Catullus 63 भाषांतर

John Campbell 07-02-2024
John Campbell

सामग्री सारणी

वुडलँड.

90

ibi omne uitae spatium famula fuit.

त्याचे आयुष्यभर ते नेहमी दासी होते.

91

dea, magna dea, सायबेबे, डीए डोमिना डिंडीमी,

देवी, महान देवी, सायबेले, देवी, डिंडिमसची महिला

92

माझ्या घरापासून दूर राहा, माझ्या राणी, तुझा सर्व राग असो

93

alios age incitatos, alios age rabidos.

इतर ड्राईव्ह करतात तू उन्मादात आहेस, इतर तुला वेड लावतात.

मागील कारमेनमाझ्याकडे नसलेली आकृती आहे?

63

इगो म्युलियर, इगो एड्युलेसेन्स, इगो इफेबस, इगो प्युअर ,

मी, एक स्त्री – जी स्ट्रिपलिंग होती, मी तरुण, मी एक मुलगा,

64

ego gymnasi fui flos, ego eram decus olei:

मी खेळाच्या मैदानाचे फूल होतो, मी एकेकाळी त्याचे वैभव होते. पॅलेस्ट्रा:

65

मिही इयानुआ फ्रिक्वेंटेस, मिही लिमिना टेपिडा,

<20

माझ्याकडे गर्दीचे दरवाजे होते, माझे उबदार उंबरठे,

66

मिही फ्लोरिडिस कोरोलिस रेडिमिता domus erat,

माझ्या घराला सजवण्यासाठी फुलांच्या हार माळा

67

<20

linquendum ubi esset orto mihi Sole cubiculum.

जेव्हा मी माझ्या चेंबरला सूर्योदयाच्या वेळी सोडणार होतो.

68

ego nunc deum ministra et Cybeles famula ferar?

मी, आता मला काय म्हणायचे? देवांची दासी, सायबेलची मंत्री?

69

अहंकार मानस, अहंकार मे पारस, अहंकार uir sterilis ero?

मी एक मानद, मी स्वतःचा एक भाग आहे, मी वांझ माणूस होऊ का?

मी 3>

71

> मी माझे आयुष्य उंच शिखरांखाली घालवतोफ्रिगिया,

72

ubi cerua siluicultrix, ubi aper nemoriuagus?

जंगलाला पछाडणार्‍या हिंद सोबत, जंगलात पसरणार्‍या डुकरासह?

हे देखील पहा: अकिलीस एक वास्तविक व्यक्ती होती - आख्यायिका किंवा इतिहास

73

iam iam dolet quod egi, iam iamque paenitet.'

आता, आता मला माझ्या कृत्याबद्दल वाईट वाटते, आता, आता मी ते पूर्ववत केले असते.”

<13

74

roseis ut huic labellis sonitus citus abiit

त्याच्या गुलाबी ओठांवरून हे शब्द निघाले पुढे,

75

>

देवांच्या दोन्ही कानात एक नवीन संदेश आणत आहे,

76

ibi iuncta iuga resoluens Cybele लिओनिबस

मग सायबेले, तिच्या सिंहांचे बांधलेले जू सोडवत,

हे देखील पहा: ट्रोजन हॉर्स, इलियड सुपरवेपन

77

laeuumque pecoris hostem stimulans ita loquitur.

आणि डावीकडे खेचलेल्या कळपाच्या शत्रूला पुढे करून, असे बोलतो:

78

'एजडम,' इन्क्विट' वय फेरोक्स या कारणास्तव राग

“आता ये,” ती म्हणते, “ये, तीव्रपणे जा, वेडेपणाने त्याची शिकार करू दे

79

फेक यूटीआय फ्युरोरिस इक्टू रेडिटम इन नेमोरा फेराट,

त्याला वेडेपणाच्या झटक्याने पुन्हा जंगलात घेऊन जा,

<20

80

mea libere nimis qui fugere imperia cupit.

जो खूप मोकळा असेल आणि धावेलमाझ्या सार्वभौमत्वापासून दूर.

81

वय caede terga cauda, ​​tua uerbera patere,

<12

चला, शेपटीने फटके मारा, स्वतःचे फटके सहन करा,

82

fac cuncta mugienti fremitu loca retonent,

आनंदाच्या गर्जनेने सर्वत्र आवाज करा,

83

रुतिलाम फेरॉक्स टोरोसा सेरुइस क्वाट आयबम.'

झुडपलेल्या मानेवर जोरदारपणे हलवा तुझ्या रडी माने.”

>>

84

ait haec minax Cybebe religatque iuga manu.

अशा प्रकारे क्रोधित सायबेली म्हणते, आणि तिच्या हाताने बंध उघडते योक.

85

फेरस ipse sese adhortans rapidum incitat animo,

अक्राळविक्राळ त्याचे धैर्य वाढवतो आणि त्याला मनाचा राग आणतो;

86

uadit, fremit , refringit uirgulta pede uago.

तो वेगाने निघून जातो, तो गर्जना करतो, लांबच्या पायाने तो ब्रशवुड तोडतो.

87

ubi umida albicantis loca litoris adiit येथे,

पण जेव्हा तो पांढर्‍या-चमकणार्‍या किनार्‍याच्या पाणथळ भागात आला, तेव्हा

88

टेनेरामक्यू uidit Attin prope marmora pelagi,

आणि समुद्राच्या गुळगुळीत जागेत टेंडर अॅटिस दिसले,

89

फॅसिट प्रेरणा. नेमोरा फेरामध्ये इल्ला डेमेन्स फ्युजिट;

तो त्याच्याकडे धावतो-वेड्याने अॅटिसला जंगलात उडवून देतोएक स्त्री, त्याला आश्चर्य वाटते की काय होईल. एटिस एकेकाळी शालेय व्यायामशाळेचा अभिमानास्पद सदस्य कसा होता याबद्दल बोलतो , पॅलेस्ट्रा. अॅटिसने तो कोण होता आणि कोण आहे यावर प्रतिबिंबित केल्यामुळे, कॅटुलस स्त्रीलिंगी आणि पुल्लिंगी सर्वनामांपासून मागे-पुढे सरकतो. दुःखाची गोष्ट म्हणजे, अॅटिसला त्याने केलेल्या कृत्याबद्दल पश्चाताप होतो, मग तो सायबेल बनतो जो अॅटिसला वेडेपणा कसा मागे टाकेल याबद्दल हिंसक शब्दात बोलतो. ती सिंहाचा संदर्भ देते जो अॅटिसला वेड्यात काढेल आणि त्याला जबरदस्तीने जंगलात नेईल.

मी रोमन पौराणिक कथांनुसार, सायबेले जंगली निसर्गाशी संबंधित होती. तिचा साथीदार सिंह होता. ती जंगलातील ग्रीक देवी, आर्टेमिसपेक्षा वेगळी आहे जिला तिचा साथीदार आणि प्रतीक म्हणून हरिण होती. रोमन पौराणिक कथांमध्ये, वनस्पतीचा देव अॅटिस, सायबेलीची पत्नी होती. गले हे नपुंसक होते. अटिस फिर्जिया आणि डिंडीमॉनमधील एका पंथाशी संबंधित होते . अॅटिस लग्न करणार होते, पण लग्नाचे गाणे वाजत असताना, सायबेलेने स्वतःला अॅटिसला दाखवले आणि त्याने स्वतःला वेडेपणाने गळफास लावून घेतला. देवतांनी नंतर ठरवले की अॅटिस अमर असेल. कॅटुलस रोमन पँथेऑनमधील या दोन महत्त्वाच्या देवांमधील संबंध शोधतो. सायबेलची पूजा करणाऱ्या लोकांबद्दल आणि तिने त्यांना कास्ट्रेट करणे कसे पसंत केले याबद्दल तो मोहित झालेला दिसतो. हे आर्टेमिसशी संबंधित असू शकते, जी एक कुमारी देवी होती आणि तिला नग्न पाहिलेल्या पुरुषांना मारत असे.

ही कविता कॅटुलसच्या ठराविक कवितांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे . सेक्सबद्दल बोलण्याऐवजीलेस्बियासह किंवा त्याच्या मित्रांची चेष्टा करत असताना, कॅटुलस संगीतमय बनतो आणि पुरुष आणि स्त्रियांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. ही कविता इ.स.पू.च्या काळात लिहिली गेली होती, परंतु लिंगांच्या भूमिका सतत बदलत असल्याने आज ती अत्यंत योग्य आहे.

कारमेन 63

<20

SVPER alta uectus Attis celeri rate maria,

लाइन लॅटिन मजकूर इंग्रजी अनुवाद

1

खोल समुद्रात त्याच्या जलद झाडाची साल,

2

Frygium ut nemus citato cupide pede tetigit,

Attis, वेगवान पावलांनी उत्सुकतेने तो फ्रिगियन जंगलात पोहोचला,

3

adiitque opaca siluis redimita loca deae,

आणि प्रवेश केला देवीचे निवासस्थान, सावली, वन-मुकुट;

4

उत्तेजक ibi furenti rabie, uagus animis,

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

deuolsit ili acuto sibi pondera silice,

त्याने धारदार चकमक दगडाने त्याच्या सदस्याचे ओझे खाली टाकले.

6

itaque ut relicta sensit sibi membra sine uiro,

म्हणून जेव्हा तिला वाटले की तिचे अवयव गमावले आहेत मॅनबूड,

7

एटियम रेसेन्टे टेरे सोला सॅन्गुइन मॅक्युलन्स,

अजूनही चेहऱ्यावर ताजे रक्त वाहत आहेग्राउंड,

8

niueis citata cepit manibus leue typanum,

हिमाच्छादित पट्ट्यांसह झपाट्याने तिने हलका टिम्ब्रल ताब्यात घेतला,

9

टायपनम टुम, सायबेब, तुआ, mater initia,

तुझे लाकूड, सायबेले, तुझी रहस्ये, आई,

10

quatiensque terga tauri teneris caua digitis

आणि मऊ बोटांनी पोकळ ऑक्साईड हलवून

11

canere haec suis adorta est tremebunda comitibus.

अशाप्रकारे तिने तिच्या साथीदारांना प्रचंड गाणे म्हणायला सुरुवात केली:

12

'agite ite ad alta, Gallae, Cybeles nemora simul,

“चला दूर, ये गल्ला, एकत्र Cybele च्या डोंगराळ जंगलात जा,

13

simul ite, Dindymenae dominae uaga pecora,

एकत्र जा, डिंडिमसच्या लेडीचा भटकणारा कळप,

14

<12

एलिएना क्वे पेटेंटेस एलुट एक्स्युलेस लोका

ज्याने त्वरीत निर्वासित म्हणून परदेशी घरे शोधली,

15

sectam meam exsecutae duce me mihi comites

मी तुम्हाला माझ्या ट्रेनमध्ये नेत असताना माझ्या नियमाचे पालन केले,

16

रॅपिडम सॅलम ट्युलिस्टिस ट्रुक्युलेंटाक पेलागी

वेगवान समुद्र आणि समुद्राला सहन केले जंगली समुद्र,

17

et corpus euirastis Veneris nimio odio;

आणिप्रेमाच्या तीव्र तिरस्कारापासून तुमचे शरीर मानवरहित करा,

18

हिलारेट इरा सायटिस एररिबस एनीमम.

तुमच्या लेडीजच्या हृदयाला जलद भटकंती करा.

19

मोरा टार्डा mente cedat: simul ite, sequimini

तुमच्या मनातून निस्तेज विलंब दूर होऊ द्या; एकत्र जा, फॉलो करा

20

Frygiam ad domum Cybebes, Phrygia ad nemora deae,

<12

सिबेलेच्या फ्रिगियन घराकडे, देवीच्या फ्रिगियन जंगलात,

21

ubi cymbalum sonat uox, ubi tympana reboant,

जिथे झांजांचा आवाज येतो, जिथे टिंबरल्स पुन्हा प्रतिध्वनी करतात,

22

tibicen ubi canit Phryx curuo graue calamo,

जेथे फ्रिगियन बासरीवादक त्याच्यावर एक खोल टिप वाजवतो वक्र रीड,

23

ubi capita Maenades ui iaciunt hederigerae,

जेथे मेनॅड्स आयव्ही-मुकुट घातलेले त्यांचे डोके हिंसकपणे फेकतात,

24

ubi sacra sancta acutis ululatibus आंदोलक,

जेथे तीक्ष्ण ओरडून ते पवित्र चिन्हे हलवतात,

25

ubi sueuit illa diuae uolitare uaga cohors,

जिथे देवीची ती भटकंती करणार नाही,

26

quo nos decet citatis celerare tripudiis.'

आमच्यासाठी कुठे भेटेलवेगवान नृत्यांसह घाई करण्यासाठी.”

27

simul haec comitibus Attis cecinit notha mulier,

एटिस या महिलेने तितक्या लवकर तिच्या सोबत्यांना असे म्हटले,

28

थियासस रेपेन्टे लिंग्विस ट्रेपीडेंटिबस उलुलत,

थियासस रीपेंटे लिंग्विस ट्रीपीडेंटिबस उलुलत,

थियासस, थरथरत्या जिभेने अचानक मोठ्याने ओरडतात,

29

leue tympanum remugit, caua cymbala recrepant.

फिकट टिंब्रेल पुन्हा वाजते, पुन्हा पोकळ झांझ,

30

uiridem citus adit Idam properante pede corus.

त्वरीत हिरवा इडा घाईघाईने पाऊल टाकून मार्ग काढत आहे.

31

फुरिबुंडा सिमुल एनहेलन्स उगा उआडिट एनीमॅम एजेन्स

मग खूप उन्माद, धापा टाकणे, अनिश्चित, भटकणे, श्वास घेणे,

32

comitata tympano Attis per opaca nemora dux,

टिम्ब्रेल, अॅटिस, गडद जंगलातून त्यांचा नेता,

33

ueluti iuuenca uitans onus indomita iugi;

जोखडाच्या ओझ्यापासून अखंड सुरू होणारी एक गाय म्हणून.

34

रॅपिडे ड्यूसेम सेक्वंटर गॅले प्रोपेरिपेडेम.

फास्ट गॅलेला त्यांच्या चपळ पायाच्या नेत्याचे अनुसरण करा.

35

इटाके, ut domum Cybebes tetigere lassulae,<3

तर केव्हात्यांनी सायबेलेचे घर मिळवले, अशक्त आणि थकलेले,

36

nimio e labore somnum capiunt sine Cerere.

खूप मेहनत केल्यानंतर ते भाकरीशिवाय विश्रांती घेतात;

37

पिगर त्याच्या लॅबॅंटे लॅन्गुओर ऑक्युलोस सोपोर ऑपरीट;

जड झोपेमुळे त्यांचे डोळे थकल्यासारखे झाकतात,

38

शांत मोली रॅबिडस फ्युरर अॅनिमीमध्ये रहा.

त्यांच्या मनातील वेडेपणा मंद झोपेत निघून जातो.

39

sed ubi oris aurei Sol radiantibus oculis

पण जेव्हा सूर्य सह त्याच्या सोनेरी चेहऱ्याचे चमकणारे डोळे

40

lustrauit aethera album, sola dura, mare ferum,

स्वच्छ स्वर्ग, खंबीर जमीन, जंगली समुद्र,

41

pepulitque noctis umbras uegetis sonipedibus,

आणि रात्रीच्या सावलीचा पाठलाग करून उत्साही ट्रॅम्पिंग स्टीड्स,

42

ibi Somnus excitam Attin fugiens citus abiit;

मग झोपेने जागे झालेल्या अॅटिसपासून पळ काढला आणि पटकन झाला गेले;

43

trepidante eum recepit dea Pasithea sinu.

त्याला देवी पासिथाने तिच्या फडफडत्या कुशीत प्राप्त केले.

44

ita de quiete molli rapida sine rabie

म्हणून मऊ झोपेनंतर, सुटकाहिंसक वेडेपणा,

45

simul ipsa pectore Attis sua facta recoluit,

स्वतः अ‍ॅटिसने त्याच्या स्वतःच्या कृतीचे पुनरावलोकन करताच,

46

लिक्विडॅक मेंट uidit sine quis ubique foret,

आणि स्पष्ट मनाने पाहिले की खोटे काय हरवले आहे आणि तो कुठे आहे,

47

animo aestuante rusum reditum ad uada tetulit.

उत्कृष्ट मनाने तो पुन्हा लाटांकडे गेला.

48

ibi maria uasta uisens lacrimantibus oculis,

तिकडे पाहत आहे प्रवाहित डोळ्यांसह कचरा समुद्र,

49

patriam allocuta maestast ita uoce miseriter.

अशा प्रकारे तिने तिच्या देशाला अश्रूपूर्ण आवाजात संबोधित केले:

50

'पाट्रिया o mei creatrix, patria o mea genetrix,

” हे माझ्या देशा ज्याने मला जीवन दिले! अरे माझ्या देशा ज्याने मला वंचित केले!

51

इगो क्वॅम मिजर रिलिंक्वेंस, डोमिनोस यूट एरिफुगे

कोणाला सोडले, सर्व वाईट! जसे पळून गेलेले नोकर त्यांच्या मालकांना सोडून जातात,

52

फॅमुली सोलेंट, अॅड इडे तेतुली नेमोरा पेडेम,

मी माझे पाय इडा च्या जंगलात नेले आहेत,

53

ut aput niuem et ferarum gelida stabula forem,

बर्फ आणि गोठलेल्या जंगलात राहण्यासाठीप्राणी,

54

एट इअरम ओम्निया अॅडिरेम फुरिबुंडा लॅटिबुला,

आणि माझ्या उन्मादात त्यांच्या सर्व लपून बसलेल्या ठिकाणांना भेट द्या,

55

, patria, reor?

— मग अरे माझ्या देशा, तुझे स्थान कुठे किंवा कोणत्या प्रदेशात असावे असे मला वाटते?

<20

56

कपिट इप्सा पुपुला अॅड ते सिबी डेरिगेरे असीएम,

माझ्या नेत्रगोलांनी त्यांची नजर तुझ्याकडे वळवण्यासाठी लांबलचक केले आहे<3

57

रेबी फेरा केरेन्स डम ब्रू टेम्पस अॅनिमस एस्ट.

थोड्या जागेसाठी माझे मन जंगली उन्मादापासून मुक्त आहे.

58

egone a mea remota haec ferar नेमोरा डोमोमध्ये?

मी, मला माझ्या स्वत:च्या घरातून या जंगलात दूर नेले जावे का?

59

patria, bonis, amicis, genitoribus abero?

माझ्या देशातून, माझ्या मालमत्तेतून, माझे मित्र, माझे पालक, मी असू का? ?

60

abero foro, palaestra, stadio आणि gyminasiis?

बाजार, कुस्तीचे ठिकाण, रेसकोर्स, खेळाचे मैदान यातून अनुपस्थित?

61

कंजूष एक कंजूष, querendum est etiam atque etiam, anime.

दु:खी, सर्व दुःखी हृदय, पुन्हा, पुन्हा, तुला तक्रार करावी लागेल.

62

quod enim genus figurast, ego non quod obierim?

मनुष्याच्या कोणत्या स्वरूपासाठी

John Campbell

जॉन कॅम्पबेल हे एक निपुण लेखक आणि साहित्यिक उत्साही आहेत, ते शास्त्रीय साहित्याचे सखोल कौतुक आणि व्यापक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. लिखित शब्दाच्या उत्कटतेने आणि प्राचीन ग्रीस आणि रोमच्या कृतींबद्दल विशेष आकर्षण असलेल्या, जॉनने शास्त्रीय शोकांतिका, गीत कविता, नवीन विनोदी, व्यंग्य आणि महाकाव्य यांचा अभ्यास आणि शोध यासाठी वर्षे समर्पित केली आहेत.एका प्रतिष्ठित विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात सन्मानासह पदवीधर, जॉनची शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना या कालातीत साहित्य निर्मितीचे समीक्षकीय विश्लेषण आणि अर्थ लावण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या काव्यशास्त्रातील बारकावे, सॅफोचे गीतात्मक अभिव्यक्ती, अ‍ॅरिस्टोफेनीसची तीक्ष्ण बुद्धी, जुवेनलचे व्यंगचित्र आणि होमर आणि व्हर्जिलच्या ज्वलंत कथांमधील बारकावे शोधण्याची त्याची क्षमता खरोखरच अपवादात्मक आहे.जॉनचा ब्लॉग त्याच्या अंतर्दृष्टी, निरीक्षणे आणि या शास्त्रीय उत्कृष्ट नमुन्यांची व्याख्या सामायिक करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. थीम, पात्रे, चिन्हे आणि ऐतिहासिक संदर्भांच्या त्याच्या सूक्ष्म विश्लेषणाद्वारे, तो प्राचीन साहित्यिक दिग्गजांच्या कार्यांना जिवंत करतो, त्यांना सर्व पार्श्वभूमी आणि आवडीच्या वाचकांसाठी प्रवेशयोग्य बनवतो.त्यांची मनमोहक लेखनशैली त्यांच्या वाचकांची मने आणि अंतःकरण दोन्ही गुंतवून ठेवते आणि त्यांना शास्त्रीय साहित्याच्या जादुई दुनियेत आणते. प्रत्येक ब्लॉग पोस्टसह, जॉन कुशलतेने त्याची विद्वत्तापूर्ण समज सखोलपणे विणतोया ग्रंथांशी वैयक्तिक संबंध, ते समकालीन जगाशी संबंधित आणि संबंधित बनवतात.त्याच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे, जॉनने अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स आणि प्रकाशनांमध्ये लेख आणि निबंधांचे योगदान दिले आहे. शास्त्रीय साहित्यातील त्यांच्या निपुणतेमुळे त्यांना विविध शैक्षणिक परिषदांमध्ये आणि साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये एक मागणी असलेले वक्ते बनवले आहे.जॉन कॅम्पबेलने आपल्या सुभाषित गद्य आणि उत्कट उत्साहाद्वारे, शास्त्रीय साहित्याचे कालातीत सौंदर्य आणि गहन महत्त्व पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे. तुम्ही समर्पित विद्वान असाल किंवा ईडिपस, सॅफोच्या प्रेमकविता, मेनेंडरची विनोदी नाटके किंवा अकिलीसच्या वीर कथांचा शोध घेऊ पाहणारे एक जिज्ञासू वाचक असाल, जॉनचा ब्लॉग एक अमूल्य संसाधन असल्याचे वचन देतो जे शिक्षण, प्रेरणा आणि प्रज्वलित करेल. क्लासिक्ससाठी आजीवन प्रेम.