Catullus 2 Cyfieithiad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

tum grauis acquiescat ardor:

efallai y bydd hi’n cael rhywfaint o ryddhad bach o’i phoen–

9

tecum ludere sicut ipsa possem

ah, a gaf i ond chwarae gyda chi fel y mae hi,

10

et tristis animi leuare curas!

ac ysgafnha ofalon tywyll fy nghalon!

Gweld hefyd: Yr Adar – Aristophanes <12

11

TAM gratum est mihi quam ferunt puellae

Mae croeso i hwn fi fel (maen nhw'n dweud)

20>

12

pernici aureolum fuisse malum,

<20

i'r forwyn wen oedd yr afal aur,

13

zonam soluit diu ligatam.

a ryddhaodd ei gwregys yn rhy hir wedi ei chlymu.

Carmen Blaenorolgallai fod yn gwneud ensyniadau rhywiol gyda'r aderyn. I Catullus, gall yr aderyn – hynny yw yn y glin, pigau, a brathiadau – fod yn gyfeiriad at organ rywiol, naill ai ei organ ef neu Lesbia . Mae Catullus yn amlwg eisiau treulio amser gyda Lesbia ac mewn ffordd ramantus a chwareus. Mae'n ei galw hi'n "gwraig ddisglair fy nghariad" sy'n dangos cymaint y mae'n ei charu.
Llinell Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg

1

Passer, deliciae meae puellae,

Sparrow , anifail anwes fy ngwraig,

2

quicum ludere, quem in sinu tenere,

mae hi'n chwarae gyda nhw yn aml tra bydd hi'n eich dal chi yn ei glin,

3

cui primum digitum meiddio appetenti

neu yn rhoi blaen ei bys i chi bigo a

4

et acris unig incitare morsus,

yn eich pryfocio i frathu’n sydyn,

5

cum desiderio meo nitenti

pryd bynnag hi, arglwyddes ddisglair fy nghariad,

6

carum nescio quid lubet iocari

yn meddwl am chwarae pert melys, <3

7

et solaciolum sui doloris,

mewn gobaith, fel Rwy'n meddwl, pan fydd craffach cariad yn lleihau,

8

Gweld hefyd: Y Cyflenwyr – Aeschylus – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

credo ut

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.