Sappho – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 30-09-2023
John Campbell
Cercylas, ac y mae yn debyg ei bod eisoes wedi cael merch (o bosibl, Cleïs, ar ol mam Sappho ei hun) erbyn amser yr alltud. Nid yw'n hysbys i sicrwydd, ond tybir yn aml iddi ddychwelyd yn ddiweddarach at ei hanwylyd Lesbos.

Credir iddi farw tua 570 BCE, er bod yr awgrym bod Sappho wedi lladd ei hun drwy neidio oddi ar y clogwyni Leucadaidd oherwydd mae cariad at fferi o'r enw Phaon bellach yn cael ei ystyried yn annelwig. 7>Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Merched Ares: Marwol ac Anfarwol

Gweld hefyd: Sut Mae Grendel yn Edrych? Dadansoddiad Manwl >Mae barddoniaeth Sappho i raddau helaeth yn canolbwyntio ar angerdd, llond bol a chariad at wahanol bersonau a rhywiau, er ei fod ni wyddys i ba raddau yr oedd ei barddoniaeth yn hunangofiannol. Prin yw’r disgrifiadau o weithredoedd corfforol rhwng merched yn ei gweithiau ac maent yn destun dadl, ond serch hynny, daeth y geiriau “lesbiaidd” (o’r enw ynys ei geni) a “saffig” i gael eu cymhwyso’n eang at gyfunrywioldeb benywaidd gan ddechrau yn y 19eg. Ganrif. Roedd cyfunrywioldeb yn ystod ei chyfnod ei hun, fodd bynnag, yn eithaf cyffredin, yn enwedig ymhlith y deallusion a'r uchelwyr, ac fe'i hystyrir yn aneithriadol. Mae'n amlwg ei bod yn caru rhai o ferched ei chymuned, er nad yw'n glir a oedd yr angerdd rhywiol yn cael ei fynegi ai peidio.

Cafodd ei hadnabod fel prif awdur cydnabyddedig “caneuon priodas” yn ei chyfnod . Llyfrgell Alecsandria (syddwedi’i llosgi’n drasig yn yr hynafiaeth) mae’n debyg wedi casglu barddoniaeth Sappho yn naw llyfr, ond mae’r gyfran sydd wedi goroesi yn fach iawn gyda dim ond un gerdd, yr “Emyn i Aphrodite” , wedi goroesi yn ei chyfanrwydd, ynghyd â thair arall yn rhannol gyflawn. cerddi. Trefnodd Sappho grŵp o’i myfyrwyr benywaidd ifanc yn “thiasos”, cwlt a oedd yn addoli Aphrodite gyda chaneuon a barddoniaeth, a “Emyn i Aphrodite” yn fwyaf tebygol o gael ei gyfansoddi ar gyfer perfformiad o fewn y cwlt hwn.

Ysgrifennai mewn tafodiaith Roeg Aeolig braidd yn anodd a di-flewyn ar dafod (rhan o’r rheswm pam y copïwyd ei gwaith lai a llai wrth i amser fynd heibio), ond canmolir ei barddoniaeth am ei eglurder. iaith a symlrwydd meddwl, yn fwy nag am ei ffraethineb a'i rhethreg. 12> Yn ôl i Ben y Dudalen

>
  • “Emyn i Aphrodite”

(Bardd Telynegol, Groeg, tua 630 – c. 570 BCE)

Cyflwyniad

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.