Odi et amo (Catullus 85) – Catullus – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 18-08-2023
John Campbell
Clodius), a bu Catullusyn cario ymlaen am beth amser. Yn amlwg, ar y pwynt hwn roedd y berthynas yn dechrau chwalu, ac fe'i disgrifiwyd fel paradocs y cariad dadrithiedig.

Lluniwyd y gerdd fel cwpled marwnad, ffurf farddonol ddwy-linell fer a ddefnyddir yn gyffredin. gan feirdd telynegol Groeg ar gyfer amrywiaeth o themâu ar raddfa lai. Mae'n cynnwys llinellau bob yn ail o hecsamedr dactyl a phentamedr dactylig: dwy dactyl wedi'u dilyn gan sillaf hir, caesura, yna dwy dactyl arall wedi'u dilyn gan sillaf hir.

Mae'r gerdd yn cynnwys wyth berf, dim ansoddeiriau a dim enwau. Gellir ystyried bod y gwrthdroad hwn o’r strwythur barddonol arferol (sef enwau ac ansoddeiriau yn bennaf) yn pwysleisio’r ddrama a’r emosiynau gwrthgyferbyniol a deimla Catullus . Mae’n cyfleu ei safbwynt trwy newidiadau treisgar mewn hwyliau, gan ddechrau gyda datganiad syml, yna ymholiad seicolegol chwilfrydig ynghylch cymhelliad, nesaf cyfaddefiad di-flewyn ar dafod o ddiffyg dealltwriaeth, gan arwain at ddatganiad o ffaith, a gorffen gyda ffrwydrad y gair olaf, “excrucior” (yn llythrennol, “i'w groeshoelio”). Mae'r gair olaf yn cael byrdwn ychwanegol o'i bedair sillaf, mewn cymhariaeth â dwy neu dair sillaf y geiriau eraill yn y gerdd.

Gweld hefyd: Catullus 14 Cyfieithiad

Y teimladau gwrthgyferbyniol ac anghyson y mae cariad yn eu hysgogi, a'r syniad o gariad. perthynas casineb, yw un o'r pynciau mwyaf cyffredin yn y bydllenyddiaeth, ac nid Catullus oedd y bardd cyntaf o bell ffordd i gyffwrdd â hi. Fodd bynnag, gwaethygir y ddrama yng ngherdd fer Catullus gan y sylweddoliad trist fod yr helynt hwn yn codi’n annibynnol ar yr ewyllys ddynol (yn arbennig felly drwy ddefnyddio’r ferf oddefol “fieri”), a bod y bardd yn gallu gwneud dim ond cymryd sylw o'r sefyllfa a dioddef yn ofnadwy.

Gweld hefyd: Vergil (Virgil) - beirdd mwyaf Rhufain - Gweithiau, Cerddi, Bywgraffiad

Er ei bod mor fyr, mae'n debyg bod y gerdd wedi ei chyfieithu yn fwy nag unrhyw un arall o gerddi Catullus ', ac mae'n ddiddorol sut gall cwpled sengl gynnig cymaint o bosibiliadau cynnil gwahanol ar gyfer cyfieithu.

7>Yn ôl i Ben y Dudalen

> Cyfieithiad gwreiddiol a llythrennol Saesneg Lladin (WikiSource): //en.wikisource.org/wiki /Catullus_85
  • Darllen sain o'r Lladin gwreiddiol (Lladin Clasurol)://jcmckeown.com/audio/la5103d1t11.php
  • (Epigram/Cwpl Elegiac, Lladin/Rhufeinig, tua 65 BCE, 2 linell)

    Cyflwyniad

    Adnoddau

    John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.