Tu ne quaesieris (Odes, Llyfr 1, Cerdd 11) – Horace – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 09-08-2023
John Campbell
Tudalen Datblygodd Horaceei “Odes”mewn dynwarediad ymwybodol o farddoniaeth delynegol fer Groeg gwreiddiol fel Pindar, Sapphoac Alcaeus. Gorweddai ei athrylith wrth gymhwyso y ffurfiau hyn, gan ddefnyddio yr hen fesurau Groegaidd Sapphic ac Alcaidd i raddau helaeth, at fywyd cymdeithasol Rhufain yn oes Augustus. Cyhoeddwyd y tri llyfr cyntaf o’r “Odes”, gan gynnwys yr un hwn, yn 23 BCE, gyda’r gerdd gynharaf â dyddiad cadarnhaol yn y casgliad ( “Nunc est bibendum”<20 ) yn dyddio o tua 30 BCE. Nid oes gennym ddyddiad pendant ar gyfer ysgrifennu'r gerdd arbennig hon.

Cyfeirir hi at Leuconoë, cydymaith benywaidd iau anhysbys (nid ei henw iawn mae'n debyg, gan ei fod yn cyfieithu fel rhywbeth fel “pen gwag”). Ymddengys yn debygol oddi wrth awgrymiadau yn y gerdd fod Horace a Leuconoë, ar adeg ei hysgrifennu, gyda'i gilydd mewn fila ar lan Bae Napoli (y “Môr Tyrrhenian”) ar aeaf gwyllt. dydd.

Mae cerddoriaeth bendant yn y gerdd, yn enwedig o'i darllen ar goedd, ac mae Horace yn llwyddo i gonsurio delweddaeth fyw yn yr ymadroddion mwyaf darbodus, sbâr. Mae’n cloi gyda’r llinell enwog “carpe diem, quam minimum credula postero” (“cipiwch y dydd, gan ymddiried cyn lleied â phosib yfory”).

Gweld hefyd: Menelaus yn Yr Odyssey: Brenin Sparta yn Helpu Telemachus

Adnoddau

Gweld hefyd: Herio Creon: Taith Antigone o Arwriaeth Drasig

Yn ôl i Ben y Dudalen

15>
  • Saesnegcyfieithiad gan John Conington (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.02.0025:book=1:poem=11
  • Fersiwn Lladin gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus)://www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.02.0024:book=1:poem=11

(Cerdd Lyric, Lladin/Rhufeinig, tua 23 CC, 8 llinell)

Cyflwyniad

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.