Philoctetes – Sophocles – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Trasiedi, Groeg, 409 BCE, 1,471 llinell)

Cyflwyniadroedd y Philoctetes ifanc yn fodlon cynnau'r tân, ac yn gyfnewid am y ffafr hon, rhoddodd Heracles ei fwa hudol i Philoctetes y mae ei saethau'n lladd yn anffaeledig. Groegiaid i gymryd rhan yn y Rhyfel Trojan, cafodd ei frathu ar ei droed gan neidr (o bosibl o ganlyniad i felltith am ddatgelu lleoliad corff Heracles). Cythruddodd y brathiad, gan ei adael mewn poen cyson a rhoi arogl sâl. Yr oedd y drewdod a gwaeddwch cyson poenus y Philoctetes yn gyrru'r Groegiaid (ar anogaeth Odysseus yn bennaf) i'w gefnu ar ynys anial Lemnos, tra yr oeddynt yn parhau ymlaen i Troy.

Ar ôl deng mlynedd o ryfel, y Groegiaid ymddangos yn methu gorffen oddi ar Troy. Ond, wrth gipio mab y brenin Priam, Helenus (efeilliaid y broffwydes Cassandra, a’i hun yn weledydd a phroffwyd), cawsant wybod na fyddent byth yn ennill y rhyfel heb Philoctetes a bwa Heracles. Felly, gorfodir Odysseus (yn erbyn ei ewyllys), ynghyd â Neoptolemus, mab ifanc Achilles, i hwylio yn ôl i Lemnos i nôl y bwa ac i wynebu'r Philoctetes chwerw a dirdro.

Fel y chwarae yn dechrau, mae Odysseus yn esbonio i Neoptolemus fod yn rhaid iddynt gyflawni gweithred gywilyddus er mwyn ennyn gogoniant y dyfodol, sef twyllo Philoctetes â stori ffug tra bod yr Odysseus cas yn cuddio. Yn erbyn ei well barn, yAiff Neoptolemus anrhydeddus ymlaen â'r cynllun.

Mae Philoctetes yn llawn llawenydd o weld ei gyd-Groegiaid eto ar ôl ei holl flynyddoedd o unigedd ac alltudiaeth ac, wrth i Neoptolemus fynd rhagddo i dwyllo Philoctetes i feddwl ei fod yn casáu Odysseus hefyd, cyfeillgarwch a buan y cynyddir ymddiried rhwng y ddau ddyn.

Yna mae Philoctetes yn dioddef cyfres o ffitiau annioddefol o boen yn ei droed ac yn gofyn i Neoptolemus ddal ei fwa, cyn syrthio i drwmgwsg. Mae Neoptolemus yn cael ei rwygo rhwng cymryd y bwa (fel y cynghora Corws y morwyr) a'i ddychwelyd at y Philoctetes truenus. Mae cydwybod Neoptolemus yn y pen draw yn ennill y llaw uchaf ac, hefyd yn ymwybodol bod y bwa yn ddiwerth heb Philoctetes ei hun, mae'n dychwelyd y bwa ac yn datgelu i Philoctetes eu gwir genhadaeth. Bellach mae Odysseus hefyd yn datgelu ei hun ac yn ceisio perswadio Philoctetes ond, ar ôl ffrae gynddeiriog, mae Odysseus yn cael ei orfodi o'r diwedd i ffoi cyn i'r Philoctetes cynddeiriog ei ladd.

Ceisia Neoptolemus, yn aflwyddiannus, siarad â Philoctetes am ddod i Troy of ei ewyllys rydd ei hun, gan ddadlau bod yn rhaid iddynt ymddiried yn y duwiau, y rhai a dynged (yn ôl proffwydoliaeth Helenus) y bydd ef a Philoctetes yn dod yn gyfeillion mewn arfau ac yn allweddol i gymryd Troy. Ond nid yw Philoctetes wedi ei argyhoeddi, ac yn y diwedd mae Neoptolemus yn ildio ac yn cytuno i fynd ag ef yn ôl i'w gartref yng Ngwlad Groeg, gan beryglu digofaint y Groegwr.Byddin.

Gweld hefyd: Zeus vs Cronus: Y Meibion ​​a Lladdodd Eu Tadau ym Mytholeg Roeg

Ond wrth ymadael, y mae Heracles (yr hwn sydd â chysylltiad arbennig â Philoctetes, ac sydd yn awr yn dduw) yn ymddangos ac yn gorchymyn i Philoctetes fyned i Troy. Mae Heracles yn cadarnhau proffwydoliaeth Helenus ac yn addo y caiff Philoctetes ei wella ac y bydd yn ennill llawer o anrhydedd ac enwogrwydd mewn brwydr (er nad yw wedi'i gynnwys mewn gwirionedd yn y ddrama, mae Philoctetes mewn gwirionedd yn un o'r rhai a ddewiswyd i guddio y tu mewn i'r Ceffyl Caerdroea ac yn nodedig ei hun yn ystod sach y ddinas, yn cynnwys lladd Paris ei hun). Mae Heracles yn cloi trwy rybuddio pawb i barchu'r duwiau neu wynebu'r canlyniadau. Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Yr Iliad gan Homer – Cerdd: Stori, Crynodeb & Dadansoddi > Chwedl anafu Philoctetes a'i alltudiaeth dan orfod ar ynys Lemnos, a soniwyd yn fyr am ei adalw terfynol gan y Groegiaid, yn Homer 's "Iliad" . Disgrifiwyd yr adalw hefyd yn fanylach yn yr epig coll, “Yr Iliad Bach” (yn y fersiwn honno fe’i daethpwyd ag ef yn ôl gan Odysseus a Diomedes, nid Neoptolemus). Er gwaethaf ei safle ymylol braidd ar ymylon prif stori Rhyfel Caerdroea, roedd yn amlwg yn stori boblogaidd, ac roedd Aeschylus ac Euripides eisoes wedi ysgrifennu dramâu ar y pwnc cyn Sophocles (er nad yw'r naill na'r llall o'u dramau wedi goroesi).

Yn nwylo Sophocles , nid drama ogweithredu a gwneud ond o emosiynau a theimlad, astudiaeth o ddioddefaint. Mae ymdeimlad Philoctetes o adael a’i chwiliad am ystyr yn ei ddioddefaint yn dal i siarad â ni heddiw, ac mae’r ddrama’n codi cwestiynau anodd ynglŷn â’r berthynas rhwng y meddyg a’r claf, cwestiynau am oddrychedd poen ac anhawster rheoli poen, yr heriau hirdymor gofalu am y rhai â salwch cronig a ffiniau moesegol ymarfer meddygol. Yn ddiddorol, mae dwy ddrama Sophocles ’ henaint, “Philoctetes” ac >16>“Oedipus at Colonus” , ill dau yn trin yr henoed, arwyr dirmygus gyda pharch mawr a syndod bron, gan awgrymu bod y dramodydd yn deall dioddefaint, o safbwynt meddygol a seico-gymdeithasol.

Hefyd yn ganolog i'r ddrama mae'r gwrthwynebiad rhwng y gŵr gonest ac anrhydeddus o weithredu (Neoptolemus) a'r dyn sinigaidd a diegwyddor o eiriau (Odysseus), a holl natur perswâd a thwyll. Mae'n ymddangos bod Sophocles yn awgrymu nad oes modd cyfiawnhau twyll mewn trafodaethau democrataidd ni waeth pa mor uchel yw'r polion, a bod yn rhaid dod o hyd i dir cyffredin y tu allan i wleidyddiaeth os am ddatrys gwrthdaro.

Y mae ymddangosiad goruwchnaturiol Heracles tua diwedd y ddrama, er mwyn cael datrysiad i’r broblem sy’n ymddangos yn anhydrin, i raddau helaeth iawn yn nhraddodiad Groeg hynafol y “deus exmachin”.

Adnoddau

> Cyfieithiad Saesneg gan Thomas Francklin (Archif Clasuron Rhyngrwyd): //classics.mit.edu/Sophocles/philoct.html
  • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0193
  • Yn ôl i Ben y Dudalen<2

    John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.