Ars Amatoria – Ovid – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
XVI: Addo a thwyllo.

Rhan XVII: Dagrau, cusanau a chymryd yr awenau.

Rhan XVIII: Byddwch yn welw ac yn wyliadwrus o'ch ffrindiau.

Rhan XIX: Byddwch yn hyblyg.

Llyfr 2:

Rhan I: Ei dasg.

Rhan II: Mae angen doniau meddwl arnoch.

Rhan III: Byddwch addfwyn a thymer dda.

Rhan IV: Byddwch amyneddgar a chydymffurfiwch.

Rhan V: Paid â gwangalon.

Rhan VI: Enillwch y gweision.

Rhan VII: Rhowch anrhegion bach chwaethus iddi.

Rhan VIII: Hoffwch hi a chanmolwch hi.

Rhan IX: Cysura hi mewn gwaeledd.

Gweld hefyd: Y Cod Arwrol: Sut Roedd Beowulf yn Cynrychioli'r Arwr Epig?

Rhan X : Gad iddi dy golli di (ond ddim yn rhy hir).

Rhan XI: Cael ffrindiau eraill (ond byddwch yn ofalus).

Rhan XII: Ar ddefnyddio affrodisacs.

Rhan XIII: Trowch ei chenfigen.

Rhan XIV: Byddwch ddoeth a dioddefwch.

Rhan XV: Parchwch ei rhyddid.

Rhan XVI: Cadw hi'n ddirgel.

Rhan XVII: Peidiwch â sôn am ei beiau.

Rhan XVIII: Peidiwch byth â gofyn am ei hoedran.

Rhan XIX: Peidiwch â rhuthro.

Rhan XX : Mae'r dasg wedi'i chwblhau (am y tro...).

Llyfr 3:

Rhan I: Nawr mae'n bryd dysgu'r merched.

Rhan II: Byddwch yn ofalus sut rydych yn edrych.

Rhan III: Blas a cheinder gwallt a gwisg.

Rhan IV: Colur, ond yn breifat.

Rhan V: Cuddiwch eich diffygion.

Rhan VI: Byddwch wylaidd mewn chwerthin a symudiad.

Rhan VII: Dysgwch gerddoriaeth a darllenwch y beirdd.

Rhan VIII: Dysgwch ddawnsio a gemau.

Rhan IX: Byddwch yn eich gweld o gwmpas.

Rhan X: Gwyliwch rhaggau gariadon.

Rhan XI: Byddwch yn ofalus gyda llythyrau.

Rhan XII: Osgowch y drygioni, ffafr y beirdd.

Rhan XIII: Ceisiwch gariadon ieuainc a hyn.

Rhan XIV: Defnyddiwch genfigen ac ofn.

Rhan XV: Chwarae clogyn a dagr.

Rhan XVI: Gwnewch iddo gredu ei fod yn cael ei garu.

Rhan XVII: Gwyliwch sut yr ydych yn bwyta ac yn yfed.

Rhan XVIII: Ac felly i'r gwely….

>

Dadansoddiad

>
Yn ôl i Ben y Dudalen

Dau lyfr cyntaf Ovid ’s “Ars Amatoria” tua 1 BCE, gyda’r trydydd (yn delio â’r un themâu o safbwynt benywaidd) yn cael ei ychwanegu’r flwyddyn nesaf yn 1 CE. Bu’r gwaith yn llwyddiant mawr, cymaint felly nes i’r bardd ysgrifennu dilyniant yr un mor boblogaidd, “Remedia Amoris” ( “Moddion Cariad” ), yn fuan wedyn, a oedd yn cynnig stoic cyngor a strategaethau ar sut i osgoi cael eich brifo gan deimladau cariad a sut i syrthio allan o gariad.

Nid oedd, fodd bynnag, yn cael ei ganmol yn gyffredinol, ac mae hanesion rhai gwrandawyr yn cerdded allan o ddarlleniadau cynnar mewn ffieidd-dod. Mae llawer wedi cymryd yn ganiataol mai beiddgarwch a thryloywder yr “Ars Amatoria” , gyda’i ddathliad o ryw allbriodasol, oedd yn bennaf gyfrifol am alltudiaeth Ovid o Rufain yn 8 CE gan yr Ymerawdwr. Augustus, yr hwn oedd yn ceisio hyrwyddo moesoldeb llymach y pryd hyny. Fodd bynnag, mae'n fwy tebygol bod Ovid rywsutwedi’u dal mewn gwleidyddiaeth garfanol yn ymwneud â’r olyniaeth a/neu sgandalau eraill (cafodd mab mabwysiedig Augustus, Postumus Agrippa, a’i wyres, Julia, eu halltudio tua’r un pryd). Mae’n bosibl, fodd bynnag, y gallai’r “Ars Amatoria” fod wedi’i ddefnyddio fel yr esgus swyddogol dros ddiswyddo.

Er nad yw’r gwaith yn gyffredinol yn rhoi unrhyw gyngor ymarferol y gellir ei ddefnyddio ar unwaith, yn hytrach yn defnyddio cyfeiriadau cryptig ac yn trin y deunydd pwnc ag ystod a deallusrwydd sgwrsio trefol, serch hynny mae disgleirdeb arwynebol y farddoniaeth yn ddisglair. Ymdrinnir â sefyllfaoedd safonol ac ystrydebau'r pwnc mewn modd hynod ddifyr, wedi'u sbeisio â manylion lliwgar o fytholeg Roegaidd, bywyd bob dydd y Rhufeiniaid a phrofiad dynol cyffredinol.

Trwy ei holl ddisgwrs eironig, serch hynny, Ovid Mae yn osgoi dod yn gwbl astrus neu anweddus, a dim ond ar ddiwedd pob llyfr yr ymdrinnir â materion rhywiol fel y cyfryw, er bod hyd yn oed yma Ovid yn cadw ei arddull a'i ddisgresiwn, gan osgoi unrhyw arlliw pornograffig. . Er enghraifft, mae diwedd yr ail lyfr yn ymdrin â phleserau orgasm cydamserol, ac mae diwedd y drydedd ran yn trafod gwahanol safbwyntiau rhywiol, er mewn modd braidd yn fflippaidd a thafod-yn-y-boch.

Yn briodol ar gyfer ei destun, cyfansoddwyd y gerdd yn y cwpledi marwnad obarddoniaeth serch, yn hytrach na'r hecsamedrau dactyllig a gysylltir fel arfer â barddoniaeth ddidactig. Mae cwpledi marwnad yn cynnwys llinellau bob yn ail o hecsameter dactylig a phentamedr dactylig: dwy dactyl wedi'u dilyn gan sillaf hir, caesura, yna dwy dactyl arall wedi'u dilyn gan sillaf hir.

Mae disgleirdeb llenyddol a hygyrchedd poblogaidd y gwaith wedi bod sicrhau ei fod wedi parhau i fod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth a ddarllenwyd yn eang, a chafodd ei gynnwys ym meysydd llafur ysgolion Ewropeaidd yr Oesoedd Canol yn yr 11eg a’r 12fed Ganrif. Fodd bynnag, mae hefyd wedi dioddef o ganlyniad i ffrwydradau o opprobrium moesol: llosgwyd holl weithiau Ovid gan Savonarola yn Fflorens, yr Eidal ym 1497; Gwaharddwyd cyfieithiad Christopher Marlowe o “Ars Amatoria” yn 1599; ac atafaelwyd cyfieithiad Saesneg arall gan US Tollau mor ddiweddar â 1930.

Gweld hefyd: Pwy Yw Cain yn Beowulf, a Beth Yw Ei Arwyddocâd? Cyfieithiad Cymraeg (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/ hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.02.0069:text=Ars:book=1
 • Fersiwn Lladin gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts .edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0068:text=Ars
 • (Cerdd Ddidactig/Gelegan, Lladin/Rhufeinig, 1 CE, 2,330 llinell)

  Cyflwyniad

  Adnoddau

  <12
  Yn ôl i Ben y Dudalen

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.