Awdl Olympaidd 1 – Pindar – Gwlad Groeg yr Henfyd – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
chwedlau erchyll i swyn adrodd straeon gorliwiedig.

Yn olaf, mae Pindar yn sôn am yr enwogrwydd a'r boddhad sy'n deillio o fod ymhlith rhengoedd dyrchafedig enillwyr y Gemau Olympaidd, yn canmol Hieron fel y mwyaf gwybodus a gwesteiwr pwerus ei amser, ac yn mynegi ei obaith y bydd yn gallu dathlu buddugoliaeth yn y ras gerbydau yn y dyfodol (mae'r rasys cerbydau yn cael eu hystyried hyd yn oed yn fwy mawreddog na'r rasys ceffylau sengl).

15>

Fel pob awdl Pindarig, mae “Olympic Ode 1″ , sy’n rhedeg i bron i 120 o linellau, wedi’i gyfansoddi mewn cyfres o driawdau, pob un yn cynnwys stroffi, gwrthstroffi ac epod, gyda'r un patrwm mydryddol i'r stroffes a'r antistroffau, a chydag epodau olaf pob triawd â metr gwahanol ond yn cyfateb yn fetrig i'w gilydd. Mae'n defnyddio'r metr Aeolian, a gysylltir yn hanesyddol â barddoniaeth delynegol Sappho .

Yn ôl rhai ffynonellau, Mae'n bosibl y gosodwyd “Olympian Ode 1″ yn gyntaf yn y casgliad o awdlau Olympaidd Pindar oherwydd ei ganmoliaeth i'r Gemau Olympaidd yn gyffredinol, a'i gyfeiriad at chwedl Pelops (y datblygodd ei gwlt yn chwedl sylfaenol y Gemau Olympaidd).

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

Yn ôl i Ben y Dudalen

Cymraegcyfieithiad o Olympian Ode 1 (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0162:book=O.
 • Testun Groegaidd yr Olympiad awd 1 gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0161:book=O.
 • (Cerdd Lyric, Groeg, 476 BCE, 116 llinell)

  Cyflwyniad

  Gweld hefyd:Brenin y Daniaid yn Beowulf: Pwy Yw Hrothgar yn y Gerdd Enwog?

  Adnoddau

  Gweld hefyd: Saith Yn Erbyn Thebes - Aeschylus - Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.