Catullus 93 Cyfieithiad

John Campbell 20-08-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

cadfridog a bu'n ymwneud ag ymosod ar Gâl (lle roedd Catullus yn byw), dysgodd gasáu Cesar. Credai fod Cesar yn drahaus ac ymosodol . Mae’n debyg y byddai wedi mwynhau darllen drama Shakespeare a’r ffordd y lladdodd y seneddwyr ef ar lawr y senedd.

Trwy Cesar y cyfarfu Catullus â Mamurra, y cyfeiria ato dro ar ôl tro fel Mr. Penis . Mae straeon bod Cesar wedi ceisio tawelu Catullus, ond yn y pen draw, gwnaeth y ddau iawn. Yn anffodus, bu farw Catullus yn ifanc, felly does neb yn gwybod yn union beth allai fod wedi dod o’u perthynas. >

Llinell <13
Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg

1

DIM nimium studeo, Caesar, tibi uelle placere,

DIM GENNYF fawr iawn awydd gwneud fy hun yn fodlon i chi, Caesar,

Gweld hefyd: Heddwch - Aristophanes - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

2

Gweld hefyd: Uchafbwynt Antigone: Dechreuad Diweddglo nec scire utrum sis albus an ater homo na gwybod a yw eich gwedd yn olau neu'n dywyll.

Carmen Blaenorol

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.