Catullus 50 Cyfieithiad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

dioddefaint.

18

nunc audax caue sis, precesque nostras,

Nawr peidiwch rhy falch, a pheidiwch, atolwg,

19 oramus, caue despuas, ocelle,23>

afal fy llygad, paid â gwrthod fy ngweddïau,

20 ne poenas Nemesis reposcat a te.<3

rhag i Nemesis fynnu cosbau gennych chi yn eu tro.

Gweld hefyd: Tynged yn yr Aeneid: Archwilio Thema Rhagoriaeth yn y Gerdd 21

est uehemens dea: laedere hanc caueto.

Mae hi'n dduwies imperialaidd – gochel rhag ei ​​throseddu.

Carmen Blaenorolmae anhapusrwydd yn gyferbyniad amlwg o ddechrau'r gerdd ac yn amlygu'r parch sydd gan Catullus i gyfeillgarwch. T rhennir ail adran y gerdd yn ddwy adran lai, a'r gyntaf y mae Catullus yn disgrifio'r rheswm dros ei ddioddefaint ( A gadewais oddi yno wedi fy swyno gan dy swyn a'th ffraethineb, 50 , 7-8). Mae’r term “piqued” (incensws) yn Lladin yn aml yn cael ei ddilyn gan “gariad” (amore) sy’n awgrymu naws erotig yn ogystal â lefel uchel o hoffter o allu barddonol a rhinweddau personol ei ffrind. Mae'r ail isadran yn disgrifio ei ddioddefaint seicolegol (pryder, hiraeth, iselder).

Mae'r gerdd yn gysylltiedig â Catullus 51 gan ei thema hamdden ( Ddoe, Licinius, wrth hamddena, 50.1) sydd â llawer o ystyron ond i Catullus ac unigolion blaenllaw eraill a fyddai wedi golygu ymneilltuo’n bwrpasol o fywyd cyhoeddus i ddilyn ymdrechion artistig pwysig. Mae'n ymddangos bod Catullus 50 a Catullus 51 i fod i gael eu darllen gyda'i gilydd . Mae’r ddau yn disgrifio trallod Catullus (“ me miserum”, 50.9). Mae ei anhapusrwydd yn ganolog i bob cerdd, er mai Lesbia, a chariad, yw gwrthrychau hiraeth yn Catullus 51 sydd felly yn fwy difrifol. Yn Catullus 50 mae yn ymgymeryd ag effaith fwy ysgafn i ddangos cyffelyb hiraeth am gyfeillgarwch Calvus. Yn y ddau, mae'n rhestru eisymptomau fel ffordd o amlygu ei hoffter o'r cyfeiriadau. Mae erotigiaeth chwareus yn cydio yn llinellau 7-8. Mae Catullus wedi ei swyno cymaint gan swyn a ffraethineb Calfus, a phleser eu hamser yn cyd-wneud celfyddyd, nes y mae gweddill bywyd yn colli ei llewyrch.

Yn llinellau 18-21 o'r gerdd , eto mae newid tôn yn y cyfeiriad at Nemesis, duwdod pwerus iawn a symbol cosb am ormodedd. Mae galw Nemesis, sy’n ymddangos yn amhriodol, yn amlygu teimlad coeglyd Catullus 50, er y gellir ei ddarllen hefyd fel rhybudd i Catullus ei hun i beidio â dibynnu ar gyfeillgarwch a rhamantiaeth i raddau afiach, rhag iddo gael ei gosbi ag emosiynol. trallod.

| 19> <23

ludebat numero modo hoc modo illoc,

6 6> 23>ut nec me miserum cibus iuuaret 23>

ni wnaeth y bwyd hwnnw leddfu fy mhoen,

11 23>

y gallech ddysgu ohono

Llinell Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1

HESTERNO, Licini, die otiosi

Ddoe, Licinius, gwnaethom wyliau

2

multum lusimus yn meis tabellis,

a chwarae llawer o gem gyda fy nhabledi,

3

ut conuenerat esse delicatos:

gan ein bod wedi cytuno i gymryd ein pleser.

4

scribens uersiculos uterque notrum

Roedd pob un ohonom yn plesio ei ffansi wrth ysgrifennu adnodau,

5

nawr mewn un metr, nawr mewnun arall,

6

redens mutua per iocum atque uinum.

yn ateb ei gilydd, wrth i ni chwerthin ac yfed ein gwin.

7

atque illinc abii tuo lepore

Deuthum i ffwrdd o hyn mor danio

8

incensus, Licini, facetiisque,

gan eich ffraethineb a'ch hwyl, Licinius,

9 10

nec somnus tegeret quiete ocellos,

0>na chwsg yn gwasgaru gorffwys dros fy llygaid,

sed toto indomitus furore lecto

ond aflonydd a thwymyn a deflais o gwmpas fy ngwely i gyd,

12 uersarer, cupiens uidere lucem, <12

hiraeth gweld y wawr,

Gweld hefyd: Diweddglo'r Odyssey: Sut Daeth Odysseus i Grym Eto
13 ut tecum loquerer, simulque ut essem.

er mwyn i mi siarad â chi a bod gyda chi.

14

at defessa laboure membra postquam

Ond pan oedd fy aelodau wedi blino’n lân

15

lledmortua lectulo iacebant,

a gorwedd yn hanner marw ar fy soffa,

16

hoc, iucunde, tibi poema feci,

Gwnes i'r gerdd hon i ti, fy ffrind melys,

17

ex quo perspiceres meum dolorem.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.