Catullus 7 Cyfieithiad

John Campbell 25-02-2024
John Campbell

gyda chymaint o gusanau 10 uesano satis et super Catullo est, yn ddigon ac yn fwy na digon i'ch Catullus; 11 numerare curiosi cusanau, na all y naill na'r llall lygaid chwilfrydig eu cyfrif. 12 possint nec mala fascinare lingua. na thafod drwg yn swyno.

Gweld hefyd: Elusennau: Duwiesau Harddwch, Swyn, Creadigrwydd a Ffrwythlondeb

Carmen Blaenorolgall canolbwyntio arni gael ei weld fel melancolaidd. Gyda sôn am y planhigyn “ lasarpicium” yn llinell 4, gellir casglu’r dehongliad melancolaidd hwn gan fod y planhigion hyn yn aml yn cael eu rhoi i fenywod wrth derfynu beichiogrwydd. Gall hyn fod yn fynegiant o'i ofidiau tuag at y cyfarfyddiadau rhywiol eraill ym mywyd Clodia.

Gallai rhywun hefyd dynnu ystyr dwbl o bellteroedd y lleoliadau a grybwyllwyd a beth yw ystyr y lleoliadau hyn eu hunain. Roedd “ beddrod cysegredig yr hen Battus ” a grybwyllir yn llinell 6 300 milltir i ffwrdd o Oracl Iau, y byddai Rhufeiniaid yn ei cheisio yn yr anialwch i chwilio am ‘weledigaeth’. Mae’r pellter llythrennol yn rhoi syniad i’r darllenydd ynglŷn â “nifer tywod Libya” a “faint o gusanau” y byddai'n ei gymryd i fodloni dyheadau Catullus. Ymhellach, gellid honni fod hoffter Clodia ato'i hun i Catullus yr un mor fyrlymus â'r weledigaeth a geisiai'r Rhufeiniaid yn yr anialwch. sefyllfa. Nid yn unig yr oedd gan Clodia gariadon lluosog, ond tybir i Catullus gael perthynas â gwraig seneddwr, “Gweler cariad dirgel pobl… Ni allai fy holi i gyfrif yn llwyr” (Llinellau 8-11).

Y Mae trosiad olaf y gerdd yn cadarnhau’r ffaith nad oedd yna nifer o gusanau i fodloni “Caru-wallgofrwydd cariadus” (Llinell 10). Yncyfeiriad at “bewitch” (Llinell 12), roedd cred mewn dewiniaeth, pe bai “rhif penodol” yn gysylltiedig â dioddefwr melltith, y byddai'r felltith yn fwy effeithiol. Unwaith eto, mae gan Catullus ystyr ddwbl wrth sôn am gusanu ei gariad, Clodia. Nifer anfeidrol fyddai rhif y cusanau i dawelu ei chwant drosti, tra ar yr un pryd yn eu cadw yn ddiogel rhag melltithion. 7

Gweld hefyd: Beowulf vs Grendel: Arwr yn Lladd Dihiryn, Arfau Heb eu Cynnwys Llinell
Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1 QVAERIS, quot mihi basiationes Rydych chi'n gofyn sawl cusan ohonoch chi,
2 tuae, Lesbia, sint satis superque. Lesbia, yn fwy na digon i mi.
3 quam magnus numerus Libyssae harenae Cymaint â nifer tywod Libya
4 lasarpiciferis iacet Cyrenis sy’n gorwedd ar Cyrene sy’n dwyn silffiwm,
5 oraclum Iouis inter aestuosi <12 rhwng oracl sultry Jove
6 et Batti ueteris sacrum sepulcrum; a beddrod cysegredig yr hen Battus;
7 aut quam sidera multa, cum tacet nox, neu fel llawer fel y sêr, a'r nos yn dawel,
8 furtiuos hominum uident amores: sy'n gweld cariadon dynion wedi'u dwyn,<12
9 tam te basia multa basiare i’ch cusanu

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.