इलियडमधील अपोलो - देवाच्या सूडाचा ट्रोजन युद्धावर कसा परिणाम झाला?

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

द इलियडमधील अपोलोची कथा ही एका क्रोधित देवाचा सूड उगवण्याच्या कृतींपैकी एक आहे आणि त्याचा युद्धाच्या मार्गावर होणारा परिणाम आहे.

देवांचा हस्तक्षेप ही संपूर्ण कथेत एक थीम आहे, परंतु अपोलोच्या कृती, जरी त्या मुख्य युद्धातून काहीशा काढून टाकल्या गेल्या असल्या, तरी कथानक कसे घडते ते महत्त्वाचे आहे.

अपोलोचा स्वभाव एका महत्त्वाच्या कथानकात दिसून येतो. जे संपूर्ण कथेतून वाहून जाते आणि अखेरीस महाकाव्याच्या अनेक मुख्य नायकांच्या पतनाकडे नेले जाते.

इलियडमध्‍ये अपोलोची भूमिका काय आहे?

हे सर्व कसे एकत्र बांधतात आणि इलियडमध्‍ये अपोलोची भूमिका काय आहे?

अपोलो तो केवळ त्याच्या कुशल खेळासाठी वीणा आणि धनुष्यबाणाच्या कौशल्यासाठी ओळखला जाणारा देव नव्हता. तो तरुण पुरुषांच्या वयात येण्याचा देव देखील होता. त्यांचे विधी तरुण पुरुषांनी केलेल्या दीक्षा संस्कारांशी संबंधित होते कारण त्यांनी समाजात त्यांची भूमिका स्वीकारण्याचा आणि योद्धा म्हणून त्यांची नागरी जबाबदारी स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला.

अपोलो पराक्रमाच्या चाचण्या आणि सामर्थ्य आणि पौरुषत्वाच्या अभिव्यक्तींशी संबंधित होता. जीवन आणि मृत्यूचा समतोल हातात धरून त्याला प्लेगचा सूड घेणारा देव म्हणूनही ओळखले जात असे.

हे देखील पहा: लोटस ईटर्सचे बेट: ओडिसी ड्रग आयलंड

अपोलोचा सूड घेणारा स्वभाव आणि प्लेग्सवर नियंत्रण ठेवण्याची त्याची क्षमता यामुळे ट्रोजन युद्धात त्याचा प्रभाव पडला. . अपोलो हा अभिमानी देव म्हणून ओळखला जातो, जो स्वत:चा किंवा त्याच्या कुटुंबाचा अपमान हलकेपणाने घेत नाही.

सेट करण्यासाठीउदाहरणार्थ, त्याने एका महिलेला तिच्या प्रजननक्षमतेबद्दल बढाई मारल्याबद्दल त्याच्या आई लेटोपेक्षा तिच्या सर्व मुलांची हत्या करून शिक्षा केली. म्हणूनच, जेव्हा त्याच्या एका याजकाच्या मुलीला कैद केले गेले तेव्हा त्याने अपवाद केला नाही हे आश्चर्यकारक नाही.

अपोलो प्लेग इलियड प्लॉट पॉइंट काय होता?

कथा सुरू होते ट्रोजन युद्धाच्या सुमारे नऊ वर्षांनी. गावांवर छापे मारणारे आणि लुटणारे अ‍ॅगॅमेमन आणि अकिलीस लिरनेसस शहरात प्रवेश करतात.

ते राजकन्या ब्रिसीसच्या संपूर्ण कुटुंबाला ठार मारतात आणि तिला आणि अपोलोच्या पुजाऱ्याची मुलगी क्रायसीस यांना त्यांच्या छाप्यांमधून लुटतात. ग्रीक सैन्याचे प्रमुख म्हणून अ‍ॅगामेम्नॉनला त्याचे राजस्थान ओळखण्यासाठी क्रायसीसला देण्यात आले होते, तर अकिलीसने ब्रिसीसवर दावा केला होता.

क्रिसेसचे मन मोडलेले वडील, क्रायसेस, आपल्या मुलीला परत मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. तो अ‍ॅगॅमेमनला मोठी खंडणी देतो आणि तिच्या परतीची याचना करतो. अ‍ॅगॅमेम्नॉन या गर्विष्ठ पुरुषाने तिला "त्याच्या पत्नीपेक्षा श्रेष्ठ" क्लायटेम्नेस्ट्रा असल्याचे ओळखले आहे, असे प्रतिपादन जे मुलीला त्याच्या घरात लोकप्रिय बनवण्याची शक्यता नाही.

हताश, क्रायसेस त्याच्या देवाला यज्ञ आणि प्रार्थना करते, अपोलो. अपोलो, अ‍ॅगॅमेम्नॉनवर रागावलेला, त्याच्या पवित्र भूमीवर एक स्टेग घेतल्याबद्दल, क्रायसेसच्या विनंतीला जोमाने प्रतिसाद दिला. तो ग्रीक सैन्यावर एक पीडा पाठवतो.

याची सुरुवात घोडे आणि गुरेढोरे यांच्यापासून होते, परंतु लवकरच सैन्य स्वतःच त्याच्या क्रोधाने त्रस्त झाले आणि मरण पावले. शेवटी, अगामेमनॉनला भाग पाडले जातेत्याचे बक्षीस सोडण्यासाठी. त्याने क्रिसीस तिच्या वडिलांकडे परत केले.

रागाच्या भरात, अ‍ॅगॅमेमनने आग्रह धरला की त्याच्या जागेचा अनादर होऊ नये आणि अकिलीसने त्याच्या नुकसानीचे सांत्वन म्हणून त्याला ब्रिसीस द्यावे अशी मागणी केली जेणेकरून तो सैन्यासमोर चेहरा वाचवू शकतो. अकिलीस देखील संतापला होता पण त्याने ते मान्य केले. त्याने अ‍ॅगॅमेमननशी आणखी लढायला नकार दिला आणि आपल्या माणसांसह किनाऱ्याजवळच्या तंबूत माघार घेतली.

अपोलो आणि अकिलीस कोण आहेत आणि त्यांचा युद्धावर कसा प्रभाव पडतो?

अपोलो हे झ्यूसच्या अनेक मुलांपैकी एक आहे आणि त्यांच्यापैकी एक आहे. महाकाव्य इलियडमधील मानवी क्रियाकलापांमध्ये रस घेणारे असंख्य देव. जरी तो देवी एथेना, हेरा आणि इतरांपेक्षा कमी सक्रियपणे सहभागी झाला असला तरी, मानवी युद्धात शस्त्रे उचलणाऱ्यांपेक्षा त्याची भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण असू शकते.

अपोलोच्या कथेत तो एक सामान्य सूड घेणारा देव आहे असे वाटत नाही. त्याचा जन्म त्याचा जुळा भाऊ आर्टेमिससह झ्यूस आणि लेटो येथे झाला. त्याच्या आईने त्याला वांझ डेलोसवर वाढवले, जिथे ती झ्यूसची ईर्ष्यावान पत्नी, हेरापासून लपण्यासाठी मागे गेली.

तेथे, त्याला माउंट ऑलिंपसच्या कारागीर, हेफेस्टसने रचलेले धनुष्य प्राप्त झाले, ज्याने अकिलीसचे चिलखत तयार केले होते.

नंतर पौराणिक कथांमध्ये, तो देव आहे ज्याने त्याला मार्गदर्शन केले नशीबवान बाण ज्याने मारला अकिलीसची असुरक्षित टाच , जवळजवळ अमर मारला. ती एकच घटना सोडली तर त्यांचे नाते बहुतांशी आनुषंगिक आहे. अकिलीसवर अपोलोचा प्रभावअॅगामेम्नॉनने त्याच्या हस्तक्षेपाला दिलेल्या प्रतिसादामुळे वर्तन दुय्यम होते.

अपोलो साठी, ट्रोजन वॉरने त्याच्या मंदिराचा अनादर करणाऱ्या गर्विष्ठ अचेनबरोबरही सामील होण्याची संधी दिली. त्याचे सहकारी देव मानवांना त्रास देतात आणि त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करतात.

अकिलीस हा एका मर्त्य माणसाचा मुलगा आहे , पेलेयस, फिथियाचा राजा आणि थेटिस, एक अप्सरा. नश्वर जगाच्या संकटांपासून तिच्या नवजात बालकाचे रक्षण करण्यासाठी आतुरतेने, थेटिसने अकिलीसला अर्भक म्हणून स्टायक्स नदीत बुडवले आणि त्याला त्याचे संरक्षण दिले.

हे देखील पहा: अँटिगोनमधील प्रतीकवाद: नाटकात प्रतिमा आणि आकृतिबंधांचा वापर

एकमात्र असुरक्षित जागा उरली ती म्हणजे त्याची टाच, जिथे तिने बाळाला पकडले तिचे विचित्र कार्य पूर्ण करण्यासाठी. अकिलीस त्याच्या जन्मापूर्वीपासूनच मोहित होता. त्याची आई, थेटिस, तिच्या सौंदर्यासाठी झ्यूस आणि त्याचा भाऊ पोसायडॉन दोघेही त्याचा पाठलाग करत होते. प्रोमिथियस या द्रष्ट्याने झ्यूसला एका भविष्यवाणीबद्दल चेतावणी दिली की थेटिसला एक मुलगा होईल जो “त्याच्या वडिलांपेक्षा मोठा” असेल. दोन्ही देवतांनी त्यांच्या प्रेमळ प्रयत्नातून माघार घेतली आणि थेटिसला पेलेयसशी लग्न करण्यास मोकळे सोडले.

थेटिसने अकिलीसचा युद्धात प्रवेश रोखण्यासाठी शक्य ते सर्व केले. एका द्रष्ट्याने चेतावणी दिली की त्याच्या सहभागामुळे त्याचा मृत्यू होऊ शकतो, थेटिसने त्या मुलाला स्कायरॉसवर राजा लायकमेडीजच्या दरबारात लपवून ठेवले. तेथे, तो एका स्त्रीच्या वेशात आणि दरबारातील महिलांमध्ये लपला होता.

तथापि, हुशार ओडिसियसने अकिलीसचा खुलासा केला. त्यानंतर त्याने आपले व्रत पूर्ण केले आणि ग्रीक लोकांसोबत युद्धात सामील झाले. अनेक सारखेइतर नायक, अकिलीस टिंडरेयसच्या शपथेने बांधील होते. स्पार्टाच्या हेलनच्या वडिलांनी तिच्या प्रत्येक दावेदाराकडून शपथ घेतली.

ओडिसियसच्या सल्ल्यानुसार , टिंडरियसने प्रत्येक दावेदाराला विचारले की ते तिच्या अंतिम लग्नाला कोणत्याही हस्तक्षेपाविरूद्ध बचाव करतील, याची खात्री करून शक्तिशाली दावेदार आपापसात युद्ध करणार नाहीत.

इलियडमध्‍ये अपोलोचा देखावा

अपोलो महाकाव्याच्या सुरूवातीस दिसतो जेव्हा तो आणतो त्याच्या पीडा अचेयन सैन्यावर पडल्या. तथापि, त्याचा प्लेग हा त्याचा युद्धातील शेवटचा हस्तक्षेप नाही.

जसे महाकाव्य उलगडत जाते, क्रायसीस या गुलाम मुलीवरील अ‍ॅगॅमेमनच्या दाव्यात त्याचा हस्तक्षेप अप्रत्यक्षपणे अकिलीसच्या युद्धक्षेत्र सोडण्याच्या निर्णयावर प्रभाव पाडतो. त्याच्या बक्षीसापासून वंचित राहून, अकिलीस लढाईतून माघार घेतो आणि जोपर्यंत त्याचा मित्र आणि गुरू, पॅट्रोक्लस, ट्रोजन प्रिन्स, हेक्टरने मारला जात नाही तोपर्यंत तो पुन्हा सामील होण्यास नकार देतो.

त्याच्या प्लेगची सुटका झाल्यानंतर, अपोलो थेट नाही पुस्तक 15 पर्यंत युद्धात सामील. हेरा आणि पोसेडॉनच्या हस्तक्षेपामुळे रागावलेला झ्यूस, ट्रोजनला मदत करण्यासाठी अपोलो आणि आयरिसला पाठवतो. अपोलो हेक्टरला नवीन सामर्थ्याने भरण्यास मदत करतो, ज्यामुळे त्याला अचेन्सवरील हल्ल्याचे नूतनीकरण करता येते. अपोलो पुढे काही अचेअन तटबंदी पाडून हस्तक्षेप करते, ज्यामुळे ट्रोजनला प्रचंड फायदा झाला.

दुर्दैवाने अपोलो आणि इतर देवतांसाठी ज्यांनी ट्रॉयची बाजू घेतली होती , हेक्टरकडून पुन्हा हल्लापॅट्रोक्लसने अकिलीसला त्याचे चिलखत वापरण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. पॅट्रोक्लसने अकिलीसचे चिलखत परिधान करण्याचा आणि ट्रोजन्सच्या विरूद्ध सैन्याचे नेतृत्व करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि त्यांच्या विरोधात येणाऱ्या महान योद्ध्याची भीती निर्माण केली. अकिलीस अनिच्छेने सहमत झाला, फक्त त्याच्या तळ आणि नौकांचे रक्षण करण्यासाठी. त्याने पॅट्रोक्लसला ट्रोजन्सला माघारी फिरवण्याचा इशारा दिला पण त्यापलीकडे त्यांचा पाठलाग न करण्याचा इशारा दिला.

पॅट्रोक्लस, त्याच्या योजनेच्या यशाने उत्साहित आणि वैभव-शिकाराच्या धुंदीत, ट्रोजनचा त्यांच्या भिंतीपर्यंत पाठलाग केला, जिथे हेक्टरने मारले. त्याला पॅट्रोक्लसच्या मृत्यूने अकिलीसच्या युद्धात पुन्हा प्रवेश केला आणि ट्रॉयसाठी शेवटच्या सुरुवातीचा शब्दलेखन केला.

अपोलो संपूर्ण युद्धात एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आहे, त्याने त्याची बहीण अथेना आणि आईची बाजू घेतली हेरा आपली सावत्र बहीण ऍफ्रोडाईटच्या बाजूने.

तीन देवी सर्वात सुंदर कोण यावरून वादात सापडल्या होत्या. ट्रोजन प्रिन्स पॅरिसने तिची लाच स्वीकारून देवी ऍफ्रोडाईटला तिघांमधील स्पर्धेचा विजेता म्हणून निवडले होते. ऍफ्रोडाईटने पॅरिसला जगातील सर्वात सुंदर स्त्री—हेलेन ऑफ स्पार्टाच्या प्रेमाची ऑफर दिली होती.

हेराने राजा म्हणून महान सामर्थ्याच्या ऑफरला आणि अॅथेनाने युद्धातील कौशल्य आणि पराक्रमाची ऑफर दिली होती. या निर्णयामुळे इतर देवींना त्रास झाला आणि तिघांनी युद्धात विरुद्ध बाजू निवडून एकमेकांच्या विरोधात उभे केले, ऍफ्रोडाईटने पॅरिसला चॅम्पियन केले आणि इतर दोन आक्रमणकर्त्यांची बाजू घेतली.ग्रीक.

अपोलो पुस्तक 20 आणि 21 मध्ये परत येतो, देवांच्या संमेलनात भाग घेतो, जरी त्याने पोसायडॉनच्या लढाईच्या आव्हानाला उत्तर देण्यास नकार दिला. अकिलीस त्याच्या मित्राच्या मृत्यूच्या क्रोधात आणि दुःखात ट्रोजन सैन्याचा नाश करेल हे जाणून, झ्यूसने देवांना युद्धात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली.

त्यांनी हस्तक्षेप न करण्याबद्दल आपापसात सहमती दर्शवली आणि पाहणे पसंत केले. अपोलो, तथापि, अॅनिअसला अकिलीसशी लढायला राजी करतो. अकिलीसला जीवघेणा फटका बसण्याआधी पोसेडॉनने हस्तक्षेप केला नाही तर एनियास मारला गेला असता, त्याला युद्धाच्या मैदानातून बाहेर काढले गेले असते. हेक्टर अकिलीसला गुंतवून ठेवण्यासाठी पाऊल उचलतो, परंतु अपोलो त्याला खाली उभे राहण्यास राजी करतो. अकिलीसला ट्रोजनची कत्तल करताना, अपोलोला पुन्हा त्याची सुटका करण्यास भाग पाडतांना हेक्टर पाहतो तोपर्यंत हेक्टर आज्ञा पाळतो.

अकिलीसला ट्रॉयवर ताबा मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी आणि वेळेपूर्वीच शहर ताब्यात घेण्यासाठी, अपोलोने एजेनरची तोतयागिरी केली. ट्रोजन राजपुत्र, आणि अकिलीसशी हाताशी लढाईत गुंतले, त्याला त्यांच्या फाटकातून असह्य ट्रोजनचा पाठलाग करण्यापासून रोखले.

संपूर्ण महाकाव्यामध्ये, अपोलोच्या कृतींचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कथेच्या परिणामावर परिणाम झाला. त्याच्या निर्णयांमुळे अखेरीस हेक्टरचा मृत्यू झाला आणि शहराच्या रक्षणासाठी प्रयत्न करूनही ट्रॉयचा पतन झाला.

John Campbell

जॉन कॅम्पबेल हे एक निपुण लेखक आणि साहित्यिक उत्साही आहेत, ते शास्त्रीय साहित्याचे सखोल कौतुक आणि व्यापक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. लिखित शब्दाच्या उत्कटतेने आणि प्राचीन ग्रीस आणि रोमच्या कृतींबद्दल विशेष आकर्षण असलेल्या, जॉनने शास्त्रीय शोकांतिका, गीत कविता, नवीन विनोदी, व्यंग्य आणि महाकाव्य यांचा अभ्यास आणि शोध यासाठी वर्षे समर्पित केली आहेत.एका प्रतिष्ठित विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात सन्मानासह पदवीधर, जॉनची शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना या कालातीत साहित्य निर्मितीचे समीक्षकीय विश्लेषण आणि अर्थ लावण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या काव्यशास्त्रातील बारकावे, सॅफोचे गीतात्मक अभिव्यक्ती, अ‍ॅरिस्टोफेनीसची तीक्ष्ण बुद्धी, जुवेनलचे व्यंगचित्र आणि होमर आणि व्हर्जिलच्या ज्वलंत कथांमधील बारकावे शोधण्याची त्याची क्षमता खरोखरच अपवादात्मक आहे.जॉनचा ब्लॉग त्याच्या अंतर्दृष्टी, निरीक्षणे आणि या शास्त्रीय उत्कृष्ट नमुन्यांची व्याख्या सामायिक करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. थीम, पात्रे, चिन्हे आणि ऐतिहासिक संदर्भांच्या त्याच्या सूक्ष्म विश्लेषणाद्वारे, तो प्राचीन साहित्यिक दिग्गजांच्या कार्यांना जिवंत करतो, त्यांना सर्व पार्श्वभूमी आणि आवडीच्या वाचकांसाठी प्रवेशयोग्य बनवतो.त्यांची मनमोहक लेखनशैली त्यांच्या वाचकांची मने आणि अंतःकरण दोन्ही गुंतवून ठेवते आणि त्यांना शास्त्रीय साहित्याच्या जादुई दुनियेत आणते. प्रत्येक ब्लॉग पोस्टसह, जॉन कुशलतेने त्याची विद्वत्तापूर्ण समज सखोलपणे विणतोया ग्रंथांशी वैयक्तिक संबंध, ते समकालीन जगाशी संबंधित आणि संबंधित बनवतात.त्याच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे, जॉनने अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स आणि प्रकाशनांमध्ये लेख आणि निबंधांचे योगदान दिले आहे. शास्त्रीय साहित्यातील त्यांच्या निपुणतेमुळे त्यांना विविध शैक्षणिक परिषदांमध्ये आणि साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये एक मागणी असलेले वक्ते बनवले आहे.जॉन कॅम्पबेलने आपल्या सुभाषित गद्य आणि उत्कट उत्साहाद्वारे, शास्त्रीय साहित्याचे कालातीत सौंदर्य आणि गहन महत्त्व पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे. तुम्ही समर्पित विद्वान असाल किंवा ईडिपस, सॅफोच्या प्रेमकविता, मेनेंडरची विनोदी नाटके किंवा अकिलीसच्या वीर कथांचा शोध घेऊ पाहणारे एक जिज्ञासू वाचक असाल, जॉनचा ब्लॉग एक अमूल्य संसाधन असल्याचे वचन देतो जे शिक्षण, प्रेरणा आणि प्रज्वलित करेल. क्लासिक्ससाठी आजीवन प्रेम.