Homer – Bardd Groeg Hynafol – Gweithiau, Cerddi aamp; Ffeithiau

John Campbell 14-08-2023
John Campbell
oherwydd mae bywyd Homerhefyd yn peri anawsterau sylweddol gan na wyddys nad oedd unrhyw gofnod dogfennol o fywyd y dyn yn bodoli. Yn gyffredinol mae adroddiadau anuniongyrchol gan Herodotus ac eraill yn ei ddyddio oddeutu 750 a 700 BCE.

Mae nodweddiad Homer fel bardd dall gan rai haneswyr yn rhannol oherwydd cyfieithiadau o'r Groeg “ homêros “, sy’n golygu “ gwystl ” neu “yr hwn sy’n cael ei orfodi i ddilyn”, neu, mewn rhai tafodieithoedd, “dall”. Mae rhai adroddiadau hynafol yn darlunio Homer fel clerwr crwydrol, a phortread cyffredin yw canwr dall, cardota a deithiodd o amgylch trefi harbwr Gwlad Groeg, gan gymdeithasu â chryddion, pysgotwyr, crochenwyr, morwyr a dynion oedrannus yn y mannau ymgynnull trefi.<10

Writings – Gwaith Homer

Yn ôl i Ben y Dudalen

Mae union yr hyn yr oedd Homer yn gyfrifol am ei ysgrifennu yn yr un modd yn ddi-sail i raddau helaeth. Roedd Groegiaid y 6ed a dechrau’r 5ed Ganrif BCE yn tueddu i ddefnyddio’r label “Homer” ar gyfer corff cyfan pennill hecsamedr arwrol cynnar. Roedd hyn yn cynnwys “Yr Iliad” a “Yr Odyssey” , ond hefyd yr holl “ Epic Cycle” o gerddi yn adrodd hanes Rhyfel Caerdroea (a elwir hefyd yn “ Cylchdro Trojan” ), yn ogystal â cherddi Theban am Oedipus a gweithiau eraill, megis y “ Homerig Emynau” a'r mini-gomigepig “Batrachomyomachia” (“ Rhyfel y Llyffantod-Llygoden” ).

Erbyn tua 350 BCE , roedd y consensws wedi codi bod Roedd Homer yn gyfrifol am y ddwy epig arbennig yn unig, “Yr Iliad” a “Yr Odyssey” . Yn arddull maent yn debyg, ac mae un farn yn dal bod “Yr Iliad” wedi ei gyfansoddi gan Homer yn ei aeddfedrwydd, tra “Yr Odyssey” oedd yn waith ei henaint. Rhannau eraill o’r “Epic Cycle” (e.e. “Kypria” , “Aithiopus” , “Iliad Bach ” , “Sach Ilion” , “Y Dychwelyd” a “ Telegony” ) yn cael eu hystyried yn awr i fod bron yn sicr ddim gan Homer . Yn yr un modd mae’r “Emynau Homer” a “Epigramau Homer” , er gwaethaf yr enwau, wedi’u hysgrifennu’n sylweddol ddiweddarach, ac felly nid gan Homer ei hun.

<9

Mae rhai’n haeru bod y cerddi Homerig yn ddibynnol ar draddodiad llafar , techneg cenedlaethau oed a fu’n etifeddiaeth gyfunol i lawer o gantorion-feirdd. Cyflwynwyd yr wyddor Roeg (a addaswyd o faes llafur Phoenician) ar ddechrau’r 8fed Ganrif BCE, felly mae’n bosibl bod Homer ei hun (os yn wir yn berson sengl, go iawn) yn un o’r genhedlaeth gyntaf o awduron a oedd hefyd yn llythrennog. Beth bynnag, mae’n debygol i gerddi Homer gael eu recordio yn fuan ar ôl ydyfeisio’r wyddor Roeg, a chyfeiriadau trydydd parti at “Yr Iliad” yn ymddangos mor gynnar â thua 740 BCE.

Gweld hefyd: Ynys y LotusEaters: Odyssey Drug Island

Y iaith a ddefnyddir gan Mae Homer yn fersiwn hynafol o Roeg Ïonig , gydag admixtures o rai tafodieithoedd eraill megis Groeg Aeolig. Yn ddiweddarach bu’n sail i Roeg Epig, iaith barddoniaeth epig, a ysgrifennwyd yn nodweddiadol mewn pennill hecsamedr dactylig.

Yn y cyfnod Hellenistaidd, ymddengys fod Homer yn destun cwlt arwr mewn sawl dinas, a mae tystiolaeth o gysegrfa wedi'i chysegru iddo yn Alexandria gan Ptolemy IV Philopator ar ddiwedd y 3edd Ganrif BCE.

Gweld hefyd: Catullus 4 Cyfieithiad >

8>Gwaith Mawr

<10

Yn ôl i Ben y Dudalen Iliad”
  • “Yr Odyssey”
  • (Bardd Epig, Groeg, tua 750 – c. 700 BCE)

    Cyflwyniad

    John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.