Crìosdaidheachd ann am Beowulf: A bheil an Gaisgeach Pàganach na ghaisgeach Crìosdail?

John Campbell 16-08-2023
John Campbell

Crìosdaidheachd ann am Beowulf , na phrìomh chuspair anns an dàn ainmeil, a dh’aindeoin gur e sgeulachd pàganach a bh’ ann bho thùs. Tha na h-eileamaidean de Chrìosdaidheachd anns an dàn air beagan mì-chinnt adhbhrachadh do sgoilearan.

An robh an dàn pàganach an toiseach agus an uairsin air atharrachadh, agus an e Beowulf pàganach no Crìosdail a bh’ ann?

Faigh a-mach tuilleadh mu Beowulf agus a chreideamh san artaigil seo.

Beowulf agus Crìosdaidheachd: Eisimpleirean agus Luachan Crìosdaidheachd

Air feadh an dàin, tha e ann. soilleir gu bheil na caractaran uile nan Crìosdaidhean agus a’ creidsinn ann an aon Dia an àite mòran . Tha iad ag aideachadh an creidimh air feadh an dàin, mar eiseimpleir bhitheadh ​​an uair a tha Beowulf ag ràdh ann an eadar-theangachadh Seamus Heaney, " Agus gu'n tugadh an Tighearna Dhiadhaidh 'na ghliocas buaidh Do ge b'e taobh a chi e iomchaidh ," direach an uair a bha e air feasgar a 'bhlàir leis a' chiad uilebheist aige, Grendel. Thoir sùil air na h-eisimpleirean de Chrìosdaidheachd agus iomraidhean air a’ chreideamh sin gu h-ìosal.

Faic cuideachd: Blàr mu dheireadh Beowulf: Carson a tha e as cudromaiche?

Tùsan Crìosdail ann am Beowulf

A bharrachd air iomraidhean air an Dia Chrìosdail, tha iomradh air sgeulachdan às a’ Bhìoball cuideachd. agus leasanan . Tha iad sin nan iomraidhean nas neo-dhìreach air a’ chreideamh ùr agus a’ fàs.

Nam measg:

 • “Dh’fhuiling iad dealachadh uamhasach on Tighearna; Thug an t-Uile-chumhachdach air na h-uisgeachan èirigh, Bàthadh e san tuil iad airson dìoghaltas": Tha seo a 'toirt iomradh air an tuil mhòr nach do mhair Noah agus a theaghlach ach le bhith a' togail an taighe.àirc
 • “Airson marbhadh Abeil bha an Tighearna sìorraidh air prìs a thogail: cha d’ fhuair Cain math às a’ mhuirt sin a dhèanamh”: ​​Tha an eisimpleir seo a’ toirt iomradh air sgeulachd chloinne Adhamh agus Eubha. Bha Cain eudmhor r'a bhrathair Abel, agus mharbh se e, air son gu'n robh e air a thilgeadh a mach
 • , "Am Breitheamh Uile-chumhachdach De dheagh ghniomh agus olc, an Tighearna Dia, Ceannard neimh, agus Ard Righ an t-saoghail, Gu'n robh neo-aithnichte dhaibh”: Tha an earrann seo a’ dèanamh coimeas eadar na pàganaich agus na Crìosdaidhean agus mar a dhèiligeas iad ri deireadh beatha agus a’ dol gu Ifrinn

Tha na h-iomraidhean air Crìosdaidheachd san dàn gu tric ceangailte ri thoir suas pàganachd cuideachd . Aig amannan bidh an t-ùghdar ag aideachadh na rinn daoine san àm a dh’ fhalbh mus innis e na tha daoine a’ dèanamh an-dràsta. Tha an dàn dha-rìribh a’ toirt dealbh air a’ ghluasad a bha an Roinn Eòrpa a’ dèanamh aig an àm, ann an leuman goirid air ais is air adhart eadar an t-seann agus an t-seann.

Luachan Uile-chuimseach Beowulf: Pàganach no Crìosdaidh dìomhair?

'S e Beowulf an cuspair iomlan 's e am blàr eadar math agus olc, agus buaidh math air . Ged is e cuspair coitcheann a tha seo a dh’ fhaodas a bhith a’ buntainn ris a h-uile cultair agus cha mhòr a h-uile creideamh, tha e gu cinnteach na fhòcas ann an Crìosdaidheachd. Feumaidh Crìosdaidhean a bhith mar bhunaitean airson math, agus bidh Beowulf a’ cluich na dreuchd sin. Ach aig an aon àm, tha Beowulf ag obair mar phrìomh eisimpleir den ùine agus den chultar aige.

Tha e na ghaisgeach mòr a tha a’ taisbeanadh feartanan còd gaisgeil/chivalric cuideachd . Tha an còd seo gu sònraichte a’ cur fòcas air misneachd, neart corporra, sgil ann am blàr, dìlseachd, dìoghaltas, agus urram. Tha mòran de na feartan sin cuideachd a rèir luachan Crìosdail ann am Beowulf, ach tha cuid de contrarrachdan ann. Mar eisimpleir, tha dìlseachd agus misneachd nan nithean matha ann an sùilean Crìosdaidheachd, ach chan e luachan Crìosdail a th’ ann an dìoghaltas agus fòirneart.

Tha Beowulf a’ taisbeanadh gach nì, ged a tha iad an aghaidh a chèile, agus tha e ag aideachadh Crìosdaidheachd air feadh. Rud eile a tha na phàirt de chultar gaisgeil 's e urram agus cliù a chosnadh . Tha Beowulf an-còmhnaidh a’ bruidhinn mu na choilean e agus an dùil gum faigh e duais dhaibh. Ach tha sin a' dol an aghaidh luachan Criosduidh na h-irioslachd agus an ìsleachadh fèin, ged a tha an dàn ag ràdh, " Ach bha Beowulf mothachail air a neart chumhachdaich, Na tiodhlacan iongantach a dh' fhoillsich Dia air."

Faic cuideachd: Càite am bi Diathan a’ fuireach agus a’ gabhail anail ann am miotas-eòlasan an t-saoghail?

Eisempleirean de Chriosduidh ann an Beowulf

Tha na h-eisimpleirean de Chrìosdaidheachd fada ro ro mhòr airson an ainmeachadh an seo. Ach seo beagan a tha air an ainmeachadh anns an sgeul ainmeil: (tha iad sin uile a’ tighinn bhon eadar-theangachadh aig Seamus Heaney air an dàn)

 • “Thug iad taing do Dhia Airson a dhol tarsainn air muir chiùin”: Beowulf agus a dhaoine a' siubhal thar a' chuain gu na Danaich o'n dùthaich dhachaidh, Geatland
 • “Ge b'e neach a thuiteas aon bhàs feumaidh e bhi 'g a mheas mar bhreitheanas ceart le Dia": Tha Beowulf a' beachdachadh air a bhlàr an aghaidh Grendel 's am bu chòir dhatuiteam
 • “Ach is beannaichte esan a thig às dèidh a’ bhàis a thig faisg air an Tighearna agus càirdeas a lorg ann an glacadh an Athar”: Chaidh iomradh a thoirt air an loidhne seo às deidh loidhnichean a’ bruidhinn air an fheadhainn a tha fhathast a’ cleachdadh pàganachd agus aig nach eil fios dè an dàn dhaibh às deidh am bàs<13
 • “Dh’fhuiling mi cliathadh fada le Grendel. Ach is urrainn don Bhuachaille Nèamhaidh na h-iongantasan aige obrachadh an-còmhnaidh agus anns a h-uile àite”: Bha seo mar phàirt den òraid bho Rìgh nan Danmhar às deidh dha Beowulf Grendel a mharbhadh. Bha e toirt buidheachais dha air son a chuideachaidh
 • “ Dh' fhaodadh sin a bhi air a dhol gu h-olc; mura biodh Dia air mo chuideachadh” : Seo Beowulf a’ toirt cunntas air a chath ri màthair Grendel
 • “Mar sin tha mi a’ moladh Dhè na ghlòir nèamhaidh a bha mi beò a dh’fhaicinn An ceann seo a’ sileadh fala”: an Tha Rìgh nan Danmhar fhathast a’ toirt taing do Beowulf airson na rinn e gus an fìnealta a thoirt air falbh, ged a tha e rud beag neònach gu bheil e a’ toirt taing do Dhia airson gnìomh fòirneartach

Tha mòran, iomadh iomradh eile air Chriothnaich Dia agus creideamh air feadh an dàin . Tha e cha mhòr air a dhèanamh gus a bhith coltach gur e Beowulf gaisgeach Dhè. Chaidh a chur san àite cheart aig an àm cheart airson na bha an dàn dha a choileanadh fhad ‘s a tha e a’ toirt air falbh an t-olc.

Cùl-fhiosrachadh mun Dàn Ainmeil agus Gaisgeach a’ Chogaidh

Bha an dàn mòr aig Beowulf sgriobhta anns an t-Seann Bheurla, eadar na bliadhnaichean 975 agus 1025 . Chan urrainn do sgoilearan faighinn a-mach cuin a chaidh a sgrìobhadh an toiseach, le cuimhne nach eil fios cò an t-ùghdar agus an ceann-latha. A rèir coltaischaidh an sgeulachd a thoirt seachad gu beòil bho ghinealach gu ginealach eile, a 'bruidhinn air sgeul a thachair anns an t-6mh linn, Lochlannach. 'S e Beowulf an gaisgeach mòr, a bhios a' siubhal gus na Danmhairich a chuideachadh a' sabaid ri uilebheist.

Tha an uilebheist a' cumail orra gam marbhadh, agus 's e Beowulf an aon fhear as urrainn an sàbhaladh, 's e ga mharbhadh mu dheireadh thall. Bidh e cuideachd a’ sabaid ri màthair an uilebheist, a’ soirbheachadh, agus iomadh bliadhna às deidh sin a’ chùis air dràgon . Tha seo a’ leantainn gu bàs Beowulf, ach is e am fòcas gu robh e làidir gu leòr airson a’ chùis a dhèanamh air nàimhdean uile na sgeòil aige. 'S e sgeulachd gu math ainmeil a th' innte a chionn 's gu bheil i a' toirt aoigheachd fhad 's a tha i cuideachd a' toirt seachad criomag foirfe de chultar is eachdraidh anns an dàn.

Tha eileamaidean pàganach agus Crìosdail ann am Beowulf, agus mar sin faodaidh e a bhith beagan troimh-chèile. Is dòcha gu robh an t-ùghdar a’ strì tron ​​ghluasad cràbhach aige fhèin, le aon chois aige fhathast san àm a dh’ fhalbh agus e a’ dèanamh a shlighe air adhart. Ach rè na h-ùine seo, bha an Roinn Eòrpa gu slaodach a’ gluasad gu Crìosdaidheachd oir dh’ fhàs i na bu chòrdte . Agus gidheadh, dìreach mar a tha an dàn a’ dèanamh soilleir, bha iomadh traidisean pàganach fhathast a’ cumail orra agus fhathast a’ creidsinn a dh’aindeoin buaidh Chrìosdail ann am Beowulf.

Co-dhùnadh

Thoir sùil air na prìomh phuingean mu Chrìosdaidheachd ann am Beowulf air an còmhdachadh san artaigil gu h-àrd.

 • Tha na caractaran uile san dàn, ach a-mhàin na h-uilebheistean, a’ toirt iomradh air Crìosdaidheachd agus ag aideachadh sincreidimh
 • Tha na h-uiread iomraidhean air Dia, air a mhaitheas, agus air a chomas còmhnadh agus saoradh
 • Fhuair Beowulf tiodhlacan o Dhia, agus is ann air an aobhar sin a tha e cho ealanta air na tha e a
 • Gu dearbh, 's e luach fìor Chrìosdail a th' anns a' chuspair iomlan de dheagh shabaid an aghaidh uilc is buannachadh, ach 's e dìoghaltas aon de na luachan pàganach a th' aca fhathast, fhad 's a tha Crìosdaidheachd ag ràdh gum bu chòir dha aon 'an gruaidh eile a thionndadh'
 • Chan e luachan fìor Chrìosdail a th’ ann a bhith a’ bòstadh agus a’ sabaid airson onair agus glòir seach math chàich. dòighean pàganachd agus dòighean ùra Crìosdaidheachd
 • ’S e dàn mòr a th’ ann am Beowulf a chaidh a sgrìobhadh ann an Seann Bheurla eadar 975 agus 1025, is dòcha sgeulachd beòil a chaidh a sgrìobhadh mu dheireadh. Tha an dàn a’ gabhail àite ann an Lochlann, far a bheil na h-eileamaidean a’ toirt iomradh air pàirtean den chòd ghaisgeil leithid cliù agus dìoghaltas
 • Tha sgoilearan mì-chinnteach leis gu bheil an dà chuid eileamaidean pàganach agus Crìosdail san dàn. Agus chan eil fios aca cuin a chaidh na h-eileamaidean Crìosdail sin a chur ris anns an
 • Roinn Eòrpa a’ dol tro ghluasad cràbhach aig an àm. Agus dh’ fhaodadh an dàn seo a bhith air a sgrìobhadh aig an dearbh àm sin nuair a bha daoine a’ tionndadh gu creideamh ùr

Tha Crìosdaidheachd ann am Beowulf gu math follaiseach, agus tha pailteas loidhnichean a’ toirt iomradh air Dia , toirt taing dha, no eadhon foighneachd risairson cuideachadh.

Tha iomraidhean ann cuideachd air sgeulachdan a’ Bhìobaill agus luachan Crìosdail eile leithid creidsinn anns an Tighearna airson do chuideachadh tro amannan cruaidh. Ach air a’ chùl, tha pàganachd fhathast a’ fuireach, agus dh’ fhaodadh i a bhith na ceist chudromach fhathast: an e fìor Chrìosdaidh a th’ ann am Beowulf, neo a bheil e fhathast na phàganach?

John Campbell

'S e sgrìobhadair ealanta agus dealasach litreachais a th' ann an Iain Caimbeul, ainmeil airson a mheas domhainn agus a eòlas farsaing air litreachas clasaigeach. Le dìoghras airson an fhacail sgrìobhte agus ùidh shònraichte ann an obraichean na seann Ghrèig agus na Ròimhe, tha Iain air bliadhnaichean a chuir seachad a’ sgrùdadh agus a’ rannsachadh Tragedy Clasaigeach, bàrdachd liriceach, comadaidh ùr, aoir, agus bàrdachd euchdach.A’ ceumnachadh le urram ann an Litreachas Beurla bho oilthigh cliùiteach, tha eachdraidh acadaimigeach Iain a’ toirt dha bunait làidir airson mion-sgrùdadh breithneachail agus mìneachadh a dhèanamh air na cruthachaidhean litreachais gun ùine sin. Tha a chomas sgrùdadh a dhèanamh air nuances Bàrdachd Aristotle, abairtean liriceach Sappho, eirmseachd gheur Aristophanes, smuaintean sgaiteach Juvenal, agus aithrisean farsaing Homer agus Virgil air leth sònraichte.Tha blog Iain na phrìomh àrd-ùrlar dha airson a bheachdan, a bheachdan agus a mhìneachaidhean air na sàr-eisimpleirean clasaigeach sin a cho-roinn. Tro a mhion-sgrùdadh mionaideach air cuspairean, caractaran, samhlaidhean, agus co-theacsa eachdraidheil, bidh e a’ toirt beò obraichean seann fhuamhairean litreachais, gan dèanamh ruigsinneach do luchd-leughaidh de gach cùl-raon agus ùidh.Tha an stoidhle sgrìobhaidh tarraingeach aige a’ tarraing an dà chuid inntinnean agus cridheachan a luchd-leughaidh, gan tarraing a-steach do shaoghal draoidheil litreachas clasaigeach. Le gach post blog, bidh Iain gu sgileil a’ fighe a thuigse sgoilearach gu domhainnceangal pearsanta ris na teacsaichean sin, gan dèanamh buntainneach agus buntainneach don t-saoghal cho-aimsireil.Air aithneachadh mar ùghdarras na raon, tha Iain air artaigilean agus aistean a chuir ri grunn irisean litreachais agus foillseachaidhean cliùiteach. Tha an t-eòlas aige ann an litreachas clasaigeach cuideachd air a dhèanamh na neach-labhairt mòr-chòrdte aig diofar cho-labhairtean acadaimigeach agus tachartasan litreachais.Leis an rosg seòlta agus an dealas làidir aige, tha Iain Caimbeul dìorrasach a bhith ag ath-bheothachadh agus a’ comharrachadh bòidhchead gun ùine agus cudrom domhainn litreachas clasaigeach. Co-dhiù a tha thu nad sgoilear sònraichte no dìreach nad leughadair fiosrach a tha ag iarraidh saoghal Oedipus, dàin gaoil Sappho, dealbhan-cluiche èibhinn Menander, no sgeulachdan gaisgeil Achilles a rannsachadh, tha blog Iain a’ gealltainn a bhith na ghoireas luachmhor a bheir oideachadh, brosnachadh agus lasadh. gaol fad-beatha dha na clasaichean.