Catullus 11 Cyfieithiad

John Campbell 25-04-2024
John Campbell

identidem omnium caru dim un ohonynt mewn gwirionedd, ond dro ar ôl tro 22>20 ilia rwmpens; rhwygo cluniau pob dyn . 21 nec meum respectet, ut ante, amorem, A pheidiwch ag edrych i ganfod fy nghariad fel o'r blaen; 22 qui illius culpa cecidit uelut prati fy nghariad sydd trwy ei bai hi wedi gollwng 23 ultimi flos, praetereunte postquam fel blodyn ar ymyl y ddôl pan fydd wedi ei gyffwrdd 24 tactus aratro est . wrth yr aradr yn mynd heibio.

Carmen Blaenorola ddefnyddir gyda mwy o gynodiadau rhywiol. Yn y cyfieithiad hwn ac mewn eraill, mae Catullus yn defnyddio geiriau fel treiddiad, curiad, a sathru. Mae'r entenders dwbl hyn yn dangos cynddaredd Catullus. Yn nodweddiadol Catullus stye, mae'n ysgrifennu gyda'i arddull ddeuol trwy ddweud “A pheidiwch ag edrych i ddod o hyd i fy nghariad fel o'r blaen; fy nghariad sydd trwy ei bai hi wedi gostwng.” Mae'r llinellau hyn yn ymddangos bron yn dyner o'u cymharu â'r ffordd y mae'n bwriadu treiddio i'r Indiaid neu sathru ar draws yr Alpau.

Os yw'r gerdd hon am y ffordd y mae Lesbia yn twyllo, gallai Catullus fod yn creu cymhariaeth o'i choncwestau â rhai'r fyddin Rufeinig . Wrth i'r Rhufeiniaid dreiddio a churo cannoedd o bobl o India i Brydain, mewn ffordd, felly hefyd Lesbia. Yng ngolwg Catullus, mae cannoedd o ddynion wedi treiddio iddi. Peiriant milwrol yw'r Rhufeiniaid a pheiriant rhyw yw Lesbia.

Gweld hefyd: Aeschylus – Pwy Oedd Aeschylus? Trasiedïau, Dramâu, Ffeithiau, Marwolaeth

Mae Lesbia wedi manteisio ar Catullus. Oherwydd hyn, gall uniaethu â'r bobl a gafodd eu trechu gan y Rhufeiniaid. Efallai ei fod yn ddyn sy'n rhan o'r dosbarth ariannol, ond nid yw hi'n ei drin yn well na blodyn wedi'i daflu a dorrir gan aradr. Mae Catullus yn credu nad yw Lesbia yn well na butain yn y gerdd, yn enwedig o ystyried ei fod yn meddwl ei bod yn cael rhyw gyda 300 o ddynion ar un adeg.

Tra bod teimladau Catullus am Lesbia yn glir yn y gerdd hon , nid yw ei deimladau am Furius ac Aurelius yn wir. Efallai y byddant yn teithio gydag ef, ondgan fod Catullus yn defnyddio ei deithiau tybiedig fel trosiad ar gyfer concwestau rhywiol Lesbia, gan gynnwys Furius ac Aurelius efallai nad oes ganddynt arwyddocâd cadarnhaol. Os ydynt yn ymuno ag ef, a ydynt hwythau hefyd yn cael eu curo a'u sathru? Yn aml gofynnir i ffrindiau gyflwyno negeseuon, ond ni ofynnir i'r ffrindiau hyn gyflwyno neges garedig. Cyfeiria Catullus at y gwŷr hyn mewn cerddi eraill ac ym mhob un ohonynt, cânt eu gwawdio neu ymosod yn rhywiol arnynt.

Yn y cyfieithiad Saesneg, mae Catullus yn cyfeirio at y dynion hyn fel ffrindiau, ond nid yw'r gair ffrindiau yn ymddangos yn y fersiwn Lladin. Yn hytrach, cyfeirir atynt fel comites , sy'n wahanol i'r term sodales , sef yr hyn y mae Catullus yn ei alw'n gyfeillion gwirioneddol. Ni fyddai Catullus yn gofyn i'w gyfeillion ei hun gyflwyno'r neges i Lesbia; ni fyddent yn haeddu clywed ei digofaint.

Gweld hefyd: Emyn i Aphrodite - Sappho - Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol | 6 6>
Llinell Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1 FVRI et Aureli comites Catulli , Furius ac Aurelius, a fydd yn gyd-deithwyr Catullus,
2 siue in extremos penetrabit Indos, a yw'n gwneud ei ffordd hyd yn oed i'r India bell,
3 litus ut longe resonante Eoa lle curir y lan gan y pell-gadarn
4 tunditur unda, ton ddwyreiniol,
5 siueyn Hyrcanos Arabesue molles, neu i Hyrcania ac Arabia feddal,
6 seu Sagas sagittiferosue Parthos, neu i Parthiaid y Sacae a'r saethyddion,
7 siue quae septemgeminus colorat neu'r gwastadeddau hynny y mae'r Nîl seithplyg
8 aequora Nilus, yn llifo gyda'i lifogydd,
9 siue trans altas gradietur Alpes, neu a fydd yn sathru ar draws yr Alpau uchel,
10 Caesaris uisens monimenta magni, i ymweld â’r cofebau o fawr Caesar,
11 Gallicum Rhenum erchyll aequor ulti- Gaulish Rhine, y Brythoniaid arswydus,
12 mosg Britannos, mwyaf anghysbell o ddynion ,
13 omnia haec, quaecumque feret uoluntas O, fy nghyfeillion, yn barod fel yr ydych i ddod ar draws yr holl risgiau hyn gyda mi
14 caelitum, tempare simul parati, beth bynnag ddaw ewyllys y duwiau uchod,
15 pauca nuntiate meae puellae cymerwch neges, nid neges garedig
16 non bona dicta. at fy meistres”
17 cum suis uiuat ualeatque moechis, gade iddi fyw a bod yn hapus gyda'i pharamoriaid,
18 quos simul complexa tenet trecentos, tri chant o'r rhai y mae hi yn eu dal ar unwaith yn ei chofleidio,
19 nullum amans uere, sed

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.