Chwedlau – Aesop – Groeg Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 01-02-2024
John Campbell
yn credu, hyd yn oed pan y mae yn llefaru y gwir)
 • Y Gath a'r Llygod

  (Moesol: Y mae yr hwn a dwyllwyd unwaith yn ofalus ddwywaith)

  Gweld hefyd: Ceyx ac Alcyone: Y Cwpl a Achosodd Ddigofaint Zeus
 • Y Ceiliog a'r Berl

  (Moesol: Y mae pethau gwerthfawr i'r rhai a'u gwobrwyo)

 • Y Frân a'r Piser

  (Moesol: Fesul ychydig mae'r tric, neu Angenrheidrwydd yw mam y ddyfais)

 • Y Ci a'r Esgyrn (Moesol: Trwy fod yn farus, mae rhywun yn mentro yr hyn sydd gan un yn barod)
 • Y Ci a’r Blaidd (Moesol: Gwell yw newynu’n rhydd na bod yn gaethwas wedi’i fwydo’n dda)
 • Y Ci yn y Preseb (Moesol: Mae pobl yn aml yn erfyn ar eraill yr hyn na allant ei fwynhau eu hunain)
 • Y Ffermwr a'r Neidr (Moesol: Ni fydd y caredigrwydd mwyaf yn rhwymo'r anniolchgar)
 • Y Ffermwr a'r Stork (Moesol: Fe'ch bernir gan y cwmni yr ydych yn ei gadw)
 • Y Pysgotwr (Moesol: Pan fyddwch mewn gallu dyn mae'n rhaid i chi ei wneud wrth iddo wneud cais i chi)
 • Y Llwynog a'r Frân (Moesol: Peidiwch ag ymddiried mewn gwenieithwyr)
 • Y Llwynog a'r Afr (Moesol: Peidiwch byth ag ymddiried yng nghyngor rhywun mewn trafferthion)
 • Y Llwynog a'r Grawnwin (Moesol: Mae'n hawdd dirmygu'r hyn na allwch ei gael)
 • Y Llyffant a'r Ych (Moesol: Ni all pob creadur ddod mor fawr ag y mae'n meddwl)
 • Y Llyffantod a'r Ffynnon (Moesol: Edrych cyn llamu)
 • Y Brogaod Sydd Eisiau aBrenin (Moesol: Gwell dim rheol o gwbl na rheol greulon)
 • Y Gŵydd a Osododd yr Wyau Aur (Moesol: Mae'r rhai sydd eisiau gormod yn colli popeth)
 • Yr Ysgyfarnog a'r Crwban (Moesol: Araf a chyson yn ennill y ras)
 • Y Llew a'r Llygoden (Moesol: Dim gweithred o garedigrwydd, na ots pa mor fach, sy'n cael ei wastraffu byth)
 • Cyfran y Llew (Moesol: Cewch rannu llafur y mawrion, ond ni fyddwch yn rhannu'r ysbail)
 • 17>Y Llygod yn y Cyfrin Gyngor (Moesol: Hawdd yw cynnig atebion amhosibl)
 • Y Ci Direidus (Moesol: Mae drwg-enwogrwydd yn aml yn cael ei gamgymryd am enwogrwydd)
 • <25 Gwynt y Gogledd a'r Haul(Moesol: Gwell perswâd na grym)
 • Llygoden y Dref a Llygoden y Wlad (Moesol: Gwell ffa a chig moch mewn hedd na chacennau a chwrw mewn ofn)
 • Y Blaidd mewn Dillad Defaid (Moesol: Gall ymddangosiadau fod yn dwyllodrus)
 • Dadansoddiad

  >
  Yn ôl i Ben y Dudalen

  Mae'n bennaf oherwydd honiadau y 5ed Ganrif BCEyr hanesydd Groeg Herodotus bod y "Chwedlau"wedi'u priodoli i Aesop, ond Derbyniwyd bodolaeth Aesopac awduraeth y chwedlau yn eang wedi hynny. Mewn gwirionedd, mae'n debyg mai dim ond gan Aesop y cafodd y “Chwedlau” eu llunio o chwedlau presennol(er enghraifft, llawer o'r chwedlau a briodolir iers hynny mae wedi'i ddarganfod ar bapyri Eifftaidd y gwyddys amdanynt rhwng 800 a 1,000 o flynyddoedd cyn Aesopamser).

  Y 4edd Ganrif BCE Athronnydd peripatetig Casglodd Demetrius o Phaleron “Chwedlau Aesop” yn set o ddeg llyfr (ers colledig) at ddefnydd areithwyr, a dywedir bod hyd yn oed Socrates wedi treulio amser yn y carchar yn troi rhai ohonynt i mewn. penillion. Gwnaethpwyd y cyfieithiad helaeth cyntaf o Aesop i’r Lladin gan Phaedrus, rhyddfreiniwr Augustus, yn y 1af Ganrif CE.

  Y casgliad sydd wedi dod i lawr i ni o dan yr enw “Aesop’s Chwedlau” ddatblygodd o’r fersiwn Groegaidd hwyr o Babrius (a’u trodd yn adnodau coliambig ar ryw adeg ansicr rhwng y 3edd Ganrif BCE a’r 3edd Ganrif CE), trwy cyfieithiadau dilynol yn y 9fed Ganrif CE gan Ignatius Diaconus (a ychwanegodd hefyd rai straeon o'r Sansgrit "Panchatantra" ), ac yna'r cymhariad diffiniol gan fynach y 14eg Ganrif , Maximus Planudes.

  Gweld hefyd: Acamas: Mab Theseus a Ymladdodd ac a Goroesodd Ryfel Caerdroea

  Llawer o ymadroddion ac idiomau a ddefnyddir bob dydd (megis “grawnwin sur”, “blaidd yn crio”, “cyfran y llew”, “ci mewn preseb Mae gwreiddiau ”, “blaidd mewn dillad defaid”, “lladd y gwydd aur”, “cacennau a chwrw”, etc) yn “Chwedlau Aesop” .

  Yn ôl i ben y dudalenTudalen

  >
  • Casgliad o chwedlau wedi eu crynhoi o wahanol ffynonellau yn ogystal â pheth gwybodaeth gefndir: //fablesofaesop.com/
  • Cyfieithiad Saesneg modern 2002 gan Laura Gibbs o dros 600 o chwedlau (Aesopica): //mythfolklore.net/aesopica/oxford/index.htm
  • Gwreiddiol Groegaidd Babrius, yn ogystal â dolenni i lawer o gyfieithiadau Groegaidd eraill , Lladin a Saesneg (Aesopica): //mythfolklore.net/aesopica/babrius/1.htm

  (Chwedlau, Groeg, tua 550 BCE)

  Cyflwyniad

  Adnoddau

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.