Aristophanes - Tad Comedi

John Campbell 10-08-2023
John Campbell
Persiaid, pan oedd y Rhyfel Peloponnesaidd wedi cwtogi i raddau helaeth ar uchelgeisiau Athen fel pŵer imperialaidd. Fodd bynnag, er bod ymerodraeth Athen wedi'i datgymalu i raddau helaeth, roedd serch hynny wedi dod yn ganolfan ddeallusol i Wlad Groeg, ac roedd Aristophanes yn ffigwr pwysig yn y newid hwn mewn ffasiynau deallusol.

O'i wawdluniau o ffigurau blaenllaw'r celfyddydau (yn arbennig Euripides ), mewn gwleidyddiaeth (yn enwedig yr unben Cleon), ac mewn athroniaeth a chrefydd (Socrates), mae'n aml yn rhoi'r argraff ei fod yn rhywbeth o geidwadwr hen ffasiwn , ac mae ei ddramâu yn aml yn gwrthwynebu'r dylanwadau radicalaidd newydd yn y gymdeithas Athenaidd.

Fodd bynnag, nid oedd arno ofn mentro. Enillodd ei ddrama gyntaf, “The Banqueters” (colli bellach), yr ail wobr yng nghystadleuaeth ddrama flynyddol City Dionysia yn 427 BCE, a’i ddrama nesaf, “The Babylonians” (colli hefyd yn awr), enillodd y wobr gyntaf. Achosodd ei ddychan polemaidd yn y dramâu poblogaidd hyn beth embaras i'r awdurdodau Athenaidd, a cheisiodd rhai dinasyddion dylanwadol (yn enwedig Cleon) erlyn y dramodydd ifanc ar gyhuddiad o athrod y Pwyleg Athenaidd. Daeth yn amlwg yn fuan, fodd bynnag, (yn wahanol i impiety) nad oedd unrhyw iawn cyfreithiol am athrod mewn drama, ac yn sicr ni wnaeth yr achos llys atal Aristophanes rhag gwylltio a gwawdio Cleon dro ar ôl tro yn ei fersiwn ddiweddarach.dramâu.

Er gwaethaf safiad hynod wleidyddol ei ddramâu, llwyddodd Aristophanes i oroesi Rhyfel y Peloponnesaidd, dau chwyldro oligarchaidd a dau adferiad democrataidd, felly gellir tybio nad oedd yn ymwneud yn weithredol â gwleidyddiaeth. Mae'n debyg iddo gael ei benodi i Gyngor Pum Cant am flwyddyn ar ddechrau'r 4edd Ganrif CC, penodiad cyffredin yn Athen democrataidd. Dehonglwyd nodweddiad hael Aristoffan yn “Y Symposiwm” Plato fel tystiolaeth o gyfeillgarwch Plato ei hun ag ef, er gwaethaf gwawdlun creulon Aristophanes o athro Plato Socrates yn “The Clouds” .

Hyd y gwyddom, dim ond unwaith y bu Aristophanes yn fuddugol yn Ninas Dionysia, er iddo hefyd ennill cystadleuaeth lai mawreddog Lenaia o leiaf tri gwaith. Mae'n debyg ei fod wedi byw i henaint aeddfed, a'n dyfaliad gorau o ran dyddiad ei farwolaeth yw tua 386 neu 385 BCE, efallai mor hwyr â 380 BCE. Roedd o leiaf dri o'i feibion ​​​​(Araros, Philippus a thrydydd mab o'r enw naill ai Nicostratus neu Philetaerus) eu hunain yn feirdd comig ac yn ddiweddarach yn enillwyr y Lenaia, yn ogystal â chynhyrchwyr dramâu eu tad.

Ysgrifau – Aristophanes yn chwarae

Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Catullus 85 Cyfieithiad

Dramâu Aristophanes sydd wedi goroesi, mewn trefn gronolegol yn rhychwantu cyfnod o 425 i 388 BCE,yw: “Yr Acharniaid” , “Y Marchogion” , “Y Cymylau” , “Y Wasps” , “Heddwch” , “Yr Adar ” , “Lysistrata” , “Thesmophoriazusae” , “ Y Llyffantod” , “Ecclesiasusae” a “Plutus (Cyfoeth)” . O’r rhain, efallai mai’r rhai mwyaf adnabyddus yw “Lysistrata” , “The Wasps” a “ Yr Adar” .

Roedd drama gomig (yr hyn a elwir bellach yn Hen Gomedi) eisoes wedi hen sefydlu erbyn amser Aristophanes, er mai’r gomedi swyddogol gyntaf oedd heb ei lwyfannu yn y City Dionysia tan 487 BCE, ac erbyn hynny roedd trasiedi wedi hen sefydlu yno. O dan athrylith ddigrif Aristophanes y cafodd Hen Gomedi ei datblygiad llawnaf, a llwyddodd i wrthgyferbynnu iaith farddonol anfeidrol osgeiddig â jestau di-chwaeth a sarhaus, gan addasu yr un ffurfiau o versification y trasiediaid i'w amcanion ei hun.

Yn ystod amser Aristophanes , fodd bynnag, roedd tueddiad canfyddadwy o Hen Gomedi i Gomedi Newydd (efallai y gwelir y patrwm gorau gan Menander , bron i ganrif yn ddiweddarach), yn cynnwys tuedd i ffwrdd oddi wrth y pwyslais amserol ar unigolion go iawn a materion lleol Hen Gomedi, tuag at bwyslais mwy cosmopolitan ar sefyllfaoedd cyffredinol a chymeriadau stoc,lefelau cynyddol o gymhlethdod a lleiniau mwy realistig.

Gwaith Mawr

Yn ôl i Ben y Dudalen

 • “Yr Acharniaid”
 • “Y Marchogion”
 • “Y Cymylau”
 • <16 “Y Wasps”
 • “Heddwch”
 • “ Yr Adar”
 • “Lystrata”
 • “Thesmophoriazusae”<22
 • “Y Brogaod”
 • “Ecclesiasusae”
 • “Plutus (Cyfoeth)”

(Ddramodydd Comig, Groeg, tua 446 – c. 386 BCE)

Cyflwyniad

Gweld hefyd: Yr Aeneid – Vergil Epic

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.