau gwledig yw Eclogues” , a gyhoeddodd yn 38 BCE(roedd bwcolig fel genre wedi'i arloesi gan Theocritus yn y 3edd Ganrif CC). Mae'n debyg bod y cerddi wedi'u hysbrydoli gan addewid yr Octafaidd ifanc, a chawsant eu perfformio'n llwyddiannus iawn ar lwyfan y Rhufeiniaid. Gwnaeth eu cymysgedd o wleidyddiaeth weledigaethol ac erotigiaeth Vergil yn enwog dros nos, yn chwedlonol yn ei oes ei hun.

“Y Georgics” , cerdd didactig hwy a gysegrodd i'w noddwr Maecenas yn 29 BCE, yn cynnwys 2,188 o adnodau hecsametrig wedi'u rhannu'n bedwar llyfr . Dylanwadir yn gryf arno gan farddoniaeth ddidactig Hesiod , ac mae'n canmol rhyfeddodauamaethyddiaeth, yn portreadu bywyd ffermwr delfrydol a chreu oes aur trwy waith caled a chwys. Dyma ffynhonnell wreiddiol yr ymadrodd poblogaidd “tempus fugit” (“time flyies”).

Comisiynwyd Vergil gan yr Ymerawdwr Augustus i ysgrifennu cerdd epig yn gogoneddu Rhufain a y bobl Rufeinig. Gwelodd y cyfle i gyflawni ei uchelgais gydol oes i ysgrifennu epig Rufeinig i herio Homer , a hefyd i ddatblygu mytholeg Gesaraidd, gan olrhain llinach Julian yn ôl i’r arwr Trojan Aeneas. Bu'n gweithio ar ddeuddeg llyfr "Yr Aeneid" yn ystod deng mlynedd olaf ei fywyd, gan ei fodelu ar Homer “Odyssey” a “Iliad” . Yn ôl y chwedl, dim ond tair llinell o'r gerdd a ysgrifennodd Vergil bob dydd, felly roedd yn awyddus i gyflawni perffeithrwydd. Wedi'i ysgrifennu drwyddi draw mewn hecsamedr dactylig, lluniodd Vergil y chwedlau datgysylltiedig am grwydriadau Aeneas yn chwedl sefydlol gymhellol neu epig genedlaetholgar, a gysylltodd Rhufain ar unwaith â chwedlau ac arwyr Troy, gan ogoneddu rhinweddau Rhufeinig traddodiadol a chyfreithloni llinach Julio-Claudian.

Er gwaethaf dymuniad Vergil ei hun i’r gerdd gael ei llosgi, ar y sail ei bod yn dal heb ei gorffen, gorchmynnodd Augustus i ysgutorion llenyddol Vergil, Lucius Varius Rufus a Plotius Tucca, ei chyhoeddi gyda chyn lleied o newidiadau golygyddol â phosibl. Mae hyn yn ein gadael gyda'rposibilrwydd pryfoclyd y gallai Vergil fod wedi dymuno gwneud newidiadau a chywiriadau radical i'r fersiwn sydd wedi dod i lawr i ni.

Fodd bynnag, anghyflawn neu beidio, “Yr Aeneid” ei gydnabod ar unwaith yn gampwaith llenyddol ac yn dyst i fawredd yr Ymerodraeth Rufeinig. Eisoes yn wrthrych edmygedd a pharch mawr cyn ei farwolaeth, yn y canrifoedd dilynol daeth enw Vergil yn gysylltiedig â phwerau gwyrthiol bron, a daeth ei feddrod ger Napoli yn gyrchfan pererindod a pharch. Awgrymwyd hyd yn oed gan rai Cristnogion Canoloesol fod rhai o'i weithiau yn rhagfynegi yn drosiadol ddyfodiad Crist, gan ei wneud yn broffwyd o ryw fath. Gwaith

Yn ôl i Ben y Dudalen

23>
  • <16 “Bucolics” (“Eclogues”)
  • > “Y Georgics”
  • 18>“Yr Aeneid” 25>
  • John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.