Wilusa เมืองลึกลับแห่งทรอย

John Campbell 17-08-2023
John Campbell

เมือง Ilium หรือที่เรียกว่า Wilusa เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทรอยอันเลื่องชื่อ และเป็นจุดสำคัญในปริศนาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ. 347 ชายคนหนึ่งชื่อเจอโรมเกิด เขาได้รับความเป็นนักบุญจากการเป็นผู้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาละติน ซึ่งเป็นฉบับที่เรียกว่าภูมิฐาน เขาเขียนอย่างกว้างขวาง และในบรรดางานเขียนของเขารวมถึงประวัติศาสตร์กรีกโบราณด้วย

en.wikipedia.org

ในปี ค.ศ. 380 เขาพยายามเขียน พงศาวดารสากล ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ. Chronicon (Chronicle) หรือ Temporum liber (Book of Times) ถือเป็นความพยายามครั้งแรกของเขา ในพงศาวดารที่เราพบการอ้างอิงอิสระครั้งแรกถึง Wilusa เจโรมเขียนพงศาวดารในขณะที่เขาอาศัยอยู่ในคอนสแตนติโนเปิล

อีเลียดของโฮเมอร์เขียนขึ้นที่ไหนสักแห่งในพื้นที่ลึกลับในช่วง 780 ปีก่อนคริสตกาล ประมาณหนึ่งพันปีก่อนคริสตกาล อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึง Wilusa, The Ilium City และ City of Troy โดยอิสระอื่น ๆ ซึ่งให้ความเชื่อมั่นกับแนวคิดที่ว่า Troy เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริง แม้ว่าการมีอยู่ของเทพเจ้า เทพธิดา และวีรบุรุษในตำนานอาจเป็นปัญหาก็ตาม . เช่นเดียวกับตำนานส่วนใหญ่ อีเลียดคือการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ที่แท้จริงและจินตนาการ แม้แต่ในยุคใหม่ นักวิชาการพยายามค้นหาจุดที่จินตนาการหลุดออกไป และขอบเขตของเมืองทรอยเริ่มต้นขึ้น

ชาวฮิตไทต์ระบุว่าวิลลูซาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองทรอยในงานเขียนที่ทันสมัยกว่ามากทศวรรษที่ 2000 ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นภาพรวมมากขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งและการดำรงอยู่ของทรอย แต่ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา และผู้คนของเมืองทรอยมีมากขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนินที่เรียกว่า Hisarlik เริ่มต้นที่ความสูงประมาณ 105 ฟุต มันมีชั้นของเศษซากที่แตกต่างกัน ขณะที่มีการขุดค้น ชั้นต่างๆ เผยให้เห็นเก้าช่วงเวลาที่เมืองถูกสร้างขึ้น ถูกทำลาย และสร้างใหม่อีกครั้ง สงครามเมืองทรอยเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพียงเมืองเดียว

เรารู้ว่าเมืองนี้มีฐานที่มั่นที่มีป้อมปราการ เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ในอีเลียด ในพื้นที่รอบฐานที่มั่นมีชาวนาและชาวนาอื่นๆ อาศัยอยู่ เมื่อเมืองถูกโจมตี พวกเขาจะหลบเข้าไปในกำแพงเพื่อหลบภัย แม้จะดูโอ่อ่าเกินจริง แต่ คำบรรยายเกี่ยวกับเมืองของโฮเมอร์ ก็ดูเหมือนจะตรงกับข้อค้นพบของนักโบราณคดี กำแพงหินขนาดใหญ่ที่ลาดเอียงปกป้องอะโครโพลิสซึ่งเป็นที่พำนักของกษัตริย์และที่พำนักของราชวงศ์อื่นๆ จากความสูงนี้ Priam จะสามารถมองเห็นสนามรบได้ดังที่รายงานใน Iliad

แต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้องกับเลเยอร์จะได้รับชื่อ - ทรอย I, ทรอย II ฯลฯ ทุกครั้งที่เมืองถูกทำลายและสร้างใหม่ เลเยอร์ใหม่จะก่อตัวขึ้น สงครามยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งกรุงทรอยที่ 7 ซึ่งมีอายุระหว่าง 1260 ถึง 1240 ปีก่อนคริสตกาล ชั้นนี้มีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับเทพนิยายโฮเมริกมากที่สุด และหลักฐานที่ชัดเจนของการปิดล้อมและการรุกราน เดอะการก่อตัวของโครงสร้างภายในและซากศพมนุษย์ที่พบภายในนั้นเป็นการแนะนำให้ผู้อยู่อาศัยเตรียมพร้อมและต้านทานการปิดล้อมชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนการรุกรานและการทำลายเมืองครั้งสุดท้าย

ตำนานเป็นหนึ่งในเบาะแสที่ดีที่สุดที่เรามีในอดีต แม้ว่าวรรณกรรมมักถูกมองว่าเป็นเรื่องสมมติ แต่ก็ไม่ใช่ว่าวรรณกรรมทั้งหมดจะเป็นเพียงผลผลิตจากจินตนาการเท่านั้น เช่นเดียวกับอีเลียดของโฮเมอร์ ตำนานมักจะอิงจากเรื่องเล่าของเหตุการณ์จริงและมักเปิดหน้าต่างสู่อดีตที่เดาได้ด้วยวิธีอื่นเท่านั้น โบราณคดีขึ้นอยู่กับการค้นพบและทำความเข้าใจเศษซาก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือ และ เงื่อนงำอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และกิจกรรมของพวกเขา

ตำนานและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาเป็นลายลักษณ์อักษรและปากต่อปาก ให้บริบทและเบาะแสเพิ่มเติม โดยการนำหลักฐานที่ได้รับจากโบราณคดีมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตำนาน เราสามารถปะติดปะต่อประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องได้ แม้ว่าตำนานจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องเสมอไป แต่ก็มักจะเป็นแผนที่ที่สามารถนำทางเราเพื่อค้นหาประวัติศาสตร์ของโลกยุคโบราณ โฮเมอร์สร้างเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการผจญภัยและสงคราม และแผนที่ที่มีคำใบ้ไปยังโลกที่นักประวัติศาสตร์ยุคใหม่เอื้อมไม่ถึง

มหากาพย์ไม่เพียงแต่ข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมและวรรณกรรม มันทำให้เรามีทางเดินและสะพานไปสู่โลกยุคโบราณที่เราไม่สามารถจินตนาการได้

เป็นที่เลื่องลือว่าเป็นไซต์สงครามเมืองทรอยและเป็นจุดศูนย์กลางของเหตุการณ์อีเลียด ชาวฮิตไทต์เป็นชาวอนาโตเลียโบราณซึ่งมีอาณาจักรตั้งแต่ประมาณ 1,600 ถึง 1,180 ปีก่อนคริสตกาล อาณาจักรนี้มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าตุรกีพวกเขาเป็นสังคมที่ค่อนข้างก้าวหน้าซึ่งผลิตสินค้าเหล็กและสร้างระบบการปกครองที่เป็นระเบียบ

อารยธรรมเจริญรุ่งเรืองในช่วงยุคสำริดและกลายเป็นผู้บุกเบิกยุคเหล็ก ประมาณ พ.ศ. 1180 กลุ่มคนกลุ่มใหม่ได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ เช่นเดียวกับ Odysseus พวกเขาเป็นนักรบทางทะเลที่เข้ามาและเริ่มแยกอารยธรรมผ่านการรุกราน ชาวฮิตไทต์กระจัดกระจายและแยกออกเป็นนครรัฐนีโอ-ฮิตไทต์หลายแห่ง ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิตไทต์และชีวิตประจำวัน เนื่องจากงานเขียนส่วนใหญ่ที่เก็บรักษาไว้ในยุคนั้นมุ่งเน้นไปที่กษัตริย์และราชอาณาจักรและการหาประโยชน์ของพวกเขา วัฒนธรรมฮิตไทต์หลงเหลืออยู่น้อยมาก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกบุกรุกโดยกลุ่มคนกลุ่มอื่นที่ย้ายเข้ามาและเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของประวัติศาสตร์

ในขณะที่วิลลูซา เมืองอิลเลียม มีลักษณะเด่นในการเล่าเรื่อง เช่น เรื่องของโฮเมอร์ อีเลียดและต่อมาคือโอดิสซีย์ แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเมืองนี้มีอยู่จริงในรูปแบบที่นำเสนอในอีเลียดหรือไม่ หรือสงครามที่กล่าวกันว่าเกิดขึ้นตามที่เขียนไว้ ในขณะที่ให้จุดที่น่าสนใจทางวรรณกรรมที่ยอดเยี่ยม ม้าไม้โทรจันอาจไม่เคยมียืนอยู่บนถนนของทรอย เราไม่รู้ว่าทหารหลายร้อยคนที่แอบแฝงตัวออกมาเพื่อพิชิตเมืองทรอยหรือไม่ หรือว่าเฮเลนความงามอันเลื่องชื่อเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์โลก หรือเป็นนิทานที่ผู้เขียนจินตนาการขึ้น

อาณาจักรแห่งทรอย

แน่นอนว่าอาณาจักรทรอยคือ เมืองโบราณที่ว่ากันว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอีเลียดเกิดขึ้น แต่ทรอยคืออะไร? สถานที่ดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่? และถ้าเป็นเช่นนั้นมันเป็นอย่างไร? ภายในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าตุรกี เมืองโบราณทรอย มีอยู่จริง รูปแบบ ขนาด และตำแหน่งที่แน่นอนเป็นเรื่องของความขัดแย้ง

ข้อเท็จจริงใดที่ไม่มีข้อโต้แย้ง ได้แก่ มีเมืองที่อยู่อาศัยจริง ๆ ในพื้นที่ที่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคือเมืองทรอย มันถูกทิ้งให้เป็นเมืองในปี 950BC-750BC จาก 450AD-1200AD และอีกครั้งในปี 1300AD ในปัจจุบัน เนินเขาของ Hisarlik และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งที่ราบจนถึงแม่น้ำสคามันเดอร์ตอนล่างจนถึงช่องแคบ รวมกันเป็นสิ่งที่เรารู้จักในฐานะเมืองทรอยที่ครั้งหนึ่งเคยตั้งอยู่

สถานที่โบราณของทรอยอยู่ใกล้กับ ทะเลอีเจียนและทะเลมาร์มาราและทะเลดำจะทำให้เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับกิจกรรมทางการค้าและการทหาร กลุ่มคนจากทั่วบริเวณจะเคลื่อนผ่านเมืองทรอยเพื่อค้าขาย และระหว่างการรณรงค์ทางทหาร

ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่ทราบกันคือ เมืองถูกทำลายเมื่อสิ้นยุคยุคสำริด . การทำลายล้างนี้โดยทั่วไปเชื่อว่าเป็นตัวแทนของสงครามเมืองทรอย ในยุคมืดต่อมา เมืองนี้ถูกทิ้งร้าง ต่อ​มา ประชากร​ที่​พูด​ภาษา​กรีก​ได้​ย้าย​เข้า​มา​ใน​บริเวณ​นี้ และ​บริเวณ​นั้น​ก็​กลาย​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​จักรวรรดิ​เปอร์เซีย. เมืองแห่งอนาโตเลียแซงหน้าซากปรักหักพังที่ทรอยเคยตั้งอยู่

อเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้พิชิตในเวลาต่อมา เป็นผู้ชื่นชมอคิลลีส หนึ่งในวีรบุรุษแห่งสงครามเมืองทรอย หลังจากการพิชิตของโรมัน เมืองที่พูดภาษากรีกขนมผสมน้ำยาได้รับชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่ง กลายเป็นเมือง Ilium ภายใต้กรุงคอนสแตนติโนเปิล มีความเจริญรุ่งเรืองและอยู่ภายใต้การนำของบิชอปเนื่องจากอิทธิพลของคริสตจักรคาทอลิกเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในพื้นที่

จนกระทั่งปี 1822 นักวิชาการสมัยใหม่คนแรกได้ระบุตำแหน่งของทรอย นักข่าวชาวสก็อต Charles Maclaren ระบุว่า Hisarlik เป็นตำแหน่งที่เป็นไปได้ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ครอบครัวผู้มั่งคั่งชาวอังกฤษที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานได้ซื้อฟาร์มที่ทำงานอยู่ห่างออกไปไม่กี่ไมล์ ในเวลาต่อมา พวกเขาโน้มน้าวให้ไฮน์ริช ชลีมันน์ นักโบราณคดีชาวเยอรมันผู้มั่งคั่งเข้ามาครอบครองพื้นที่แห่งนี้ สถานที่นี้ถูกขุดขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่นั้นมา และในปี 1998 สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO

Residents Of Ancient Ilium

แม้ว่าจะมีหลักฐานทางโบราณคดีมากมายว่าทรอย มีผู้อยู่อาศัยอยู่ เบาะแสเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาของพวกเขานั้นหาได้ไม่ง่ายนัก ทางเข้าบางส่วนอีเลียดแนะนำว่ากองทัพโทรจันเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีความหลากหลายซึ่งพูดภาษาต่างๆ จนกระทั่งในช่วง กลางศตวรรษที่ 20 แท็บเล็ตที่มีสคริปต์ที่เรียกว่า Linear B ได้รับการแปล สคริปต์เป็นภาษาถิ่นของกรีกในยุคแรก ภาษานี้ใช้ก่อนหน้าภาษากรีกที่ใช้เขียน Iliad แท็บเล็ต Linear B ตั้งอยู่ในศูนย์กลางหลักของการถือครอง Achaean ไม่พบใครในทรอย สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขานั้นเป็นเพียงการคาดเดา

เป็นที่ทราบกันดีว่าแท็บเล็ตเหล่านี้มาจากช่วงหลังสงครามเมืองทรอย พระราชวังที่พวกเขาพบถูกเผา แท็บเล็ตเหล่านี้รอดพ้นจากไฟได้เนื่องจากทำจากดินเหนียว แต่นักประวัติศาสตร์สามารถสันนิษฐานอายุโดยประมาณได้จากสภาพของแท็บเล็ต พวกมันน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาหลังสงครามเมืองทรอยและก่อนที่พระราชวังจะถูกเผา ในช่วงเวลาที่เรียกว่าเวลาของชาวทะเล ชาวกรีกได้รุกรานและพิชิตเมืองทรอย และ แผ่นจารึกเป็นบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พวกเขาเรืองอำนาจ .

แผ่นจารึกที่ค้นพบจนถึงปัจจุบัน มีข้อมูล ในทรัพย์สินของรัฐ Mycenaean . สินค้าคงคลังของสิ่งต่าง ๆ เช่น อาหาร เซรามิกส์ อาวุธ และที่ดินรวมอยู่และรายการทรัพย์สินแรงงาน ซึ่งรวมถึงคนงานทั่วไปและทาส อารยธรรมของกรีกโบราณและพื้นที่โดยรอบถูกสร้างขึ้นบนหลักการของการเป็นทาส เดอะแท็บเล็ตให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ ของการเป็นทาสภายในวัฒนธรรม

คนรับใช้ถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท - ทาสธรรมดา ซึ่งอาจมีหรือไม่มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคนี้ ซึ่งถูกบีบบังคับให้เป็นทาสโดยสถานการณ์ หรือโครงสร้างทางสังคม คนรับใช้ในพระวิหาร ที่ค่อนข้างมีฐานะ เนื่องจาก "ผู้เหนือกว่า" ของพวกเขาคือพระเจ้าที่มีปัญหา พวกเขาจึงอาจได้รับความเคารพและค่าตอบแทนมากกว่าทาสทั่วไป สุดท้ายคือ เชลย-เชลยศึก ที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงาน

commons.wikimedia.com

บันทึกประกอบด้วยการแบ่งแยกระหว่างทาสชายและหญิง ในขณะที่ทาสชายมักจะใช้แรงงานคนมากกว่า เช่น การทำทองสัมฤทธิ์ การบ้านและการต่อเรือ ทาสหญิงส่วนใหญ่เป็นคนงานสิ่งทอ

ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเมืองทรอย ?

ดูสิ่งนี้ด้วย: เทเลมาคัสใน The Odyssey: The Son of the Missing King

เงื่อนงำที่ทิ้งไว้โดยผู้ที่มาหลังจากทรอยสามารถบอกเราได้ไม่น้อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่พวกเขาเอาชนะได้ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของโทรจันส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของชาวทะเลและจะคงอยู่ในบันทึกของพวกเขา

ทาสที่ถูกคุมขังใน Ancient Troy มอบการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งที่สุดบางส่วนกลับไปยังเมืองจากแผ่นจารึก ชื่อภาษากรีกที่ไม่ใช่ภาษาพื้นเมืองเริ่มปรากฏในหมู่ทาสที่กล่าวถึงในแท็บเล็ต ซึ่งบ่งชี้ว่า ลูกหลานของทาสของทรอยยังคงดำเนินต่อไปหลังสงคราม ทาสเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่ชีวิตยังคงสวยงามเหมือนกันมากไม่ว่ากลุ่มคนใดจะรับผิดชอบ ความสอดคล้องในชีวิตของพวกเขาไม่หยุดชะงักมากนัก จำเป็นต้องมีงานของพวกเขาไม่ว่าเจ้านายจะเป็นชาวกรีกหรือคนโบราณบางคน

โทรจันเองอาจยังคงดำเนินต่อไปหลังจากสงครามในฐานะทาสเชลยของชาวกรีก นั่นจะนำไปสู่จำนวนชื่อกรีกที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ปรากฏในแท็บเล็ต มีอีกหลายทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ที่อาจยึดครองเมืองทรอยโบราณ แต่ถูกหักล้างอย่างรวดเร็ว ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะว่าภาษาใดที่อาจใช้และวัฒนธรรมนั้นเป็นอย่างไร หากไม่มีหลักฐานโดยตรงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้คนที่ครอบครองพื้นที่

เมืองโบราณทรอย

จนกระทั่ง ปี 1995 เงื่อนงำใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ เมืองโบราณทรอย ปรากฏขึ้น ตราประทับ Luwian biconvex ตั้งอยู่ที่เมืองทรอย นักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Tubingen นำข้อโต้แย้งที่ว่ากษัตริย์ของทรอยในช่วงสงครามเมืองทรอย ชื่อ Priam อาจมาจากคำว่า Priimuua ซึ่งแปลว่า "กล้าหาญเป็นพิเศษ" คำว่า Luwian ให้เบาะแสเพิ่มเติมว่าภาษาของ Troy โบราณอาจเป็น Luwian

มีช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ายุคมืดของกรีก นับตั้งแต่การล่มสลายของอารยธรรมไมซีเนียนไปจนถึงการปรากฏตัวครั้งแรกของอักษรกรีกในศตวรรษที่ 8 ช่องว่างในบันทึกประวัติศาสตร์นี้เพิ่มความสับสนและการคาดเดาความพยายามทั้งหมดที่จะปะติดปะต่อประวัติศาสตร์ของทรอย

หลังจากสงครามเมืองทรอย เมืองนี้คงไม่ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานาน Priam และภรรยา และชาวเมืองส่วนใหญ่อาจตกเป็นทาสหรือถูกฆ่า หลังจากซ่อนตัวอยู่ระยะหนึ่ง บางทีอาจในหมู่ชาวดาร์ดาเนียหรือในหมู่ชาวฮิตไทต์ที่อยู่ไกลออกไป โทรจันที่รอดชีวิตจากความพ่ายแพ้จะเริ่มกรองกลับออกไป มีหลักฐานของการทำลายล้างที่รุนแรงและสร้างขึ้นใหม่ในซากปรักหักพังที่กล่าวกันว่าเป็นเมืองทรอยในสมัยโบราณ การสร้างใหม่นี้จะเป็นตัวแทนของการฟื้นตัวของวัฒนธรรมทรอยและโทรจัน แม้ว่าจะมีการเจือจางลงอย่างมาก และในที่สุด ความพยายามที่กล้าหาญนี้ก็กลายเป็นการรุกรานและสงครามเพิ่มเติม

ดูสิ่งนี้ด้วย: รายชื่อผู้แต่งตามตัวอักษร - วรรณกรรมคลาสสิก

เครื่องปั้นดินเผาที่รู้จักกันในนาม "เครื่องลูกบิด" เริ่มปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่คิดว่ากำลังเกิดการฟื้นฟู มันเป็นเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกที่เรียบง่าย บ่งบอกถึงกลุ่มคนที่ถ่อมตน ไม่ใช่ชาวเมืองทรอยดั้งเดิมที่ภาคภูมิใจ พวกเขาไม่สามารถต้านทานผู้รุกรานที่ตามมาได้ ทรอยอ่อนแอเกินกว่าที่สงครามเมืองทรอยจะดำเนินต่อไปได้ ความพ่ายแพ้ครั้งนั้นทำให้ผู้คนเหลือน้อยเกินไปและพ่ายแพ้เกินกว่าที่จะดำเนินการต่อได้ เมื่อเวลาผ่านไป วัฒนธรรมทรอยที่เหลืออยู่ก็ถูกดูดซึมเข้าสู่ผู้คนที่มาภายหลัง

โฮเมอร์ ทรอย

ทรอยที่โฮเมอร์จินตนาการไว้ในอีเลียดเป็นเรื่องสมมติ ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่สิ่งที่รุนแรงนัก ภาพสะท้อนที่ถูกต้องของวัฒนธรรมของเวลา. แน่นอน รูปแบบของเทพปกรณัมไม่ได้ยืมตัวมาจากการบันทึกที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ตำนานมีพลังส่วนหนึ่งเพราะมีองค์ประกอบความจริงที่เข้มข้น ตำนานในตำนานประกอบด้วยการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์และผลของการกระทำ พวกเขามักจะรวมเบาะแสสำคัญในประวัติศาสตร์ แม้ว่าตำนานอาจพูดเกินจริงและแม้แต่สร้างประวัติศาสตร์บางแง่มุม แต่ก็มักจะสร้างขึ้นบนรากฐานของความเป็นจริงและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมในสมัยนั้น

Homeric Troy ถูกนำเสนอในฐานะเมืองเหมือนกับที่เรารู้ว่ามีตัวตนอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ อาณาจักรที่ปกครองโดยกษัตริย์และพระมเหสีซึ่งมีลำดับชั้นราชวงศ์ สามัญชนจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า ชาวนา และทาส ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารู้เกี่ยวกับผู้คนที่มาภายหลังเสริมความรู้ของเราเกี่ยวกับทรอยในช่วงเวลาที่ครอบคลุมโดย Iliad ของโฮเมอร์

เรารู้แน่นอนว่า ทรอยในสมัยโบราณเป็นจุดยุทธศาสตร์ในดาร์ดาเนลลา ซึ่งเป็นช่องแคบแคบระหว่างทะเลอาเจียนและทะเลดำ สภาพทางภูมิศาสตร์ของทรอยทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่น่าสนใจและเป็นเป้าหมายที่แข็งแกร่ง อาจเป็นไปได้ว่าการโจมตีของกรีกต่อ ทรอยไม่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้หญิง มากกว่าตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเมืองและผลกระทบต่อการค้าในสมัยนั้น

การขุดค้นสถานที่ที่เรียกว่า Hisarlik ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1800 ถึงต้น

John Campbell

จอห์น แคมป์เบลเป็นนักเขียนและนักวรรณกรรมที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักจากความซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งและความรู้อันกว้างขวางเกี่ยวกับวรรณกรรมคลาสสิก ด้วยความหลงใหลในคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรและความหลงใหลในผลงานของกรีกโบราณและโรม จอห์นจึงทุ่มเทเวลาหลายปีในการศึกษาและสำรวจโศกนาฏกรรมคลาสสิก กวีนิพนธ์เนื้อร้อง ตลกแนวใหม่ เสียดสี และกวีนิพนธ์มหากาพย์จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมสาขาวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ วุฒิการศึกษาของจอห์นทำให้เขามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการวิเคราะห์วิจารณ์และตีความวรรณกรรมที่สร้างสรรค์เหนือกาลเวลาเหล่านี้ ความสามารถของเขาในการเจาะลึกถึงความแตกต่างของกวีนิพนธ์ของอริสโตเติล, สำนวนโคลงสั้น ๆ ของซัปโป, ไหวพริบอันเฉียบแหลมของอริสโตฟาเนส, การขบคิดเสียดสีของจูเวนัล และเรื่องเล่าอันกว้างไกลของโฮเมอร์และเวอร์จิลนั้นยอดเยี่ยมมากบล็อกของ John ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญยิ่งสำหรับเขาในการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ข้อสังเกต และการตีความผลงานชิ้นเอกคลาสสิกเหล่านี้ ด้วยการวิเคราะห์แก่นเรื่อง ตัวละคร สัญลักษณ์ และบริบททางประวัติศาสตร์อย่างพิถีพิถัน เขาทำให้งานวรรณกรรมยักษ์ใหญ่ในสมัยโบราณมีชีวิตขึ้นมา ทำให้ผู้อ่านทุกภูมิหลังและความสนใจเข้าถึงได้สไตล์การเขียนที่ดึงดูดใจของเขาดึงดูดทั้งจิตใจและหัวใจของผู้อ่าน ดึงพวกเขาเข้าสู่โลกแห่งเวทมนตร์ของวรรณกรรมคลาสสิก ในแต่ละบล็อกโพสต์ จอห์นได้รวบรวมความเข้าใจทางวิชาการของเขาอย่างเชี่ยวชาญด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งความเชื่อมโยงส่วนบุคคลกับข้อความเหล่านี้ทำให้มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับโลกร่วมสมัยจอห์นได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีอำนาจในสาขาของเขา เขาได้สนับสนุนบทความและบทความให้กับวารสารวรรณกรรมและสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายเล่ม ความเชี่ยวชาญของเขาในวรรณกรรมคลาสสิกทำให้เขาเป็นวิทยากรที่เป็นที่ต้องการในการประชุมวิชาการและงานวรรณกรรมต่างๆด้วยร้อยแก้วที่คมคายและความกระตือรือร้นอันแรงกล้าของเขา จอห์น แคมป์เบลมุ่งมั่นที่จะรื้อฟื้นและเฉลิมฉลองความงามเหนือกาลเวลาและความสำคัญอันลึกซึ้งของวรรณกรรมคลาสสิก ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิชาการที่อุทิศตนหรือเป็นเพียงผู้อ่านที่อยากรู้อยากเห็นที่ต้องการสำรวจโลกของ Oedipus, บทกวีรักของ Sappho, บทละครที่มีไหวพริบของ Menander หรือเรื่องราวที่กล้าหาญของ Achilles บล็อกของ John สัญญาว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าที่จะให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกาย ความรักตลอดชีวิตสำหรับคลาสสิก