Dychan III – Iau – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 13-08-2023
John Campbell
cyfrinachau euog; bod Groegiaid a Syriaid (sy'n fodlon dweud celwydd a thwyllo a gwneud beth bynnag sydd ei angen) yn dechrau gwahardd y Rhufeiniaid brodorol o'u swyddi; mai dynion cyfoethog yn unig a gredir ar eu llwon ; bod y tlodion yn cael eu taflu allan o'u lleoedd yn y theatr; na all byth obeithio priodi etifeddes na chael cymynrodd; fod costau yn rhy uchel yn Rhufain a'r dull o fyw yn rhy rhodresgar; bod perygl cyson o danau neu dai yn cwympo; bod y strydoedd gorlawn swnllyd yn gwneud cwsg yn amhosibl; bod y tlawd yn brysur ar y strydoedd, tra bod y cyfoethog yn cael ei gludo'n ddiogel trwy'r strydoedd mewn sbwriel; a bod perygl cyson gan eitemau a daflwyd o'r ffenestri, yn ogystal â chan stwriaid, lladron a lladron.

Mae Umbricius yn erfyn ar Juvenal ymweld ag ef yn Cumae pryd bynnag y bydd yn ymweld â'i Aquinum enedigol. , ac yn addo ei gefnogi mewn unrhyw ymgais i ddiwygio gwleidyddol y gallai Ieuenctid ei dderbyn. Yn ôl i Ben y Dudalen

Ieuenctid yn a gredydwyd ag un ar bymtheg o gerddi hysbys wedi'u rhannu rhwng pum llyfr, i gyd yn y genre Rhufeinig o ddychan, a oedd, ar ei fwyaf sylfaenol yng nghyfnod yr awdur, yn cynnwys trafodaeth eang ar gymdeithas a moesau cymdeithasol, wedi'u hysgrifennu mewn hecsamedr dactylic. Yn aml gelwir dychan pennill Rhufeinig (yn hytrach na rhyddiaith) yn ddychan Lucilian, ar ôl Lucilius sydd fel arfercael y clod am gychwyn y genre.

Mewn naws a dull sy'n amrywio o eironi i gynddaredd ymddangosiadol, mae Juvenal yn beirniadu gweithredoedd a chredoau llawer o'i gyfoeswyr, gan roi mwy o fewnwelediad i systemau a chwestiynau gwerth o foesoldeb a llai i mewn i realiti bywyd Rhufeinig. Mae'r golygfeydd a baentiwyd yn ei destun yn fywiog iawn, yn aml yn hudolus, er bod Juvenal yn defnyddio anweddustra llwyr yn llai aml nag y mae Martial neu Catullus.

Gweld hefyd: Chrysies, Helen, a Briseis: Iliad Romances or Victims?

Mae'n cyfeirio'n gyson at hanes a myth fel ffynhonnell o gwersi gwrthrych neu enghreifftiau o ddrygioni a rhinweddau penodol. Mae'r cyfeiriadau diriaethol hyn, ynghyd â'i Ladin trwchus ac eliptig, yn dynodi mai darpar ddarllenydd Juvenal oedd yr is-set tra addysgedig o'r elitaidd Rhufeinig, yn bennaf gwrywod mewn oed o safiad cymdeithasol mwy ceidwadol.

Gweld hefyd: Scylla yn yr Odyssey: Anghenfileiddio Nymff Prydferth Yn ôl i Ben y Dudalen

Adnoddau

    >
  • Cyfieithiad Saesneg gan Niall Rudd (Google Books)://books.google.ca/books?id=ngJemlYfB4MC&pg=PA15
  • Fersiwn Lladin (Y Llyfrgell Ladin): //www.thelatinlibrary.com/juvenal/3.shtml

(Dychan, Lladin/Rhufeinig, tua 110 CE, 322 llinell)

Cyflwyniad

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.