हेरॅकल्स - युरिपाइड्स - प्राचीन ग्रीस - शास्त्रीय साहित्य

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(ट्रॅजेडी, ग्रीक, c. 416 BCE, 1,428 ओळी)

परिचयहेरॅकल्स आणि लाइकसची कुटुंबे आणि नाटकाच्या काही घटनांची पार्श्वभूमी. लाइकस, थेब्सचा हडप करणारा शासक, अॅम्फिट्रियॉन, तसेच हेराक्लिसची पत्नी मेगारा आणि त्यांच्या तीन मुलांना मारणार आहे (कारण मेगारा ही थेब्सच्या कायदेशीर राजा क्रेऑनची मुलगी आहे). तथापि, हेराक्लिस त्याच्या कुटुंबाला मदत करू शकत नाही, कारण तो त्याच्या शेवटच्या बारा श्रमांमध्ये गुंतलेला आहे आणि अधोलोकाच्या दरवाजांचे रक्षण करणारा राक्षस सेर्बेरसला परत आणतो. म्हणून हेरॅकल्सच्या कुटुंबाने झ्यूसच्या वेदीवर आश्रय घेतला आहे.

थेबेसच्या वृद्ध पुरुषांचा कोरस मेगारा आणि तिच्या मुलांबद्दल सहानुभूती व्यक्त करतो, ते त्यांना मदत करू शकत नाहीत या निराशेने. लाइकस विचारतो की ते किती काळ वेदीला चिकटून राहून त्यांचे आयुष्य वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, आणि दावा करतात की हेरॅकल्स हेड्समध्ये मारले गेले आहेत आणि त्यांना मदत करू शकणार नाहीत. लाइकसने हेराक्लिस आणि मेगाराच्या मुलांना मारण्याची धमकी दिली आहे कारण ते मोठे झाल्यावर त्यांच्या आजोबांचा बदला घेण्याचा धोका पत्करू शकत नाहीत. एम्फिट्रियॉनने लायकस विरुद्ध पॉईंट बाय पॉईंट युक्तिवाद केला आणि मेगारा आणि मुलांना वनवासात जाण्याची परवानगी मागितली असली तरी, लाइकस त्याच्या सहनशीलतेच्या शेवटी पोहोचतो आणि आतील पुरवठादारांसह मंदिर जाळून टाकण्याचा आदेश देतो.

हे देखील पहा: अकिलीस एक वास्तविक व्यक्ती होती - आख्यायिका किंवा इतिहास

मेगाराने नकार दिला. जीवंत जाळून भ्याडपणाचा मृत्यू होतो आणि शेवटी हेराक्लिसच्या परत येण्याची आशा सोडून दिल्याने, तिने मुलांसाठी मृत्यूचे योग्य कपडे घालण्याची लाइकसची परवानगी मिळवली.त्यांच्या जल्लादांना तोंड देण्यासाठी. कोरसमधील वृद्ध पुरुष, ज्यांनी हेराक्लिसच्या कुटुंबाचा जोरदारपणे बचाव केला आणि हेराक्लीसच्या प्रसिद्ध श्रमिकांची लायकसच्या अपशब्दांविरुद्ध स्तुती केली, ते केवळ मृत्यूसाठी वेषभूषा करून मेगारा मुलांसह परतताना पाहू शकतात. मेगारा हेराक्लिसने प्रत्येक मुलं आणि वधूंना द्यायचे ठरवले होते त्या राज्यांबद्दल सांगते, तर अॅम्फिट्रिऑनने जगलेल्या जीवनाच्या निरर्थकतेबद्दल शोक व्यक्त केला.

त्या क्षणी, लाइकस असताना बर्निंगच्या तयारीची वाट पाहण्यासाठी बाहेर पडतो, हेराक्लिस अनपेक्षितपणे परत येतो आणि स्पष्ट करतो की सेर्बरसला परत आणण्याव्यतिरिक्त थिसियसला हेड्समधून सोडवण्यास उशीर झाला होता. तो क्रेऑनचा पाडाव आणि मेगारा आणि मुलांना मारण्याच्या लायकसच्या योजनेची कथा ऐकतो आणि लाइकसचा बदला घेण्याचा संकल्प करतो. जेव्हा अधीर लाइकस परत येतो, तेव्हा तो मेगारा आणि मुलांना मिळवण्यासाठी राजवाड्यात घुसतो, परंतु आत हेरॅकल्सने त्याची भेट घेतली आणि त्याला ठार मारले.

कोरस उत्सवाचे एक आनंदी गाणे गातो, परंतु ते आयरिस (मेसेंजर देवी) आणि लिसा (मॅडनेसचे अवतार) च्या अनपेक्षित स्वरूपामुळे व्यत्यय आला आहे. आयरिसने घोषणा केली की ती हेराक्लिसला वेड्यात आणून त्याच्या स्वतःच्या मुलांना मारण्यासाठी आली आहे (हेराच्या प्रक्षोभावर, झ्यूसची मत्सर करणारी पत्नी, जिला हेराक्लीस झ्यूसचा मुलगा होता, तसेच त्याला वारशाने मिळालेली देवासारखी शक्ती) |हेराक्लिस, त्याचा विश्वास होता की त्याला युरिस्टियसला (ज्याने आपले कामगार नियुक्त केले होते) ठार मारावे लागेल आणि तो त्याच्या शोधात एका देशातून दुसऱ्या देशात जात आहे असा विचार करून तो एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत कसा गेला होता. त्याच्या वेडेपणात, त्याला खात्री होती की त्याची स्वतःची तीन मुले युरीस्थियसची आहेत आणि त्यांनी मेगारासह त्यांनाही ठार मारले, आणि जर देवी एथेनाने हस्तक्षेप केला नसता आणि त्याला गाढ झोपेत टाकले असते तर त्याचा सावत्र पिता अॅम्फिट्रिऑनलाही ठार मारले असते.<3

खांबाला साखळदंडाने बांधलेल्या आणि त्याच्या पत्नी आणि मुलांच्या मृतदेहांनी वेढलेल्या झोपलेल्या हेरॅकल्सला प्रकट करण्यासाठी राजवाड्याचे दरवाजे उघडले जातात. जेव्हा तो उठतो, तेव्हा अॅम्फिट्रिऑन त्याला त्याने काय केले ते सांगतो आणि त्याच्या लाजेने तो देवांचा धिक्कार करतो आणि स्वतःचा जीव घेण्याचे वचन देतो.

अथेन्सचा राजा थेसियस, नुकताच हेरॅकल्सने हेड्समधून मुक्त केला, मग प्रवेश करतो आणि स्पष्ट करतो की त्याने लाइकसने क्रेऑनचा पाडाव केल्याबद्दल ऐकले आहे आणि तो लाइकसचा पाडाव करण्यास मदत करण्यासाठी अथेनियन सैन्यासह आला आहे. हेराक्लिसने काय केले हे जेव्हा त्याने ऐकले, तेव्हा त्याला खूप धक्का बसला परंतु तो समजून घेतो आणि त्याने आपली नूतन मैत्रीची ऑफर दिली, हेराक्लिसने निषेध केला की तो अयोग्य आहे आणि त्याला स्वतःच्या दुःखावर आणि लाजिरवाण्यावर सोडले पाहिजे. थिअस असा युक्तिवाद करतात की देव नियमितपणे वाईट कृत्ये करतात, जसे की निषिद्ध विवाह, आणि त्यांना कधीही कामात आणले जात नाही, म्हणून हेराक्लीसने असेच का करू नये. अशा कथा केवळ कवींचे आविष्कार आहेत, असा युक्तिवाद करून हेरॅकल्सने तर्काच्या या ओळीचा इन्कार केला.शेवटी खात्री पटली की आत्महत्या करणे भ्याडपणाचे ठरेल, आणि थेसियससोबत अथेन्सला जाण्याचा निश्चय केला.

हे देखील पहा: अँटिगोनने तिच्या भावाला का पुरले?

तो अॅम्फिट्रियॉनला त्याच्या मृतांना दफन करण्यास सांगतो (कायद्याप्रमाणे त्याला थेबेसमध्ये राहण्यास किंवा पत्नी आणि मुलांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यास मनाई करते) आणि हेराक्लिस त्याच्या मित्र थिसियस, एक लाजिरवाणा आणि तुटलेला माणूस सोबत अथेन्सला निघून गेल्यावर नाटकाचा शेवट होतो.

<15

अनेक युरिपाइड्स ' नाटकांप्रमाणे, “हेराक्लिस” हे दोन भागांत मोडते, पहिला भाग ज्यामध्ये हेराक्लिसला लायकसला मारल्यावर विजयाच्या शिखरावर पोहोचवले जाते आणि दुसरा ज्यामध्ये तो वेडेपणाने निराशेच्या गर्तेत जातो. दोन भागांमध्ये कोणताही खरा संबंध नाही आणि या कारणास्तव एकता नसल्यामुळे नाटकावर अनेकदा टीका केली जाते (अ‍ॅरिस्टॉटलने त्याच्या “पोएटिक्स” मध्ये असा युक्तिवाद केला की नाटकातील घटना एकमेकांमुळे घडल्या पाहिजेत. एक आवश्यक किंवा किमान संभाव्य कनेक्शन, आणि केवळ अर्थहीन क्रमाने नाही).

काहींनी नाटकाच्या बचावात असा युक्तिवाद केला आहे की, हेराक्लीसशी असलेले हेराचे वैर सुप्रसिद्ध होते आणि पुरेसे कनेक्शन आणि कार्यकारणभाव प्रदान करते आणि हेराक्लिसचा वेडेपणा त्याच्या अंतर्निहित अस्थिर व्यक्तिरेखेतून आला आहे. इतरांनी असा युक्तिवाद केला आहे की घटनांचा उत्साह आणि नाट्यमय परिणाम सदोष कथानकाची भरपाई करतात.

काही भाष्यकारदावा करा की थिससचे अनपेक्षित आगमन हा नाटकाचा तिसरा असंबंधित भाग आहे, जरी तो नाटकाच्या आधी तयार केला गेला होता आणि त्याद्वारे काही प्रमाणात स्पष्ट केले गेले. युरिपाइड्स ने स्पष्टपणे कथानकाची थोडी काळजी घेतली आणि ते थेसियसचा वापर फक्त "ड्यूस एक्स मशीन" म्हणून करण्यास तयार नव्हते.

नाटकाचे स्टेजिंग त्यावेळच्या बहुतेकांपेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी आहे, राजवाड्याच्या वरती आयरीस आणि लिसा सादर करण्यासाठी “मेखाने” (एक प्रकारचा क्रेन कॉन्ट्राप्शन) आणि आत कत्तल उघड करण्यासाठी “एक्सायक्लेमा” (स्टेज इमारतीच्या मध्यवर्ती दरवाजातून बाहेर ढकललेला चाकांचा व्यासपीठ) आवश्यक आहे. .

या नाटकाचे प्रमुख विषय म्हणजे धैर्य आणि कुलीनता, तसेच देवतांच्या कृत्यांची अनाकलनीयता. मेगारा (नाटकाच्या पहिल्या सहामाहीत) आणि हेरॅकल्स (दुसऱ्या भागात) हे दोघेही शक्तिशाली, अधिकृत शक्तींचे निष्पाप बळी आहेत ज्यांना ते पराभूत करू शकत नाहीत. मैत्रीचे महत्त्व आणि सांत्वनाची नैतिक थीम (थीसियसने उदाहरण दिल्याप्रमाणे) आणि युरिपाइड्स ' एथेनियन देशभक्ती देखील त्याच्या इतर अनेक नाटकांप्रमाणेच ठळकपणे प्रदर्शित केली आहे.

हे नाटक कदाचित त्याच्या काळासाठी असामान्य कारण नायकाला कोणतीही निरीक्षण करण्यायोग्य त्रुटी (“हमार्टीया”) ग्रस्त नाही ज्यामुळे त्याचा विनाश होतो, बहुतेक ग्रीक शोकांतिकेचा एक आवश्यक घटक. हेराक्लिसचा पतन त्याच्या स्वतःच्या दोषामुळे झाला नाही, परंतु हेराक्लीसच्या आईशी झ्यूसच्या प्रेमसंबंधाबद्दल हेराच्या मत्सरातून उद्भवला. निर्दोष माणसाची ही शिक्षाप्राचीन ग्रीसमध्ये न्यायाच्या सर्व भावनांचा राग आला असता.

सोफोक्लीस च्या नाटकांप्रमाणेच (जेथे देवता विश्वाच्या सुव्यवस्थेच्या वैश्विक शक्तींचे प्रतिनिधित्व करतात. कारण-आणि-परिणाम प्रणाली, जरी तिचे कार्य अनेकदा नश्वर समजण्यापलीकडे असले तरीही), युरिपाइड्स चा दैवी प्रॉव्हिडन्सवर असा विश्वास नव्हता, आणि व्यवस्थेपेक्षा संधी आणि अराजकतेच्या नियमाचे अधिक पुरावे पाहिले आणि न्याय. एका निरपराध हेराक्लीस विरुद्ध हेराच्या तर्कहीन आणि अन्यायकारक कृत्यामुळे त्याचे श्रोते गोंधळून जावे आणि संतप्त व्हावे आणि अशा दैवी प्राण्यांच्या कृतींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करावे (आणि अशा प्रकारे त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक विश्वासांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा) त्याचा स्पष्ट हेतू होता. नाटकाच्या एका टप्प्यावर हेरॅकल्सने प्रश्न केला: “अशा देवीला कोण प्रार्थना करू शकेल?”

The Heracles of Euripides (एक निष्पाप बळी आणि प्रेमळ पिता म्हणून चित्रित) येतो. Sophocles ' नाटक “The Trachiniae” च्या असंगत प्रियकरापेक्षा जास्त सहानुभूतीपूर्ण आणि प्रशंसनीय. या नाटकात, हेराक्लीस देखील थिसियसच्या मदतीने, त्याचा भयंकर शाप स्वीकारण्यास आणि स्वर्गाच्या हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी अधिक उदात्तपणे उभे राहण्यास शिकतो, सोफोक्लीसच्या हेरॅकल्सच्या तुलनेत, जो त्याच्या वेदनांचा भार सहन करू शकत नाही आणि मृत्यूपासून बचाव करू इच्छितो.

विश्लेषण

पृष्ठाच्या शीर्षस्थानी परत जा

संसाधने

पृष्ठाच्या शीर्षस्थानी परत जा

  • ई.पी. कोलरिज (इंटरनेट) यांचे इंग्रजी भाषांतरअभिजात संग्रह): //classics.mit.edu/Euripides/heracles.html
  • शब्द-दर-शब्द भाषांतरासह ग्रीक आवृत्ती (पर्सियस प्रोजेक्ट): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text .jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0101

John Campbell

जॉन कॅम्पबेल हे एक निपुण लेखक आणि साहित्यिक उत्साही आहेत, ते शास्त्रीय साहित्याचे सखोल कौतुक आणि व्यापक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. लिखित शब्दाच्या उत्कटतेने आणि प्राचीन ग्रीस आणि रोमच्या कृतींबद्दल विशेष आकर्षण असलेल्या, जॉनने शास्त्रीय शोकांतिका, गीत कविता, नवीन विनोदी, व्यंग्य आणि महाकाव्य यांचा अभ्यास आणि शोध यासाठी वर्षे समर्पित केली आहेत.एका प्रतिष्ठित विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात सन्मानासह पदवीधर, जॉनची शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना या कालातीत साहित्य निर्मितीचे समीक्षकीय विश्लेषण आणि अर्थ लावण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या काव्यशास्त्रातील बारकावे, सॅफोचे गीतात्मक अभिव्यक्ती, अ‍ॅरिस्टोफेनीसची तीक्ष्ण बुद्धी, जुवेनलचे व्यंगचित्र आणि होमर आणि व्हर्जिलच्या ज्वलंत कथांमधील बारकावे शोधण्याची त्याची क्षमता खरोखरच अपवादात्मक आहे.जॉनचा ब्लॉग त्याच्या अंतर्दृष्टी, निरीक्षणे आणि या शास्त्रीय उत्कृष्ट नमुन्यांची व्याख्या सामायिक करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. थीम, पात्रे, चिन्हे आणि ऐतिहासिक संदर्भांच्या त्याच्या सूक्ष्म विश्लेषणाद्वारे, तो प्राचीन साहित्यिक दिग्गजांच्या कार्यांना जिवंत करतो, त्यांना सर्व पार्श्वभूमी आणि आवडीच्या वाचकांसाठी प्रवेशयोग्य बनवतो.त्यांची मनमोहक लेखनशैली त्यांच्या वाचकांची मने आणि अंतःकरण दोन्ही गुंतवून ठेवते आणि त्यांना शास्त्रीय साहित्याच्या जादुई दुनियेत आणते. प्रत्येक ब्लॉग पोस्टसह, जॉन कुशलतेने त्याची विद्वत्तापूर्ण समज सखोलपणे विणतोया ग्रंथांशी वैयक्तिक संबंध, ते समकालीन जगाशी संबंधित आणि संबंधित बनवतात.त्याच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे, जॉनने अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स आणि प्रकाशनांमध्ये लेख आणि निबंधांचे योगदान दिले आहे. शास्त्रीय साहित्यातील त्यांच्या निपुणतेमुळे त्यांना विविध शैक्षणिक परिषदांमध्ये आणि साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये एक मागणी असलेले वक्ते बनवले आहे.जॉन कॅम्पबेलने आपल्या सुभाषित गद्य आणि उत्कट उत्साहाद्वारे, शास्त्रीय साहित्याचे कालातीत सौंदर्य आणि गहन महत्त्व पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे. तुम्ही समर्पित विद्वान असाल किंवा ईडिपस, सॅफोच्या प्रेमकविता, मेनेंडरची विनोदी नाटके किंवा अकिलीसच्या वीर कथांचा शोध घेऊ पाहणारे एक जिज्ञासू वाचक असाल, जॉनचा ब्लॉग एक अमूल्य संसाधन असल्याचे वचन देतो जे शिक्षण, प्रेरणा आणि प्रज्वलित करेल. क्लासिक्ससाठी आजीवन प्रेम.