Catullus 70 Cyfieithiad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

testun Cyfieithiad Saesneg 1 NVLLI se dicit mulier mea nubere malle Mae'r fenyw rydw i'n ei charu yn dweud nad oes un y byddai'n well ganddi ei briodi 2 quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat. na myfi, nid pe bai Jupiter ei hun woo hi. 22>3 dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti, Meddai; — ond yr hyn a ddywed gwraig wrth ei chariad selog 4 in uento et rapida scribere oportet aqua. dylid ei ysgrifennu mewn gwynt a rhedeg dŵr. 14>Carmen Blaenorolrhif 72 . Yn 72, mae Catullus yn annerch Lesbia yn uniongyrchol, sef ei fenyw a grybwyllwyd yn 70. Yn 72, mae'n cyfeirio at ei haddewid i'w garu yn unig ac ni allai hyd yn oed Jupiter dorri eu cariad. Yna mae'n sôn cymaint yr oedd yn gwerthfawrogi ei chariad. Ond, roedd yn ei charu hi'n fwy mewn ffordd deuluol yn hytrach nag mewn ffordd ramantus.

Gweld hefyd: Deianira: Mytholeg Roegaidd y Fenyw A Llofruddiodd Heracles

Mae'n anodd deall 70 yn llawn heb gymryd 72 i ystyriaeth . Er bod 70 yn fyr, nid yw i fod i gael ei ddarllen yn gyflym. Nid oes gan y geiriau yn y gerdd sain staccato na chyflymder iddo. Mae tristwch i’r gerdd, yn enwedig pan mae Catullus yn sôn am sut mae geiriau merch yn barhaol. Y mae y ddwy linell olaf yn awgrymu i Lesbia gamwedd arno, neu dori addewid iddo. Mae’r dewis o “ardent” i ddisgrifio ei chariad yn dangos bod yna awydd neu frwdfrydedd i’w perthynas. Ond, yr oedd rhywbeth yn eu rhwystro rhag ei ​​chyflawni, fel y gwelir yn 72.

Gellir teimlo tristwch a siom y gerdd yn enjambment y llinell gyntaf a'r drydedd . Nid yw'r llinellau hyn wedi'u cynllunio i gael stopiau ar y diwedd. Yn hytrach, maent yn lapio i mewn i'r brawddegau cyflawn sy'n gorffen yn llinell dau a phedwar. Mae nifer y geiriau sy’n dechrau gyda “w” yn arafu’r darllenydd, gan na all cyfuniadau geiriau fel “dŵr rhedegog” ac “ysgrifenedig yn y gwynt” fod yn drist gyda chyflymder naturiol.

Gweld hefyd: Potamoi: Y 3000 o Dduwdodau Dŵr Gwryw ym Mytholeg Roeg |
Llinell Lladin

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.