Catullus 14 Cyfieithiad

John Campbell 25-08-2023
John Campbell

chi, 22 illuc, unde malum pedem attulistis, yn ôl i'r lle gwael hwnnw o ble y daethoch â'ch traed melltigedig, 23 saecli incomoda, pessimi poetae. chi beichiau ein hoes ni, feirdd gwaethaf. 24 SI qui forte mearum ineptiarum O fy narllenwyr — os oes unrhyw un a fydd yn darllen 25 darlithwyr eritis manusque uestras fy nonsens, a pheidio crebachu 26 non horrebitis admouere nobis, rhag cyffwrdd â mi â'u dwylo 23> Carmen Blaenorolamharch i Sulla trwy ei alw yn ysgolfeistr, yr hyn sydd debyg i athraw ysgol elfenol. Er bod hon yn swydd barchus yn yr oes fodern, fe'i hystyriwyd yn sarhad yn Rhufain hynafol . Mae gan Calvus a Catullus gyfeillgarwch llawn hwyl a digywilydd.

Gweld hefyd: Ovid – Publius Ovidius Naso

Sonia Catullus am ei ffrind Calvus mewn cerddi eraill. Roedd yn gyfreithiwr a oedd unwaith yn erlyn Vatinius, tafarnwr a oedd yn gynghreiriad i Gesar. Nid yw Catullus a Calvus yn hoff iawn o Gesar yn ogystal â Pompey. Yng ngherdd 53, ysgrifennodd Catullus am yr achos cyfreithiol a sut y disgrifiodd Calvus Vatinius fel manicin. Yn 14, mae Catullus yn cellwair am gasáu Calvus gymaint ag y mae'r ddau yn casáu Vatinius . Dyna pa mor ddrwg oedd y llyfr barddoniaeth!

Gweld hefyd: Charybdis yn yr Odyssey: Yr Anghenfil Môr Anorchfygol

I ddychwelyd i Calvus am y farddoniaeth ddrwg, mae Catullus yn bygwth ymweld â'r siop lyfrau i brynu holl lyfrau barddoniaeth ddrwg. Ymhlith y rheini mae gweithiau beirdd y mae wedi eu gwatwar mewn cerddi eraill. Yn 22, mae Catullus yn rhwygo barddoniaeth Suffenus yn ddarnau. Mae’n crybwyll ei fod wedi ysgrifennu dros 10,000 o adnodau, ond nid ydynt yn well na’r hyn y byddai cloddiwr ffos neu fugeiliwr gafr yn ei ysgrifennu. Mae'r rhain yn yrfaoedd heb addysg ac roedd cyfeirio at Suffenus fel hyn yn wir sarhad ar ei ddeallusrwydd.

Nid yw'n glir pwy yw Caesii, ond mae'r dwbl-i yn gwneud yr enw yn fachgen o Cesar . Gan nad oedd Catullus a Calvus ill dau yn hoffi Cesar, fe allai sôn am Caesii fod yn sarhad ar arweinydd Rhufain. Aquinihefyd yn anhysbys, ond bu'n rhaid iddo fod yn ysgrifennydd a ysgrifennodd farddoniaeth nad oedd yn braf ei darllen.

Mae naws y gerdd yn llawen , sy’n cyd-fynd ag agwedd Saturnalia. Gall darllenwyr yn ymarferol glywed Catullus yn chwerthin wrth iddo gynllwynio ei ddialedd gwirion ar ei ffrind annwyl. 7>

Llinell
Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1 NI te plus oculis meis amarem, Pe bawn i ddim yn eich caru chi yn fwy na fy llygaid fy hun,
0>2
22>

Calue iucundissime , munere isto

Fy anwylaf Calfws, fe ddylwn dy gasáu, 3 dissem te odio Vatiniano: gan ein bod ni i gyd yn casáu Vatinius, oherwydd eich rhodd hon; 4 nam quid feci ego quidue sum locutus, am beth sydd ag un, neu beth dw i wedi’i ddweud, 5 ta i'm perderes poetis gwrywaidd? ar i ti ddwyn dinistr arnaf gyda'r holl feirdd hyn? 6 isti di mala multa dent clienti, Bydded i'r duwiau anfon eu holl bla ar eich cleient hwnnw <13 7 qui tantum tibi misit impiorum. a anfonodd atoch y fath set o bechaduriaid. 8 a, mae hyn yn wir, mae hyn yn wir, mae hyn yn wir am repertum Ond os, fel yr wyf yn amau, mae'r dewis newydd hwn yn bresennol 9 munus dat tibi Sullasbwriel, yn cael ei roi i chi gan Sulla yr ysgolfeistr, 10 non est mi male, sed bene ac beate, yna, nid wyf yn flinedig, ond yn hapus iawn, 11 nad wyf yn dispereunt tui laboures. am nad yw eich llafur yn mynd ar goll. 12 di magni, erchylltra et sacrum enllib! Duwiau mawr, am lyfr hygar a melltigedig! 13 quem tu scilicet ad tuum Catullum A dyma'r llyfr yr anfonoch chi eich Catullus, 14 misti, continuo ut die periret,

i ladd ar unwaith ar yr union ddiwrnod

15 Saturnalibus, optimo dirum! y Saturnalia, y dyddiau gorau. 16 non non hoc tibi, ffug, sic abibit. Na, na, ti dwyllodrus, ni ddaw hyn i ben i chi. 17 nam si luxerit ad librariorum>Oherwydd gadael i'r bore yn unig ddod, mi af at y llyfrwerthwyr, 22>18 curram scrinia, Caesios, Aquinos, ysgubo ynghyd Caesii , Aquini, 19 Suffenum, omnia colligam uenena. Suffenus, a phob peth gwenwynig o'r fath, 22>20 22>ac y bydd yn talu ei ddeisyfiad. A chyda'r cosbau hyn y bydd Rwy'n talu'ch anrheg yn ôl i chi. 21 uos hinc interea ualete abite Chwi feirdd, cyfamser, ffarwel, ffwrdd â

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.