Horace – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
atafaelu. Er i Horace honni ei fod wedi ei leihau i dlodi, yr oedd ganddo fodd i brynu swydd broffidiol gydol oes fel ysgrifennydd a swyddog y Trysorlys, a oedd yn caniatáu iddo fyw yn gyfforddus ac ymarfer ei gelfyddyd farddonol.

Y Denodd Horace ifanc sylw Vergil , ac yn fuan daeth yn aelod o gylch llenyddol oedd yn cynnwys Vergil a Lucius Varius Rufus. Trwyddynt, daeth yn ffrind agos i Maecenas (ei hun yn ffrind ac yn ymddiriedwr i Augustus), a ddaeth yn noddwr iddo a chyflwynodd stad iddo yn y Sabine Hills ger Tibur ffasiynol. Yr oedd ganddo'r tynerwch i wrthod cynnig Augustus o swydd fel ei ysgrifennydd personol, er nad yw'n ymddangos ei fod wedi colli unrhyw ffafr â'r Ymerawdwr o'i herwydd. Fe'i disgrifir fel un byr a thew a llwyd cyn pryd. Er na briododd erioed, roedd ganddo dueddiad hedonistaidd a pharhaodd i fyw bywyd rhywiol gweithgar beth bynnag, ac yn ôl pob golwg yn gaeth i luniau anweddus.

Bu farw yn Rhufain yn 8 BCE, yn 57 oed, gan adael ei stad i'r Ymerawdwr Augustus, yn niffyg unrhyw etifeddion o'i eiddo ei hun. Fe'i claddwyd ger bedd ei ffrind a'i noddwr Maecenas. Yn ôl i Ben y Dudalen

Mae gweithiau Horace sydd wedi goroesi yn cynnwys dau lyfr o ddychan, a llyfr epodes, pedwar llyfr o odes, tri llyfr ollythyrau neu epistolau, ac emyn. Fel y rhan fwyaf o feirdd Lladin, mae ei weithiau'n gwneud defnydd o fesurau Groegaidd, yn enwedig y penillion hexameter a'r alcaic a sapphic.

Y “pregethau” neu'r dychanau yw ei weithiau mwyaf personol, ac efallai y rhai mwyaf hygyrch i gyfoeswyr. darllenwyr gan fod llawer o'i ddychan cymdeithasol yr un mor berthnasol heddiw ag yr oedd y pryd hwnnw. Hwy oedd gweithiau cyhoeddedig cyntaf Horace (y llyfr cyntaf o ddeg dychan yn 33 BCE a’r ail lyfr o wyth yn 30 BCE), a sefydlasant ef yn un o dalentau barddonol mawr yr oes Awstaidd. Mae'r dychan yn canmol delfrydau Epicure o hunangynhaliaeth a chymedroldeb mewnol a'r chwilio am fywyd hapus a bodlon. Fodd bynnag, yn wahanol i ddychanau dilyffethair Lucilius, ac yn aml yn chwerthinllyd, trafododd Horace eironi tyner am feiau a drygioni y mae gan bawb ac y dylai pawb eu hwynebu.

Y “carmina” neu’r awdlau, a gyhoeddwyd yn 23 BCE a 13 BCE, yw ei weithiau a edmygir fwyaf, fodd bynnag, ac fe'u datblygwyd fel dynwarediad ymwybodol o farddoniaeth delyneg fer y gwreiddiol Roegaidd o Pindar , Sappho ac Alcaeus, wedi'u haddasu i'r iaith Ladin. Cerddi telynegol ydynt yn ymdrin â phynciau cyfeillgarwch, cariad ac arfer barddoniaeth. Mae'r epodau, a gyhoeddwyd mewn gwirionedd cyn yr awdlau, yn 30 BCE, yn amrywiad byrrach ar ffurf yr awdlau ac yn cynrychioli ffurf newydd ar bennill i lenyddiaeth Ladin bryd hynny.amser.

Ar ôl 23 BCE, symudodd diddordebau Horace yn ôl i ddull trafodol ei ddychanau cynharach ac archwiliodd bosibiliadau traethodau moesol barddonol, wedi eu hysgrifennu mewn hecsamedr ond ar ffurf llythyrau, gan gyhoeddi 20 epistol byr mewn 20 BCE. Cyfeirir at un ohonynt, “Ars Poetica” (“Celfyddyd Barddoniaeth”) fel gwaith ar wahân fel arfer, ac mae’n amlinellu damcaniaeth barddoniaeth. Mae’r “Carmen Saeculare” (“Cân yr Oesoedd”) yn emyn a gomisiynwyd gan yr Ymerawdwr Augustus ar gyfer Gemau Seciwlar 17 BCE, yn cynnig adfer traddodiadau’r gogoneddu y duwiau Iau, Diana a Venus.

Gweld hefyd: Duwiau Groeg a Rhufain: Gwybod y Gwahaniaethau Rhwng y duwiau

Mae llawer o ymadroddion Lladin a fathwyd yn ei gerddi yn parhau i gael eu defnyddio heddiw, megis “carpe diem” (“cipiwch y dydd”), “dulce et decorum est pro patria mori” (“felys ac addas yw marw dros eich gwlad”), “nunc est bibendum” (“yn awr rhaid inni yfed”), “meiddio bod yn ddoeth” (“sapere aude”) ac “aurea mediocritas” (“golden mean). ”).

14>
Gwaith Mawr Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Sappho – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol
  • “Carmen Saeculare” (“Cân yr Oesoedd”)
  • “Ars Poetica ” (“Celfyddyd Barddoniaeth”)
  • > “Tu ne quaesieris” (Odes, Llyfr 1, Cerdd 11)
  • “Nunc est bibendum” (Odes, Llyfr 1, Cerdd 37)

(Bardd Telynegol a Dychanwr, Rhufeinig, 65 – 8 BCE)

Cyflwyniad

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.