Catullus 1 Cyfieithiad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

oes.

Gweld hefyd: Iphigenia yn Aulis – Euripides

Carmen gyntcafodd y clod am ddymchwel ei dad, Sadwrn. Roedd Saturn , un o'r Titaniaid, wedi llyncu ei holl blant eraill. Gorfododd Jupiter ef i'w taflu yn ôl i fyny. Yna ymunodd Jupiter a'i frodyr a chwiorydd i ddymchwel eu tad, a thrwy hynny gyflawni'r broffwydoliaeth yr oedd wedi ceisio ei achub. Yn amlwg, mae cymharu Cornelius ag Iau yn ganmoliaeth sylweddol.

Gan nad oedd gweisg argraffu, roedd llyfrau wedi'u hysgrifennu â llaw. Roedd ysgrifennu yn alwedigaeth lawer mwy llafurddwys nag ydyw heddiw. Er mwyn troi allan waith fel “ Bywydau Penaethiaid Enwog ” roedd angen oriau hir, ac mae'n debyg llawer o sesiynau o gopïo ac ailgopïo'r deunydd i gynhyrchu cynnyrch gorffenedig.

O ystyried bod Cornelius wedi cael wedi ei ysgrifenu am eraill, yn bur effeithiol i bob golwg, dywed, “ Yma, cadwch y llyfr bychan hwn. Mwynhewch, a'm gobaith yw y bydd yn para am flynyddoedd lawer. ” Fel llawer o awduron a beirdd o bob oes, gobeithiai Catullus am yr anfarwoldeb a roddwyd gan ei weithiau yn byw ar ei ôl.

Roedd Catullus a Cornelius yn perthyn i grŵp o Rhufeiniaid oedd yn canolbwyntio mwy ar fywyd bob dydd, cariad, byw ac efallai ychydig o sylwebaeth ddychanol, yn hytrach na bod yn wladweinwyr, areithwyr neu wleidyddion mawr. Roeddent, os mynnwch, yn rhyw fath o drefedigaeth gelfyddydol fach a oedd yn bodoli o fewn strwythur gwleidyddol ehangach Rhufain. Gan eu bod yn byw yn y cyfnod Gweriniaeth Rhufain, a barhaoddoddeutu o 504 CC i tua 27 CC, nid oedd hon yn ffair gymedrig. Ystyriwch i Iŵl Cesar gael ei ladd yn 44 CC, a'r cynnwrf gwleidyddol ac economaidd dilynol yn y rhanbarth. Nid oedd yn amser hawdd i ganolbwyntio ar fywyd cyffredin.

Gweld hefyd: Aesop – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Mae cofnodion braidd yn smotiog ar gyfer dinasyddion llai adnabyddus, ond mae'n debygol bod Catullus wedi byw o tua 84 i 54 BCE . Mae hyn yn golygu y byddai wedi gweld teyrnasiad y Triumvirate cyntaf ac esgyniad Julius Caesar. Roedd brwydrau rhwng y Rhufeiniaid blaenllaw hyn yn aml wedi cael Rhufain mewn helbul, gan gynnwys rhoi'r ddinas ar dân o leiaf ddau achlysur.

Bu bywyd Catullus yn fyr, ond mae ei ddylanwad wedi bod yn eithaf pell. -cyrraedd. Effeithiodd ar Ovid a Virgil, dau awdur adnabyddus y cyfeirir yn aml at eu hysgrifau mewn testunau modern. Diflannodd ei weithiau am gyfnod, ond cafodd ei ailddarganfod yn y canol oesoedd hwyr. Mae peth o'i gynnwys yn syfrdanol gan safonau hanesyddol , yn enwedig yn oes Fictoria ac Edward. Eto defnyddid ef yn fynych fel adnodd i ddysgu Lladin. Mae'n dal i gael ei ddarllen yn helaeth mewn amrywiaeth o raglenni llenyddiaeth. Mae'n enwog am osod ffraethinebau tra'n dal i gadw at ffurfiau clasurol . Ystyrir Carmen 64 fel ei waith mwyaf, ond fel darllenydd modern, rydym yn ffodus i allu darllen pob un o'r 116 Carmina yn y fformat a gasglwyd.

Mae'n ddiogel idywedwch fod Catullus yn dymuno i’w weithiau fyw ar ôl iddo gael ei gyflawni. Mae ei lyfr bach wedi goroesi ers tro byd ymerodraethau, newidiadau mewn arferion ac amrywiaeth anhygoel o fformatau ysgrifennu.

>

Carmen 1 <10

Llinell <6 8 quare habe tibi quidquid hoc libelli 12>
Testun Lladin Cymraeg cyfieithiad
1 cui dono lepidum novum libellum I bwy y cysegraf y llyfr bach swynol newydd hwn
2 arida modo pumice expolitum newydd ei sgleinio â charreg bwmis sych?
3 Corneli tibi namque tu solebas I ti, Cornelius, oherwydd yr oeddech yn arfer
4 meas esse aliquid putare nugas i meddwl mai rhywbeth oedd fy nonsens,
5 iam tum cum ausus es unus Italorum yna yn barod pan ydych yn unig o Eidalwyr
6 omne aevum tribus explicare cartis meiddio agor pob oed mewn tair rholyn papyrws,
7 doctis Iuppiter et laboriosis dysgedig, Iau, a llawn llafur.
Felly, gwnewch i chi'ch hun beth bynnag yw hwn o lyfr bach,
9 qualecumque quod patrona virgo o beth bynnag didoli; yr hwn, O noddwr forwyn,
10 ac uno maneat perenne saeclo a all aros yn dragwyddol, mwy nag un

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.